Nieuws

Levensloopbegeleiding tijdens Corona: wekenlang in bed, of iedere dag contact

Afbeelding
Telefoon

De intelligente lockdown zorgde voor een forse verandering in de bestaande routines van de deelnemers aan de pilot Levensloopbegeleiding en hun levensloopbegeleiders. Er lag geen draaiboek klaar, en het was aan de deelnemers, hun naasten en de levensloopbegeleiders om de beste werkwijzen en oplossingen te zoeken.

Procesbegeleider aan het woord: Frédérique van der Laan

Afbeelding
Frederiquevanderlaan

Via LinkedIn ontdekte Frédérique van der Laan Vanuit autisme bekeken. De vacature voor procesbegeleider binnen de pilot levensloopbegeleiding voor mensen met autisme kwam voorbij op haar tijdlijn. “Die vacature vond ik zo passend voor mij. Hier word ik heel blij van, dacht ik meteen.” En dat bleek. Nu is ze procesbegeleider van de groep levensloopbegeleiders in Utrecht. 

Update rondom het coronavirus

In maart nam het kabinet aanvullende maatregelen, gebaseerd op adviezen van het RIVM, in de aanpak van het coronavirus. Vanuit autisme bekeken neemt de maatregelen serieus, maar blijft zich ondertussen inzetten om levensloopbegeleiding voor mensen met autisme een stap dichterbij te brengen.

Procesbegeleider aan het woord: Ria Sijbersma

Een goed gesprek

In december startte in Apeldoorn een nieuwe groep deelnemers met de pilot levensloopbegeleiding van Vanuit autisme bekeken (VAB). De eerste Trainingsbijeenkomsten voor de levensloopbegeleiders zijn inmiddels geweest en alle nieuwe deelnemers zijn gematcht aan een levensloopbegeleider. Ria Sijbersma, cliëntondersteuner bij MEE, is procesbegeleider van de groep en zorgt voor een soepel verloop van de pilot.

Autisme Ambassade

Eind september is een nieuwe groep Autisme Ambassadeurs gestart met de opleiding. Vanaf eind november hebben onder meer Visma Connect, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Amerpoort een ambassadeur. Volgend jaar start in januari de volgende training. Heb je interesse?

Nieuwe fase VAB en afscheid van Mechteld, Gijs en Monique

Zoals eind 2016 voorzien rond VAB dit jaar de huidige fase in haar bestaan af en start er in 2020 een nieuwe fase. De focus in onze activiteiten ligt op dit moment op twee waardevolle lopende projecten: de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme waar VAB eind 2018 mee gestart is én de landelijke Autisme Ambassade die VAB al jaren ondersteunt en organiseert. De komende maanden kijkt het bestuur op welke wijze en vanuit welke rol VAB - naast deze twee grote projecten - waarde kan blijven toevoegen in het veld van autisme en inclusie.