HULP EN ZORG vanuit autisme bekeken

Autisme vraagt om goede diagnostiek en integrale (levensbrede) hulpverlening op maat. Er is nog te vaak sprake van standaard hulpaanbod, dat niet goed past bij de situatie, wensen en levenswijze van de persoon met autisme. Door te kijken vanuit autisme kan de hulpverlening veel beter aansluiten bij de mens. 

Wat kun jij doen?

Gebruik producten waarin hulp en zorg vanuit autisme wordt bekeken, zoals:

De Coalitie Vanuit autisme bekeken 

Wij maken ons sterk voor passende hulpverlening voor mensen met autisme. Dat vraagt bijvoorbeeld om maatwerk en om het vermogen om goed te luisteren naar de persoon om wie het gaat. Eigen regie vraagt om financieringsmogelijkheden zoals een persoonsgebonden budget, zonder ‘schotten’ tussen leefgebieden als zorg, onderwijs en vrije tijd. Daarvoor gaan we in gesprek met mensen met autisme, zorgaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS.