WERK vanuit autisme bekeken

Waarom aandacht voor werk?

Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent en kwaliteiten met zich mee die van grote waarde kunnen zijn in organisaties. Het vraagt wel wat om die kwaliteiten zichtbaar en bereikbaar te maken. Want gedrag als gevolg van autisme wordt nog vaak verkeerd uitgelegd en dat leidt tot misverstanden.

Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van mensen met autisme die er samen met hun collega’s en leidinggevenden in slagen de voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren.

Wat is daarvoor nodig?

  1. Een gezond werkklimaat waarin ook mensen met autisme optimaal kunnen functioneren.
  2. Een open werksfeer waarin werknemers durven en kunnen vertellen dat ze autisme hebben.
  3. De tijd nemen om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan.
  4. Beter onderling begrip door kennis over autisme op de werkvloer.

Wat doen we voor:

Initiatieven op het gebied van autisme

Deelnemers aan de coalitie zijn betrokken bij verschillende initiatieven rond autisme en werk. Zie Initiatieven voor een overzicht.

Uitgelicht: de autisme ambassade

De Autisme Ambassade is een netwerk van autisme ambassadeurs: gerespecteerde, gewone collega’s die in een grote organisatie werken én autisme hebben. Hun zichtbaarheid en openheid op het werk bevordert een diverse en positieve beeldvorming over autisme en maakt ook ruimte in organisaties voor de zichtbaarheid van andere kwetsbaarheden.

Campagne Openheid loont

Met de campagne Openheid loont gaf Vanuit autisme bekeken aandacht aan de voordelen van openheid over autisme op de werkvloer. De video’s en andere producten zijn voor iedereen te gebruiken.