Ervaringsdeskundig ondernemen

Het project Ervaringsdeskundig Ondernemen gaat over ondernemers die hun eigen ervaringsdeskundigheid (op het gebied van neurodiversiteit) inzetten in hun werk. Hoe word je een succesvolle ondernemer? Waar lopen zij tegenaan? Wat hebben zij nodig in hun dagelijkse werkzaamheden? In het project onderzoeken we deze vragen. Daarnaast zetten we samen met ondernemers een netwerk op.

Waarom Ervaringsdeskundig Ondernemen?

Ervaringsdeskundigheid op het gebied van autisme (of een andere vorm van neurodiversiteit) is een belangrijke bron van kennis. Een perspectief op neurodiversiteit van binnenuit wordt door veel mensen als erg waardevol ervaren. Er is in onze maatschappij veel behoefte aan ervaringsdeskundige hulpverleners, (levensloop)coaches en begeleiders. Maar ervaringsdeskundigheid kan ook worden ingezet in bijvoorbeeld de journalistiek, fysieke oefenvormen, in theater, cabaret en in andere disciplines.

Mogelijkheid om te ondernemen

Niet iedere ervaringsdeskundige is geschikt voor een baan in loondienst, en niet iedere baan is geschikt voor een ervaringsdeskundige. Daarom is het belangrijk dat je als ervaringsdeskundige de mogelijkheid hebt om zelfstandig te ondernemen. Als de drempel niet te hoog is, worden talenten goed benut en komen mensen tot hun recht.

Uitdagingen

Ervaringsdeskundig ondernemen brengt ook uitdagingen met zich mee. Er zijn praktische en financiële verplichtingen die iedere ondernemer heeft. Daarnaast kan je tegen vooroordelen aanlopen of is het moeilijk om vakgenoten te vinden met wie je samen kunt optrekken. Ook kan je bepaalde persoonlijke kwetsbaarheden hebben die een uitdaging vormen, bijvoorbeeld beperkte belastbaarheid.

Waar bestaat het project uit?

Het project bestaat uit een onderzoeksfase waarin we ervaringsdeskundige ondernemers interviewen over hun ervaringen. Op basis hiervan ontwerpen we een ondernemersnetwerk. Het netwerk testen we in een 1-jarige pilot. Aan het einde van de pilot worden aanbevelingen gegeven voor een vervolg.

Looptijd van het project

Het onderzoek voor het project vindt plaats in 2023. In 2024 start de pilot rond het ondernemersnetwerk.

Belangstelling?

Je kan op twee manieren betrokken zijn bij dit project: je kan je beschikbaar stellen voor de onderzoeksfase (2023) en je kan je belangstelling aangeven om mee te doen met de pilot (2024). Voor het onderzoek zijn we op zoek naar ondernemers die voldoen aan het onderstaande profiel:

  • Je bent ingeschreven bij de KvK
  • Je herkent jezelf in een vorm van neurodiversiteit (bijvoorbeeld autisme, ad(h)d, hoogbegaafd, hoogsensitief, …)
  • Je beschikt over professionele ervaringsdeskundigheid (opgedaan door werkervaring of scholing) die je ten behoeve van anderen inzet
  • Je bent al enige tijd in meer of mindere mate succesvol als ondernemer (je haalt inkomen uit jouw onderneming)

Als je voldoet aan dit profiel kan je je opgeven voor deelname aan het onderzoek/de pilot. Doe dat door te mailen naar thijs.vanderrol@vanuitautismebekeken.nl. De exacte criteria voor deelname aan de pilot wordt eind 2023 gecommuniceerd.

LET OP: Ben je nu (nog) geen ondernemer maar wil je dat worden, dan verzoeken wij je om niet te reageren. Je kunt dan wel de site en de nieuwsbrief in de gaten houden om de vorderingen en de uitkomsten van dit project te volgen.