4-10-2019

Wij zoeken een projectleider kennisbank en community (ervaringsdeskundig)

Stichting Vanuit autisme bekeken zoekt een projectleider kennisbank en community (ervaringsdeskundig)

(zzp-er / gemiddeld 16 – 24 uur per week voor een jaar/ Utrecht en flexibel)

Vanuit autisme bekeken (VAB) is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. VAB realiseert een pilot levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, waarbij de leefwereld centraal staat en de begeleiding flexibel op en af te schalen is. De deelnemers en hun levensloopbegeleiders staan vaak voor de uitdaging om maatwerk te realiseren op allerlei levensgebieden. Hiervoor is veel kennis nodig van mogelijkheden. Voor deze pilot is VAB op zoek naar een projectleider die kennis kan ontsluiten en een gedragen systeem kan ontwerpen om de kennis actueel te houden. Standaard in de aanpak van VAB is de inzet van ervaringsdeskundigheid: projectinhoudelijk én binnen ons team. Wij hebben een voorkeur voor een kandidaat met autisme en/of met andere doorleefde ervaring op het gebied van (psychische) diversiteit.

Over de pilot

De pilot levensloopbegeleiding is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Individuele levensloopbegeleiding kan voor mensen met autisme het verschil maken tussen meedoen en aan de kant staan. Er zijn 190 duizend mensen met de diagnose autisme in Nederland en naar verwachting is een fors deel van hen geholpen met levensloopbegeleiding. De pilot voorziet in levensloopbegleiding voor 100 mensen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau volgt hen en onderzoekt wat goede levensloopbegeleiding is en ook wat het kost en opbrengt (Maatschappelijke Businesscase). Het wordt een politieke keuze of levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar wordt gemaakt voor mensen met autisme.

Waarmee ga je aan de slag?

 • Je brengt in kaart welke kennis relevant is voor mensen met autisme en hun levensloopbegeleiders. Denk aan kennis o.a. op het gebied van onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sport, zorg en vervoer
 • Je onderzoekt welke kennis reeds ontsloten is door welke organisaties
 • Je schrijft een plan voor de ontsluiting van de benodigde kennis vanuit een overzichtelijk portaal
 • Je zorgt bij de ontsluiting van de kennis steeds voor het juiste perspectief (mensen met autisme) en kiest dus niet voor het perspectief van de systeemwereld
 • Je vertaalt kennis opgehaald bij de deelnemers en/of levensloopbegeleiders in de pilot naar bruikbaar materiaal
 • Je organiseert betrokkenheid van relevante partijen hierbij (doorverwijzingen naar bestaande organisaties)
 • Je maakt een plan waarmee de ontsluiting van de kennis actueel en gedragen blijft

Welke competenties, kennis en vaardigheden heb je hiervoor nodig?

 • Je bent een sterke organisator en hebt minimaal enkele jaren ervaring met projectmatig te werken
 • Je bent in staat te denken vanuit de leefwereld van mensen (met autisme)
 • Je bent hierbij in staat om je persoonlijke ervaringen (bijv. met autisme) te overstijgen en professioneel in te zetten t.b.v. de doelgroep en je collega’s
 • Je legt makkelijk contacten met bestaande partijen in het veld
 • Je bent maatschappelijk betrokken en loopt warm voor diversiteit en inclusie
 • Je hebt een groot aanpassingsvermogen en kunt goed luisteren: je blijft doelmatig handelen ook wanneer plannen wijzigen of de omgeving verandert
 • Je bent een teamplayer, maar tevens in staat tot pro-actief handelen
 • Je bent zzp'er en flexibel in waar en hoe je werkt
 • Wij hebben de voorkeur voor iemand met autisme

Bij interesse:

Mail uiterlijk op vrijdag 18 oktober een motivatie en je CV naar info@vanuitautismebekeken.nl onder vermelding van ‘vacature kennisbank’

Kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 21 oktober.

Voor meer informatie: willeke.vandenhoek@vanuitautismebekeken.nl