Vanuit autisme bekeken

Autisme ambassade

Autisme ambassadeurs: wegbereiders van een organisatiecultuur die diversiteit waardeert

Autimatch

Volwassen met autisme laagdrempelig kennis laten maken met werkgevers

Initiatieven (11)

Deel jouw initiatief

Autisme in beeld

Filmportretten met persoonlijke verhalen van mensen met autisme en hun directe omgeving.

Link naar het verhaal van Job en zijn voetbalcoach Juliën op Youtube

Job en zijn coach Juliën

Job en zijn voetbalcoach Juliën vertellen over wat sporten met autisme betekent en wat je allemaal kunt bereiken.

Meer weten over autisme?

Bekijk onze websites over het dagelijks leven met autisme. Voor mensen met en mensen zonder autisme. 

Autismewegwijzer

Informatie over autisme in het dagelijks leven, voor (ouders van) mensen met autisme

Wat vind ik

Deel je ervaringen met autisme-aanbod, zoals coaches, instellingen, boeken, apps, therapieën enzovoort

U aan zet

Adviezen voor mensen zónder autisme die autismevriendelijk(er) willen zijn

11 maart 2017
Vind je het moeilijk om een keuze te maken voor een partij of persoon? Is stemmen voor jou (te) lastig, bijvoorbeeld vanwege de locatie, de interactie met stembureaumedewerkers of het stemformulier?
24 februari 2017
Vorig jaar deed Merlijn mee met de ‘Vanuit Autisme Bekeken Onderwijs dag’ waar jongeren hun ervaringen deelden over thuis zitten omdat zij niet naar school kunnen. Hoe vergaat het Merlijn nu?
20 februari 2017
Samen met huisarts Els van Veen en verzekeringsarts Lujan Blankenstein organiseren we op 22 april 2017 een besloten bijeenkomst waar artsen en studenten geneeskunde met autisme in gesprek gaan. 

Contact

Heb je een vraag over de coalitie of wil je meer weten over deze website? Stuur ons een bericht en wij beantwoorden je vraag binnen enkele werkdagen.

Voor vragen over een thema, zoals onderwijs of levensbrede aandacht, kun je direct contact opnemen met het teamlid dat aanspreekpunt is voor dat thema.

Contactformulier

Het team

Het VAB-team ondersteunt de coalitie om samen concrete stappen te zetten naar een inclusieve samenleving.

Sociale innovator, verbinder, mede-inspirator van de beweging VAB en coördinator van het VAB-team
Vragen over ervaringsdeskundigheid in alle domeinen, inspirator, out of the box oplossingen
Publieksvoorlichter, vader van een dochter en zelf een (late) diagnose autisme
Inspirator en vormgever van vernieuwingen; expert in het domein werk en de ‘inclusieve arbeidsmarkt’
Bruggenbouwer tussen leef- en systeemwereld, expertise passend onderwijs en gemeentelijk jeugdbeleid
Inspirator, mensgericht werker en verbinder, ervaringsdeskundigheid in alle domeinen
Innovatieve, pragmatische doener die inclusie reëel maakt door begeleiding, verbinding en coaching