NIEUWSBRIEF

Beste lezer,
 

De druk om te presteren, aan (sociale) normen te voldoen en steeds sneller te reageren in onze complexe samenleving is enorm. Steeds meer mensen ervaren hierdoor problemen, die we als het ware uitvergroot zien bij mensen met autisme. Burn-out (1 op de 6 werknemers) en uitval van werk worden vooral als individuele (psychische) problemen gezien, zonder aandacht voor de relatie met de prestatiecultuur waarin we leven. Tegelijkertijd horen we steeds vaker het begrip inclusie. In de werkomgeving, in onderwijs in het sociale domein. Maar de invulling ervan gaat niet vanzelf. Iedereen heeft zijn eigen beelden bij inclusiviteit of misschien nog helemaal geen beelden. 

VAB doet zelf al jaren ervaring op met wat inclusief samenwerken betekent. Maar ook binnen ons team is niet altijd duidelijk wat het wel én niet betekent. Voor de één is dat vooral rekening houden met elkaar, voor de ander betekent het dat iedereen mee kan doen naar eigen vermogen. Maar daarmee ben je er nog niet, want hoe doe je dat? Wat betekent het in de praktijk als (grote) verschillen tussen mensen er gewoon (mogen) zijn? En wat blijft er over van inclusief werken als iedereen onder druk staat om resultaat te leveren? Ook als expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving blijft dat een zoektocht waar we veel aandacht aan blijven besteden. Met die gedachte werken wij aan initiatieven, waarmee we willen laten zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de emancipatie van mensen met autisme.

 

Mechteld van der Westen
Directeur Vanuit autisme bekeken

Eerste deelnemers starten binnen pilot Levensloopbegeleiding 
Levensloopbegeleiding waarbij de leefwereld van de mens centraal staat; hoe fijn is dat? De komende tijd gaan verschillende deelnemers van de pilot Levensloopbegeleiding dit ondervinden. Tegelijkertijd houdt een onafhankelijke onderzoeksgroep bij hoe het proces verloopt. Even een enquête afnemen? Dat ligt in de praktijk iets anders. Lees er meer over in dit artikel waar we inzoomen op de onderzoeksfase en impactmanager Willeke van den Hoek en onderzoeker Arne van Huis aan het woord komen.
Jongerentop tijdens Actieweek Thuiszitters
Een team van gedreven jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad, de Nationale Jeugdraad, het Jongerenpanel Zorg & Perspectief en uit het VAB-netwerk organiseert dit jaar een jongerentop tijdens de landelijke Actieweek Thuiszitters van 3 t/m 7 juni 2019, met ondersteuning van VAB. Op 15 april kwamen de jongeren opnieuw bij elkaar om de plannen concreet te maken. Lees hier het verslag van Pepijn Gansevles, één van de jongeren. 
VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie
De basis van inclusie is dat mensen (h)erkend worden als individu. Hoe zit dat bij autisme? Mensen met de diagnose worden vaak door een ‘autisme-bril’ bekeken. Die bril is gekleurd door stereotype opvattingen over autisme en door een behoefte aan houvast: ‘Hoe moet ik omgaan met de persoon met autisme? Is er een checklist?’. VAB is een verkennend, kwalitatief onderzoek gestart naar hoe die ‘autisme-bril’ wordt gevoed vanuit de samenleving en vanuit de hulpverlening. Wordt de unieke eigenheid van ieder mens met autisme nog herkend? Of bepaalt het label inmiddels hoe iemand is en wat hij nodig heeft? En welke gevolgen heeft dat voor inclusie? De resultaten vormen onder meer input voor de opleiding van levensloopbegeleiders in de pilot Levensloopbegeleiding die VAB uitvoert voor het ministerie van VWS. Lees hier meer.
Opleiding Autisme Ambassade 
Op maandag 30 september gaat de tweede opleiding van 2019 van start. Ambassadeurs in spé worden in 4 dagen getraind om autisme bespreekbaar te maken op de werkvloer. Met hun zichtbaarheid en openheid willen we zorgen voor realistische beeldvorming over autisme en de (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar maken. De ambassadeurs in opleiding worden onderdeel van het landelijke Autisme Ambassade netwerk, waar op 26 maart bovenstaande 9 nieuwe Autisme Ambassadeurs zich aan hebben toegevoegd. Bekijk hier wie dit zijn. Heb je interesse om ook ambassadeur te worden? Kijk op onze site voor meer informatie.
Gaan we voor een autismevriendelijke of mensvriendelijke samenleving?
Alle mensen verschillen van elkaar en er is niet één ding dat werkt voor iedereen. Ieder mens heeft het recht zichzelf te zijn en zich op eigen wijze te ontwikkelen. Wij willen mensen niet in hokjes stoppen en kijken daarom voorbij de diagnose. Op Wereld Autisme Dag lanceerden we deze video. Gaan we voor een autismevriendelijke of mensvriendelijke samenleving? Hoe denk jij hierover?
OP DE AGENDA
  • 3-7 juni - Landelijke Actieweek Thuiszitters (Jongerentop)
  • 20 juni - Werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis (nieuwe datum)
  • 30 september - Start opleiding Autisme Ambassade
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van nieuws rondom Vanuit autisme bekeken? Volg ons dan op Twitter, Facebook of LinkedIn via de buttons hierboven. Of kijk op onze website: www.vanuitautismebekeken.nl.
Jouw privacy © 2019

Vanuit autisme bekeken
Hamburgerstraat 28A
3512 NS Utrecht
info@vanuitautismebekeken.nl