Rol van de coalitie bij het thema werk

Waarom aandacht voor werk?

Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent en kwaliteiten met zich mee die van grote waarde kunnen zijn in organisaties. Het vraagt wel wat om die kwaliteiten zichtbaar en bereikbaar te maken. Want gedrag als gevolg van autisme wordt nog vaak verkeerd uitgelegd en dat leidt tot misverstanden.

Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van mensen met autisme die er samen met hun collega’s en leidinggevenden in slagen de voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren.

Wat is daarvoor nodig:

  1. Een gezond werkklimaat waarin ook mensen met autisme optimaal kunnen functioneren.
  2. Een open werksfeer waarin werknemers durven en kunnen vertellen dat ze autisme hebben.
  3. De tijd nemen om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan.
  4. Beter onderling begrip door kennis over autisme op de werkvloer.

Wat doen we voor:

 

Uitgelicht: de autisme ambassade

Autisme ambassadeurs zijn mensen met autisme die in grote organisaties werken. Zij willen het omgaan met autisme ‘gewoner’ maken door het gesprek vanuit hun persoonlijk ervaringen aan te gaan. De autisme ambassade is een netwerk van collega’s die ervoor zorgen dat een ambassadeur zijn rol kan vervullen. De ambassade het helpt om contacten te leggen, bijeenkomsten te organiseren en laat zien dat de organisatie open staat voor diversiteit.

De coalitie Vanuit autisme bekeken faciliteert contacten tussen autisme ambassadeurs onderling. Zij delen ervaringen en halen steun en inspiratie voor hun activiteiten. En we stimuleren de groei van het aantal ambassadeurs werkzaam in grote organisaties.

Zo ontstaat beter onderling begrip tussen medewerkers en een grotere bewustwording van het belang om diversiteit in volle breedte te herkennen en erkennen. Autisme ambassadeurs creëren ruimte voor een open gesprek, meer onderling begrip en een betere werksfeer. Met hun activiteiten scheppen ze randvoorwaarden voor alle individuele werknemers om goed te kunnen functioneren.