Workshop ‘Autisme op de werkvloer’

De workshop ‘Autisme beter begrijpen op de werkvloer’ is een van de tools die is ontwikkeld binnen het project Autisme en Inclusief Werkgeverschap. Het is een workshop die autisme ambassadeurs kunnen gebruiken om meer begrip en openheid te creëren over autisme binnen hun eigen organisatie.

De workshop is opgebouwd uit drie onderdelen. Een presentatie over autisme en inclusie, een interactieve sessie met stellingen en dilemma’s en een persoonlijke presentatie door een van de ambassadeurs.

Presentatie over autisme en inclusie

In de presentatie over autisme en inclusie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De veranderende diagnostiek en visie omtrent autisme
  • De manier waarop je kunt kijken naar aanpassingen op de werkvloer
  • Welke impact het hebben van autisme kan hebben op het dagelijkse werk
  • Hoe ga je om met verschillen binnen de organisatie? Is er sprake van gelijkheid of gelijkwaardigheid?
  • Welke verschillen in beleidsvormen mogelijk zijn

Interactieve sessie met stellingen en dilemma’s

In subgroepen worden verschillende stellingen en/of dilemma’s over autisme op de werkvloer besproken. Dit zet de deelnemers aan tot nadenken over situaties die dagelijks aan de orde kunnen zijn op de werkvloer. Het doel van deze sessie is meer bewustwording creëren over het effect van bepaalde organisatiebesluiten of -regels.

Presentatie door ambassadeur

Één van de autisme ambassadeurs geeft een presentatie en bespreekt de eigen ervaringen en het proces. De autisme ambassadeur laat zien wat diegene nodig heeft om dagelijks goed te kunnen functioneren, en met plezier te kunnen werken. Vaak is hier helemaal niet zoveel voor nodig, dat valt op. Kleine aanpassingen of net een andere benadering kunnen een groot verschil maken voor de collega met autisme.

Meer weten?

Wil je meer weten over de workshop? Neem dan contact met ons op.