Autisme en Inclusief werkgeverschap

Vanuit autisme bekeken geeft uitvoering aan het project: autisme en inclusief werkgeverschap. Met dit project wil Vanuit autisme bekeken (VAB) een bijdrage leveren aan de emancipatie en het behoud van werk, gericht op werknemers met autisme.

Daarnaast wil VAB met dit project een perspectief ontwikkelen voor toekomstige werknemers en/of werkzoekenden met autisme. Maar ook breder: eigenlijk voor alle mensen die gebaat zijn bij de veiligheid en ruimte om ‘zichzelf’ te kunnen zijn in de werkomgeving.

Interne Autisme Ambassade

Binnen dit project zetten drie organisaties een interne Autisme Ambassade op. Een interne Autisme Ambassade is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie. Deze werknemers zetten zich als ambassadeur in voor autisme op de werkvloer. Ze zijn open over hun autisme en gaan in gesprek met de organisatie (van directie tot directe collega’s) over wat zij nodig hebben om beter en met meer plezier te kunnen werken.

Duurzame aanpak

Het doel van het project is een duurzame, overdraagbare aanpak te ontwikkelen. Het is een lerend project. De ervaringen die we opdoen gebruiken we om de aanpak, ofwel methodiek, aan te scherpen. Die methodiek wordt beschikbaar gesteld aan werknemers en werkgevers in Nederland. Daarmee kunnen zij zelf initiatief nemen om een eigen autisme ambassade op te richten.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van Instituut Gak.

Meer weten? Volg het project op LinkedIn