Vanuit autisme bekeken

22 juni 2017
In oktober 2017 start de opleiding Autisme ambassadeur. Werknemers met autisme maken omgaan met autisme ‘gewoner’ door vanuit hun persoonlijke ervaringen in gesprek te gaan. Heb jij autisme en ben je...
22 juni 2017
De diagnose autisme wordt bij vrouwen vaker gemist dan bij mannen. Een verklaring is bijvoorbeeld dat zij zich beter kunnen aanpassen aan hun omgeving. Autisme wordt daardoor niet opgemerkt en veel...
7 juni 2017
Sommige kinderen hebben meer dan een standaard aanpak nodig op school. Als een kind vastloopt, is het voor ouders niet altijd duidelijk wat ze kunnen doen.

Pilot integraal pgb Delft

Meer vrijheid om in te kopen wat er nodig is

Autisme ambassade

Autisme ambassadeurs: wegbereiders van een organisatiecultuur die diversiteit waardeert

Initiatieven (13)

Deel jouw initiatief

Producten

Folders, rapportages, analyses en andere producten die helpen om veranderingen in de samenleving te realiseren.

Autisme in beeld

Filmportretten met persoonlijke verhalen van mensen met autisme en hun directe omgeving.

Link naar het verhaal van Monique over Robin op Youtube

Monique & Robin

Monique en haar zoon Robin met asperger over de juiste begeleiding op het voortgezet onderwijs.

Meer weten over autisme?

Bekijk onze websites over het dagelijks leven met autisme. Voor mensen met en mensen zonder autisme. 

Autismewegwijzer

Informatie over autisme in het dagelijks leven, voor (ouders van) mensen met autisme

Wat vind ik

Deel je ervaringen met autisme-aanbod, zoals coaches, instellingen, boeken, apps, therapieën enzovoort

U aan zet

Adviezen voor mensen zónder autisme die autismevriendelijk(er) willen zijn

Contact

Heb je een vraag over de coalitie of wil je meer weten over deze website? Stuur ons een bericht en wij beantwoorden je vraag binnen enkele werkdagen.

Voor vragen over een thema, zoals onderwijs of levensbrede aandacht, kun je direct contact opnemen met het teamlid dat aanspreekpunt is voor dat thema.

Contactformulier

Het team

Het VAB-team ondersteunt de coalitie om samen concrete stappen te zetten naar een inclusieve samenleving.

Sociale innovator, verbinder, mede-inspirator van de beweging VAB en coördinator van het VAB-team
Vragen over ervaringsdeskundigheid in alle domeinen, inspirator, out of the box oplossingen
Publieksvoorlichter, vader van een dochter en zelf een (late) diagnose autisme
Inspirator en vormgever van vernieuwingen; expert in het domein werk en de ‘inclusieve arbeidsmarkt’
Bruggenbouwer tussen leef- en systeemwereld, expertise passend onderwijs en gemeentelijk jeugdbeleid
Inspirator, mensgericht werker en verbinder, ervaringsdeskundigheid in alle domeinen
Innovatieve, pragmatische doener die inclusie reëel maakt door begeleiding, verbinding en coaching