Coalitie Vanuit autisme bekeken

Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen. De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen drie jaar aan een programma om (kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren. Binnen de werkgroep en het programma werkten mensen met en zonder autisme intensief samen. Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van onze activiteiten en opbrengsten. Producten waar iedereen zelf - ook u dus! - mee aan de slag kan. We hebben de resultaten ook beschreven in het Magazine VAB! dat in maart 2016 gepresenteerd is aan de Tweede Kamer.

De beweging gaat nu door als coalitie.

Werken aan een inclusieve maatschappij

Vanuit autisme bekeken wordt de Coalitie Vanuit autisme bekeken. In de coalitie werken wij samen aan een inclusieve maatschappij waarin ieder mens de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Kijken vanuit autisme is hierbij ons kompas.

De Coalitie Vanuit autisme bekeken nodigt iedereen uit om samen deze verandering in gang te zetten. Met concrete initiatieven – klein en groot– versterken we samen de beweging naar een inclusieve maatschappij. De coalitie is daarbij een bron van inspiratie, kennis en ervaring en brengt mensen en (bestaande) initiatieven met elkaar in verbinding.

Levensbrede aanpak

Veel mensen met autisme hebben baat bij levensbrede ondersteuning op maat. Een ‘levensbrede aanpak’ is de weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Vanuit autisme bekeken laat zien welke oplossingen goed werken voor mensen met autisme en hoe samenhang ontstaat. We bieden professionals en (naasten van) mensen met autisme handreikingen om hier zelf mee aan de slag te gaan.