Nieuws

Autisme, levensloopbegeleiding en de zomervakantie. Hoe gaat dat?

Afbeelding
Strand

De zomervakantie nadert. Veel mensen zijn een paar weken vrij en misschien weg van huis. Kortom, vakantie zorgt tijdelijk voor een ander ritme. Hoe gaan levensloopbegeleiders en deelnemers aan de pilot Levensloopbegeleiding hiermee om? En welke afspraken maken ze hierover? Er zijn geen vaste regels, het is samen zoeken naar de beste manier.

Nieuwe programmaleider bij Vanuit autisme bekeken

Afbeelding
Willeke van den Hoek

Met ingang van 1 juli 2020 is Willeke van den Hoek de nieuwe programmaleider van Vanuit autisme bekeken. Willeke neemt het stokje over van Jan-Hein Evers, die zijn taak het afgelopen jaar interim heeft vervuld. Natuurlijk dankt Vanuit autisme bekeken Jan-Hein voor zijn zinvolle bijdrage van het afgelopen jaar. Gelukkig blijft Jan-Hein Vanuit autisme bekeken in de komende maanden op een paar onderdelen nog ondersteunen.

Autisme en vrouwen met Els Borgesius en Bianca Toeps

Afbeelding
Els Borgesius

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. In de tweede themabijeenkomst deelden gastsprekers Els Borgesius en Bianca Toeps hun kennis en ervaringen rondom het thema ‘autisme en vrouwen’. De bijeenkomst vond online plaats en werd geleid door procesbegeleider Kim Scheerder. Maar liefst 60 mensen luisterden naar het verhaal van Els en Bianca.

Wil je weten wat jij kunt doen?
Wil je weten wat wij doen?