ERVARINGSDESKUNDIGHEID vanuit autisme bekeken

Ervaringen van mensen met autisme kunnen het onderwijs, de werkomgeving, het sociaal beleid en de zorg verbeteren. De maatschappij wordt pas écht inclusief als ervaringsdeskundigen op alle niveaus betrokken zijn. Ervaringsdeskundigen weten ‘hoe het is’, maar ook ‘hoe het zou kunnen zijn’. Zij bedenken vaak onverwachte, eenvoudige en pragmatische oplossingen. 

Wie is ervaringsdeskundig?

Iedereen met autisme heeft ervaringen die waardevol zijn, mits op de juiste plek ingezet. Niet iedereen met ervaring is ook ervaringsdeskundige. De ontwikkeling naar ervaringsdeskundige start met het delen van de ervaringen, waaraan steeds meer vaardigheden en kennis worden toegevoegd.  

Wat kun jij doen?

  • Betrek mensen met ervaringen / ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid. 
  • Betrek ervaringsdeskundigheid in de praktijk, bijvoorbeeld bij cliëntenzorg of in uitvoerende projecten.
  • Ontwikkel je tot ervaringsdeskundige als je zelf autisme hebt. Bijvoorbeeld via de Autisme Ambassade voor werknemers van grote bedrijven).
  • Gebruik de producten die met ervaringsdeskundigheid zijn gemaakt

De Coalitie Vanuit autisme bekeken

Ervaringsdeskundigheid vormt de kern en het bestaansrecht van Vanuit autisme bekeken. Wij delen onze kennis en ervaringen om te komen tot een goede inzet van ervaringen van mensen met autisme én van ervaringsdeskundigheid op het gebied van autisme in de handreiking Inzet van ervaringsdeskundigheid autisme 
stimuleert participatie en verbetert kwaliteit van leven
(verschijnt in oktober 2017).