Autisme en relaties

Autisme heeft vaak invloed op relaties met andere mensen. Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties.