Onderwijsprofessional

Autisme kan verschillende gevolgen hebben. Leerlingen met autisme zijn cognitief vaak verder ontwikkeld dan hun klasgenoten, maar sociaal-emotioneel nog 'jonger'. Als leerkracht kun je veel doen om misverstanden en over- of ondervraging te voorkomen.

Sommige leerlingen voelen zich zo overladen door alles wat er op een (school)dag gebeurt, dat ze overprikkeld raken en even niet meer kunnen functioneren. Een leerling kan erg boos reageren of zich juist erg terugtrekken. Dat kan op school zelf gebeuren. Sommige leerlingen ontladen thuis of trekken zich terug. Dat kan verklaren waarom de ouders soms een heel ander beeld van hun kind hebben dan jij als leerkracht. Naar school gaan kan dus veel energie kosten en spanning geven.