Rol van de coalitie bij het thema ervaringsdeskundigheid

Waarom aandacht voor ervaringsdeskundigheid?

Vanuit autisme bekeken staat altijd dichtbij de mensen om wie het gaat (zowel mensen met autisme als professionals). De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen waarborgt dat het perspectief van mensen met autisme volop vertegenwoordigd is in alle vernieuwingen en innovaties die de coalitie stimuleert of onder de aandacht brengt. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om te komen tot een inclusievere maatschappij. 

Wat doen we?

Structurele betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is een voorwaarde voor alle initiatieven die 'vanuit autisme kijken'. Ervaringsdeskundigen bewaken onder meer dat het perspectief van de persoon of personen met autisme leidend is en blijft in de initiatieven. 

Ervaringsdeskundigheid is een vanzelfsprekend onderdeel van het team dat de coalitie ondersteunt. 

Organisaties en initiatieven kunnen ervaringsdeskundigen betrekken via Vanuit autisme bekeken en bijvoorbeeld via organisaties als de NVA, PAS Nederland, Mama Vita en Stichting Ovaal. De coalitie kan hierbij zo nodig begeleiding bieden. 

Wat zijn de effecten?

De samenwerking met ervaringsdeskundigen helpt om mensen in het hart te raken, zodat de urgentie tot (paradigma)veranderingen gevoeld wordt. Dat vergroot de kans dat er echt iets verandert en dat die verandering zinvol is voor mensen met autisme.