Rol van de coalitie bij het thema zorg

Waarom aandacht voor kleinschalige innovatieve zorg?

Ouders van kinderen met autisme vinden vaak goede ondersteuning in kleinschalige innovatieve zorg. Daarmee bedoelen we kleinschalig werkende zorgaanbieders die ouders ondersteunen om zelf de regie te houden over de opvoeding. De hulpverlener neemt de opvoeding niet over, maar sterkt de ouders in hun rol. Het doel is een veilige omgeving thuis te creëren waarin de jeugdige met autisme zich naar vermogen kan ontwikkelen.

Wat doen we?

Vanuit autisme bekeken heeft kleinschalige innovatieve zorg voor kinderen met autisme in kaart gebracht. Het aanbod en de mogelijkheden zijn terug te vinden op www.autismewegwijzer.nl.  Onder de volgende voorwaarden kan kleinschalige innovatieve zorg een positief effect hebben: 

  • Kleinschalige zorg past bij ouders die in staat zijn om zelf regie te houden in het gezin.
  • De aanbieders van kleinschalige innovatieve zorg moeten de wensen en behoeften van (ouders van) jeugdigen met autisme als vertrekpunt nemen. Dat is fundamenteel anders dan het reguliere zorgaanbod in Nederland dat van oudsher aanbodgericht is. Bij aanbodgerichte zorg nemen de kansen op participatie van mensen met autisme vaak af omdat er geen goede afstemming is op de specifieke uitdagingen die autisme met zich mee kan brengen.
  • Kleinschalige innovatieve zorg kan veel van ouders vragen. Het is dus belangrijk om hen te ondersteunen. De decentralisaties hebben gemeenten meer mogelijkheden gegeven om kleinschalige zorg te financieren. De gemeente kan ouders bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget toekennen, zoveel mogelijk integraal, waarmee men maximale flexibiliteit krijgt en bijvoorbeeld ook ondersteuning voor de ouders zelf kan inkopen als dat nodig is. 

Wat zijn de effecten?

Meer kinderen kunnen opgroeien in en veilige omgeving van het eigen gezin. Dit is fijn voor kinderen en ouders. Kleinschalige innovatieve zorg sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige waardoor die ontwikkeling beter of sneller zal gaan. Aansluiting bij de specifieke vragen in het gezin vermindert frustratie en geeft rust. Het vraagt veel van ouders maar het kan ook juist stress verminderen doordat ouders meer tijd overhouden voor sociale contacten en/of werk. Kinderen die nog niet meedraaien in het onderwijs kunnen zich thuis verder ontwikkelen en daardoor later alsnog doorstromen.

Betere en snellere diagnostiek leidt tot onderkenning en het kunnen komen tot de juiste zorg. Uit recent onderzoek blijkt dat er vaak nog jaren verlopen tussen die eerste hulpvraag en de juiste diagnose, zie ook de pagina Diagnose voor meer informatie over autisme en diagnose.