Vanuit autisme bekeken

25 mei 2017
Fontys Hogeschool begeleidt studenten met autisme integraal van stage tot het behoud van werk. De resultaten van deze pilot werden 8 mei gepresenteerd.
23 mei 2017
Ervaringen delen over thuiszitters na het kijken van de film Life, Animated. Dat was de insteek van de filmbijeenkomsten die werden georganiseerd door het iHUB ontwikkelplein. In Rotterdam, Utrecht...
10 mei 2017
Penny Holloway koos er een jaar geleden voor om te verhuizen naar Amerika. Teleurgesteld in het Nederlandse onderwijs, vertrok zij met haar zoon Alex en de overige leden van haar gezin. Een jaar...

Pilot integraal pgb Delft

Meer vrijheid om in te kopen wat er nodig is

Stichting ITvitae Learning en ITvitae Detachering BV

Personen met autisme zonder baan, helpen aan duurzame, betaalde ICT banen

Initiatieven (13)

Deel jouw initiatief

Producten

Folders, rapportages, analyses en andere producten die helpen om veranderingen in de samenleving te realiseren.

Autisme in beeld

Filmportretten met persoonlijke verhalen van mensen met autisme en hun directe omgeving.

Onderwijs vanuit autisme bekeken

Animatiefilm door leerlingen met autisme voor leraren: “Het allerfijnste vind ik het als je me echt leert kennen!”

Meer weten over autisme?

Bekijk onze websites over het dagelijks leven met autisme. Voor mensen met en mensen zonder autisme. 

Autismewegwijzer

Informatie over autisme in het dagelijks leven, voor (ouders van) mensen met autisme

Wat vind ik

Deel je ervaringen met autisme-aanbod, zoals coaches, instellingen, boeken, apps, therapieën enzovoort

U aan zet

Adviezen voor mensen zónder autisme die autismevriendelijk(er) willen zijn

Contact

Heb je een vraag over de coalitie of wil je meer weten over deze website? Stuur ons een bericht en wij beantwoorden je vraag binnen enkele werkdagen.

Voor vragen over een thema, zoals onderwijs of levensbrede aandacht, kun je direct contact opnemen met het teamlid dat aanspreekpunt is voor dat thema.

Contactformulier

Het team

Het VAB-team ondersteunt de coalitie om samen concrete stappen te zetten naar een inclusieve samenleving.

Sociale innovator, verbinder, mede-inspirator van de beweging VAB en coördinator van het VAB-team
Vragen over ervaringsdeskundigheid in alle domeinen, inspirator, out of the box oplossingen
Publieksvoorlichter, vader van een dochter en zelf een (late) diagnose autisme
Inspirator en vormgever van vernieuwingen; expert in het domein werk en de ‘inclusieve arbeidsmarkt’
Bruggenbouwer tussen leef- en systeemwereld, expertise passend onderwijs en gemeentelijk jeugdbeleid
Inspirator, mensgericht werker en verbinder, ervaringsdeskundigheid in alle domeinen
Innovatieve, pragmatische doener die inclusie reëel maakt door begeleiding, verbinding en coaching