Samenwerking met andere partijen

VAB werkt samen met veel mensen en organisaties. Samen willen we een positieve impact hebben in het dagelijkse leven van mensen met autisme en hun naasten.

We werken samen met mensen met autisme, ervaringsdeskundigen, andere spelers in het autismeveld en beleidsmakers van ministeries. Maar ook met gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, onderwijsinstellingen en werkgevers die intrinsiek aan de slag willen met een inclusieve houding en de vernieuwing van systemen gericht op het leveren van (meer) maatwerk. Samen werken we aan een fundamentele vernieuwing: de leefwereld van burgers, werknemers, leerlingen, cliënten centraal stellen in plaats van hen in een ‘standaard’ systeem te forceren.

Organisaties waar wij mee samenwerken

Positivity deelt onze visie en ontwikkelde onze corporate identity.