Eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren een succes

Maandag 3 juni om 13.30 uur was het zover, de eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren.  Acht jongeren hebben gezamenlijk inhoud en vorm gegeven aan de Thuiszitterstop 'Jongeren in Woord en Beeld'. Deze jongeren zijn vanuit verschillende organisaties betrokken geraakt: Jongerenpanel Zorg & Perspectief, Nationale Jeugdraad, Jeugdwelzijnsberaad en Vanuit autisme bekeken.

Voor de jongeren was het belangrijk om de verhalen van kinderen en jongeren te kunnen delen tijdens de Thuiszitterstop. In de weken voorafgaand aan de Thuiszitterstop hebben zij op verschillende manieren de verhalen opgehaald. Zo zijn jongeren in gesprek gegaan, zijn er vragenlijsten afgenomen en is er een position paper gemaakt. Op 3 juni zijn deze verhalen gedeeld met het publiek en is met het publiek in gesprek gegaan over de punten die verbetering behoeven volgens de jongeren.

Daarnaast is er aandacht gevestigd op creatieve uitingen die tal van leerlingen hebben gemaakt die te maken hebben (gehad) met thuiszitten. Deze kunst is in de weken voorafgaand aan de Thuiszitterstop in beeld gebracht via een online gallery. Op de Thuiszitterstop zelf is door Erik Gerritsen de tentoonstelling geopend van kunstwerken. Meerdere jongeren hebben stukken meegenomen om te laten zien, waaronder ook jongeren van Walhallab. Ook hebben twee jongeren van de organisatie speciaal voor deze editie van de Thuiszitterstop een armbandje ontworpen. Alle aanwezige jongeren kregen een armbandje uitgereikt, als ook de professionals die zich verbinden aan de opgaven die er liggen.

Uit de verhalen bleek dat het enorm belangrijk is dat leerlingen serieus genomen worden. Een onderdeel daarvan is om echt in gesprek te gaan met de leerling. Bovendien is het van belang dat een leerling weet dat hij niet vergeten wordt en ‘ertoe doet’. In dat kader hebben de jongeren van de organisatie een kaart ontwikkeld, die door scholieren, leerkrachten en scholen verzonden kan worden aan een leerling die er niet is. Deze actie is tevens ondersteund door Kaartje2go, die de eerste 100 kaart gratis verstrekt heeft de in Landelijke actieweek. Ook nu nog zijn de kaarten beschikbaar via Kaartje2go én via de website van Vanuit autisme bekeken.

Op de dag zelf was iedereen het erover eens: de aandacht die er nodig is om thuiszitten te stoppen én te voorkomen is niet alleen in een landelijke actieweek en tijdens een Thuiszitterstop belangrijk, maar het gehele jaar door. De jongeren hebben de Pactpartners opgeroepen om na de zomer een bijeenkomst te houden en een terugkoppeling te krijgen van de Pactpartners wat zij concreet doen. Waarbij voor de jongeren geldt: alles samen met jongeren “Nothing about us without us”.

Wil jij meer info over het speerpunt onderwijs van VAB? Kijk dan hier.