Wat is Vanuit autisme bekeken

"Omdat een andere blik je leven verrijkt"

Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen. De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen drie jaar aan een programma om (kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren. Binnen de werkgroep en het programma werkten mensen met en zonder autisme intensief samen. Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van onze activiteiten en opbrengsten. Producten waar iedereen zelf - ook u dus! - mee aan de slag kan. We hebben de resultaten ook beschreven in het Magazine VAB! dat donderdag 31 maart 2016 gepresenteerd is aan de Tweede Kamer.

De werkgroep draagt haar werkzaamheden in het najaar van 2016 over aan een nieuw te vormen Autisme Coalitie. Deze coalitie zal verder bouwen op de resultaten van ons werk. Via deze website, onze nieuwsbrief en social media houden we u graag op de hoogte van de vervolgstappen. Weet u nu al dat u mee wilt doen met de coalitie? Stuur dan een e-mail aan ikdoemee@autismecoalitie.nl. Vragen kunt u mailen aan info@autismecoalitie.nl.

Wat doet Vanuit autisme bekeken

"Herkennen, erkennen en samen doen"

Mensen met autisme hebben veel baat bij levensbrede ondersteuning op maat. Een ‘levensbrede aanpak’ is de weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Vanuit autisme bekeken laat zien welke oplossingen goed werken voor mensen met autisme en hoe samenhang ontstaat. We bieden professionals en (naasten van) mensen met autisme handreikingen om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Doet u mee?

Iedereen kan met het gedachtengoed, de oplossingen en de handreikingen van Vanuit autisme bekeken aan de slag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat autisme beter herkend en erkend wordt zodat mensen met autisme naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving.