NIEUWSBRIEF

De eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren een succes
Maandag 3 juni was het zover, de eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren. Acht jongeren van verschillende organisaties hebben hier gezamenlijk vorm aan gegeven. Al snel werd er duidelijk dat de aandacht om thuiszitten te stoppen én te voorkomen niet alleen nodig is in een landelijke actieweek en tijdens een Thuiszitterstop, maar deze aandacht moet er het hele jaar zijn. De jongeren hebben daarom de 'pactpartners' (VO-raad, PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van OCW, VenJ en VWS) opgeroepen om na de zomer samen te komen en een terugkoppeling te krijgen van wat de pactpartners concreet doen. Hierbij stellen de jongeren: alles moet samen met jongeren gebeuren: 'nothing about us without us'. Lees er meer over op onze  website
Nieuwe fase VAB en afscheid van Mechteld, Monique en Gijs

Zoals eind 2016 voorzien rond VAB dit jaar de huidige fase in haar bestaan af en start er in 2020 een nieuwe fase. De focus in onze activiteiten ligt op dit moment op twee waardevolle lopende projecten: de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme waar VAB eind 2018 mee gestart is én de landelijke Autisme Ambassade die VAB al jaren ondersteunt en organiseert. De komende maanden kijkt het bestuur op welke wijze en vanuit welke rol VAB - naast deze twee grote projecten - waarde kan blijven toevoegen in het veld van autisme en inclusie.

Met de nieuwe fase in het verschiet zijn er ook veranderingen in de organisatie. Directeur Mechteld van der Westen, en (ervaringsdeskundig) senior adviseurs Gijs Horvers en Monique Post hebben besloten deze zomer te stoppen bij VAB. Zij gaan zich op eigen wijze inzetten voor de emancipatie van mensen met autisme. Het bestuur is Mechteld, Gijs en Monique dankbaar voor de deskundigheid, vernieuwing en passie die ze hebben ingebracht in alle jaren waarin ze voor VAB hebben gewerkt. Lees er meer over op onze website.

Van links naar rechts: Mechteld van der Westen, Gijs Horvers en Monique Post.
Update pilot Levensloopbegeleiding 

Vanaf mei zijn de eerste deelnemers en levensloopbegeleiders van start gegaan in de pilot Levensloopbegeleiding. Er is een landelijke groep en een regionale groep gestart, met in totaal ongeveer 25 deelnemers. Inmiddels zijn er drie trainingsdagen geweest en ook is de intervisie gestart. De onderzoekers leggen de laatste hand aan de nulmeting. Wat is er de afgelopen twee maanden nog meer gebeurd en hoe loopt de pilot? Lees er hier meer over.

De regionale groep levensloopbegeleiders trapt de pilot af in Hoofddorp.

Terugblik werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis
Donderdag 21 juni is staatssecretaris Paul Blokhuis bij VAB op bezoek geweest om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen Arthur Dalinghaus, Frank Reiber, Cor Jongejeugd en levensloopbegeleider Ada Houben. Al hun verhalen onderstrepen hoe belangrijk het is om vanuit de leefwereld van mensen met autisme te kijken. We schreven en tekenden een verslag van de dag en vroegen de staatssecretaris bij vertrek wat hij van het gesprek vond en welke twee verbeterpunten hij als huiswerk meeneemt naar Den Haag. Bekijk het verslag en de video hier
30 september start opleiding Autisme Ambassade 
Op maandag 30 september gaat de tweede opleiding van 2019 van start. Ambassadeurs in spé worden in 4 dagen getraind om autisme bespreekbaar te maken op de werkvloer. Met hun zichtbaarheid en openheid willen we zorgen voor realistische beeldvorming over autisme en de (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar maken. De ambassadeurs in opleiding worden onderdeel van het landelijke Autisme Ambassade netwerk. Bekijk hier wie dit zijn.
Ken of ben jij iemand die werkt in een grote organisatie voor wie de opleiding interessant kan zijn? Kijk op onze site voor meer informatie en aanmelding.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van nieuws rondom Vanuit autisme bekeken? Volg ons dan op Twitter, Facebook of LinkedIn via de buttons hierboven. Of kijk op onze website: www.vanuitautismebekeken.nl.
Jouw privacy © 2019

Vanuit autisme bekeken
Hamburgerstraat 28A
3512 NS Utrecht
info@vanuitautismebekeken.nl