Autisme en geldzaken

Hebben mensen met autisme specifieke uitdagingen met geldzaken? Dat hebben we onderzocht in het project Money Matters. Via een online vragenlijst hebben 77 mensen 85 ervaringen met geldzaken gedeeld. We hebben 11 mensen met ervaringskennis geïnterviewd en 3 professionals gesproken. Dat levert een rijk en gevarieerd beeld op.   

Van goed grip hebben op de geldzaken tot totaal geen overzicht hebben. Van overmatig geld uitgeven aan interesses tot zichzelf niks gunnen. Van stress over geldzaken tot trots op de omgang met geld. Het zijn ervaringen die allemaal voorbijkomen. 

Veel respondenten geven aan dat de manier waarop zij met geld omgaan samenhangt met de manier waarop zij hun autisme ervaren. Ook ouders, andere naasten en professionals zien zulke relaties. Geldzaken blijkt een onderwerp waar weinig mensen open over zijn. Verschillende respondenten geven aan dat het goed zou zijn als hier eerder in hun leven aandacht voor was geweest. Vanuit henzelf, vanuit ouders, vanuit begeleiders.

Met het delen van de inzichten uit Money Matters brengt VAB het onderwerp onder de aandacht. Het lezen van de ervaringen van anderen kan leiden tot herkenning of kan aanleiding zijn tot een gesprek.

In het artikel 'Gedeelde ervaringen in de online vragenlijst' beschrijven we de inzichten uit de vragenlijst en de expertinterviews. Daaronder staan 11 uitgebreide ervaringsverhalen. In 9 verhalen vertellen mensen met autisme hoe geld een rol speelt in hun leven. In de 2 andere verhalen lees je hoe ouders ervaren dat hun kind met geld omgaat.

In het najaar van 2023 verwachten we een vervolgproject te starten. Daarin gaan we de resultaten van de vragenlijst verder uitwerken en beschikbaar maken via de VAB-website. Ook gaan we materiaal ontwikkelen voor (levensloop-)begeleiders.

We danken iedereen die persoonlijke ervaringen met ons heeft gedeeld. We zijn de geïnterviewden in het bijzonder dankbaar voor hun openheid over een onderwerp dat voor velen lastige of pijnlijke kanten kent. Om de privacy van de geïnterviewden te beschermen zijn de namen en enkele andere kenmerken in de ervaringsverhalen gefingeerd.

Eveline rekent alles door

Afbeelding
prijzen en groenten in supermarkt
Eveline (23 jaar) maakt bij alle beslissingen die ze neemt ook een bewuste financiële afweging. Daar liggen vaak regels aan ten grondslag die ze voor zichzelf ontwikkeld heeft. “Als ik alle momenten waarop ik per dag bezig ben met geldzaken en beslissingen nemen, dan denk ik dat er eigenlijk heel veel tijd inzit.”