Update pilot levensloopbegeleiding

Vanaf mei zijn de eerste deelnemers en levensloopbegeleiders aan de pilot Levensloopbegeleiding gestart. Inmiddels zijn we twee maanden verder. Wat zijn we aan het doen en hoe loopt de pilot? Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

Op dit moment zijn er ongeveer 25 deelnemers met autisme en levensloopbegeleiders van start gegaan. Zij zijn over twee groepen verspreid zijn: een landelijke groep en een regionale groep rond de Haarlemmermeerpolder. Beide groepen hebben ondertussen drie trainingsdagen achter de rug en ook de intervisies zijn gestart. De onderzoekers leggen de laatste hand aan de nulmeting, wat betekent dat ze alle deelnemers en alle levensloopbegeleiders uitgebreid gesproken hebben.

Landelijke groep en de menselijke maat
Eind mei kwam de landelijke groep levensloopbegeleiders bij elkaar in het kantoor van Vanuit autisme bekeken in het centrum van Utrecht. Een diverse groep mensen die elk eigen vaardigheden, kennis en expertise meebrengt. En samen hebben ze één ding gemeen: hart voor mensen met autisme en de wil om het beter voor hen te maken. Of zoals door een van de aanwezigen werd gezegd: ‘laten we eerst kijken naar wat werkt voor de mensen, en dan pas naar de benodigde systemen’.

Wat is goede levensloopbegeleiding?
Kort samengevat is dat ook waar de pilot voor staat: onderzoeken wat nodig is om levensloopbegeleiding te kunnen bieden aan mensen met autisme waarbij hun leefwereld het uitgangspunt is. Op dit moment is dat vaak lastig, omdat er randvoorwaarden zijn vanuit bepaalde wetten, regels en/of budgetten. Ook kun je vaak niet kiezen wie jouw levensloopbegeleider wordt, terwijl een goede match (klik) met die persoon heel veel invloed heeft op het resultaat. En de begeleiding is nu vaak van korte duur, terwijl de persoon met autisme waarschijnlijk meer baat heeft bij een vast aanspreekpunt waarvan hij erop kan vertrouwen dat deze langere tijd aan hem/haar/het gezin verbonden kan blijven. In de pilot onderzoeken we met elkaar ook dit soort dingen, om er uiteindelijk achter te komen welke aspecten maken dat levensloopbegeleiding als ‘goed’ of ‘passend’ wordt ervaren.

De regionale groep levensloopbegeleiders trapt de pilot af in Hoofddorp.

Regionale groep en invalshoeken autisme
Begin juni kwam de regionale groep bij elkaar in Hoofddorp (Haarlemmermeerpolder, zie foto). Na een uitgebreide kennismaking en inwijding in het digitale platform waarmee gewerkt gaat worden, werd intensief gesproken over de verschillende invalshoeken van waaruit je tegen autisme kunt aankijken. Dit gaf veel inzichten. Het maakt namelijk nogal iets uit, of je er zelf - of als professional - tegenaan kijkt als bijvoorbeeld een stoornis, of dat je vindt dat het een variatie in ontwikkeling is die bijdraagt aan diversiteit. Ook werd gesproken over de zienswijze ‘gedrag moet worden genormaliseerd’ versus ‘iemand mag zichzelf zijn en op een eigen manier ontwikkelen’. Interessant gedachtegoed waarover we nog niet uitgesproken zijn!

Het belang van training en intervisie
Inmiddels hebben ook de eerste intervisie-bijeenkomsten plaatsgevonden. Training, intervisie en het delen van ervaringen met elkaar is een belangrijke pijler van de pilot. Mede daarom vinden er in de beginperiode tweewekelijks trainingen plaats, zijn er intervisie-begeleiders aangesteld die zorgen voor een leereffect binnen de groep, en is er een forum in de digitale werkomgeving waar nu al veelvuldig om tips, kennis en ervaringen wordt gevraagd.

De uitwisseling van kennis en ervaringen blijkt gelijk bij aanvang van de pilot al heel belangrijk. De levensloopbegeleiders vinden elkaar via het gezamenlijke ict-platform bij vragen waar zij tegenaan lopen, zoals: ‘wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat alle leraren kennis krijgen over de bijzonderheden van mijn deelnemer?’ Of: ‘wat is de beste weg om te nemen als mijn deelnemer uit huis wil?’. Vele vragen worden opgevolgd door vele antwoorden uit de groep. Dit maakt dat de levensloopbegeleiders een goede imbedding hebben en er niet alleen voorstaan.

Tevreden over opstart
Het opstarten van een pilot gaat natuurlijk nooit zonder slag of stoot. Op basis van de eerste ervaringen van deelnemers en levensloopbegeleiders sturen we bij. Tot zover zijn we tevreden: de eerste groepen draaien en de eerste reacties zijn positief. Ook de nulmeting door de onderzoeksgroep is zo goed als afgerond. Een van de deelnemers zegt: ‘ik ben blij met een vast gezicht na zoveel verschillende hulpverleners te hebben gezien.’

Het projectteam is inmiddels, onder leiding van Willeke van den Hoek, hard bezig om alles gereed te maken voor de volgende lichting deelnemers en levensloopbegeleiders. Zij gaan in het najaar van start. Wij houden je op de hoogte!

Wil je meer weten over de pilot? Kijk dan op de webpagina of volg ons op LinkedIn, Facebook of Twitter.