Wat is Vanuit autisme bekeken

"Omdat een andere blik je leven verrijkt"

Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen. De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen drie jaar aan een programma om (kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren. Binnen de werkgroep en het programma werkten mensen met en zonder autisme intensief samen. Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van onze activiteiten en opbrengsten. Producten waar iedereen zelf - ook u dus! - mee aan de slag kan. We hebben de resultaten ook beschreven in het Magazine VAB! dat donderdag 31 maart 2016 gepresenteerd is aan de Tweede Kamer.

Coalitie Vanuit autisme bekeken
Vanuit autisme bekeken (VAB) heeft mensen geïnspireerd om in beweging te komen en hun blik te verrijken met het perspectief van mensen met autisme. Samen geven we de beweging nu vorm in een coalitie. De mensen die vanaf het najaar 2016 de coalitie vormen maken Nederland stap voor stap autismevriendelijker. Als het lukt om met een groeiende groep mensen in wijken, gemeenten, regio’s een levensbrede ondersteuning voor mensen met autisme te realiseren, zullen ook andere kwetsbare groepen hiervan profiteren. VAB houdt hierbij een kleine rol door regionale initiatieven te ondersteunen met expertise en ervaringsdeskundigheid, en door mensen te blijven inspireren en verbinden, persoonlijk en via een online platform.

Wat doet Vanuit autisme bekeken

"Herkennen, erkennen en samen doen"

Mensen met autisme hebben veel baat bij levensbrede ondersteuning op maat. Een ‘levensbrede aanpak’ is de weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Vanuit autisme bekeken laat zien welke oplossingen goed werken voor mensen met autisme en hoe samenhang ontstaat. We bieden professionals en (naasten van) mensen met autisme handreikingen om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Doet u mee?

Iedereen kan met het gedachtengoed, de oplossingen en de handreikingen van Vanuit autisme bekeken aan de slag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat autisme beter herkend en erkend wordt zodat mensen met autisme naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving.