VAB-team

Iedereen heeft het recht om te kunnen leren, werken en leven op een manier die bij hem of haar past. De samenleving is hier nu nog niet op ingericht, dus dat vraagt om verandering. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken wij  aan. VAB bundelt verschillende expertises, mensen met en zonder autisme, om die veranderingen voor elkaar te krijgen op school, op het werk, in de zorg en thuis. We hebben een klein team van vaste medewerkers met ieder hun eigen expertise en focus. We kijken per project welke aanvullende kennis of ondersteuning er nog nodig is en zetten professionals uit onze 'flex-schil’ in. Zo hebben we zo min mogelijk overhead, maar wel voldoende slagkracht.

Teamleden

Thijs van der Rol

Ervaringsdeskundig adviseur

Willeke van den Hoek

Programmaleider VAB

Anniek Stoutjesdijk

Impactmanager Werk

Anjo Markhorst

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Arnhem

Willem Gunzeln

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Haarlem

Frederique van der Laan

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Utrecht

Petra Teeninga

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Groningen

Sanne Hamelink

Project medewerker en inspiratiebank

Jan-Hein Evers

Financiën

Mirjam Krowinkel

Procesbegeleider Pilot Levensloopbegeleiding regio Den Haag

Hilda Boezeman

Projectleider implementatie levensloopbegeleiding VAB

Tess Glansbeek

Communicatie adviseur

Erwin van Deutekom

Projectmedewerker en inspiratiebank

Kim Scheerder

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Haarlemmermeer

Ria Sijbersma

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding regio Apeldoorn

Yvonne van Dongen

Procesbegeleider pilot Levensloopbegeleiding: landelijke groep

Nick Bakker

Projectmedewerker Pilot Levensloopbegeleiding

Alwine Dijkstal

Project-coördinator pilot Levensloopbegeleiding

Erwin van den Berg

IT support

Het VAB bestuur

Cor Jongejeugd

Bestuurslid (ervaringsdeskundig)

Alfons ten Brummelhuis

Bestuurslid

Martijn Verbeek

Bestuurslid

Aline Molenaar

Bestuursvoorzitter