Nieuws

Autisme en onderwijs: maatwerk is de sleutel

Afbeelding
Twee kinderen houden stapel boeken op hun hoofd

In de pilot Levensloopbegeleiding onderzoeken levensloopbegeleiders samen met hun deelnemers hoe levensloopbegeleiding in Nederland vorm zou kunnen krijgen. Samen zoeken zij hoe de deelnemer goed kan functioneren in de samenleving. De begeleiding is levensbreed, dus de levensloopbegeleiders bieden ondersteuning op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan werk, sport, zorg en onderwijs.

Autisme, levensloopbegeleiding en de zomervakantie. Hoe gaat dat?

Afbeelding
Strand

De zomervakantie nadert. Veel mensen zijn een paar weken vrij en misschien weg van huis. Kortom, vakantie zorgt tijdelijk voor een ander ritme. Hoe gaan levensloopbegeleiders en deelnemers aan de pilot Levensloopbegeleiding hiermee om? En welke afspraken maken ze hierover? Er zijn geen vaste regels, het is samen zoeken naar de beste manier.

Nieuwe programmaleider bij Vanuit autisme bekeken

Afbeelding
Willeke van den Hoek

Met ingang van 1 juli 2020 is Willeke van den Hoek de nieuwe programmaleider van Vanuit autisme bekeken. Willeke neemt het stokje over van Jan-Hein Evers, die zijn taak het afgelopen jaar interim heeft vervuld. Natuurlijk dankt Vanuit autisme bekeken Jan-Hein voor zijn zinvolle bijdrage van het afgelopen jaar. Gelukkig blijft Jan-Hein Vanuit autisme bekeken in de komende maanden op een paar onderdelen nog ondersteunen.

Autisme en vrouwen met Els Borgesius en Bianca Toeps

Afbeelding
Els Borgesius

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. In de tweede themabijeenkomst deelden gastsprekers Els Borgesius en Bianca Toeps hun kennis en ervaringen rondom het thema ‘autisme en vrouwen’. De bijeenkomst vond online plaats en werd geleid door procesbegeleider Kim Scheerder. Maar liefst 60 mensen luisterden naar het verhaal van Els en Bianca.

Jan-Pieter Teunisse: van participatie naar betekenisvol leven

Afbeelding
Jan-Pieter Teunisse

Woensdag 10 juni was de derde themabijeenkomst, georganiseerd voor de deelnemers van de pilot Levensloopbegeleiding, hun naasten en de levensloopbegeleiders. De bijeenkomst werd georganiseerd door Vanuit autisme bekeken. Jan-Pieter Teunisse, neuropsycholoog en lector Levensloopbegeleiding, nam ons mee in het thema: ‘van participatie naar betekenisvol leven’.

Medewerker uitgelicht: Erwin van Deutekom

Afbeelding
Erwin van Deutekom

Erwin van Deutekom werkt sinds januari 2020 bij Vanuit autisme bekeken. De eerste maanden was Erwin met name betrokken bij de werving van deelnemers en levensloopbegeleiders voor de laatste groepen van de pilot Levensloopbegeleiding. Nu richt Erwin zich op het vernieuwen van de website van Vanuit autisme bekeken en werkt hij aan het tot stand komen van een kennisbank.

Levensloopbegeleiding tijdens Corona: wekenlang in bed, of iedere dag contact

Afbeelding
Telefoon

De intelligente lockdown zorgde voor een forse verandering in de bestaande routines van de deelnemers aan de pilot Levensloopbegeleiding en hun levensloopbegeleiders. Er lag geen draaiboek klaar, en het was aan de deelnemers, hun naasten en de levensloopbegeleiders om de beste werkwijzen en oplossingen te zoeken.

Procesbegeleider aan het woord: Frédérique van der Laan

Afbeelding
Frederiquevanderlaan

Via LinkedIn ontdekte Frédérique van der Laan Vanuit autisme bekeken. De vacature voor procesbegeleider binnen de pilot levensloopbegeleiding voor mensen met autisme kwam voorbij op haar tijdlijn. “Die vacature vond ik zo passend voor mij. Hier word ik heel blij van, dacht ik meteen.” En dat bleek. Nu is ze procesbegeleider van de groep levensloopbegeleiders in Utrecht. 

Update rondom het coronavirus

In maart nam het kabinet aanvullende maatregelen, gebaseerd op adviezen van het RIVM, in de aanpak van het coronavirus. Vanuit autisme bekeken neemt de maatregelen serieus, maar blijft zich ondertussen inzetten om levensloopbegeleiding voor mensen met autisme een stap dichterbij te brengen.

Procesbegeleider aan het woord: Ria Sijbersma

Een goed gesprek

In december startte in Apeldoorn een nieuwe groep deelnemers met de pilot levensloopbegeleiding van Vanuit autisme bekeken (VAB). De eerste Trainingsbijeenkomsten voor de levensloopbegeleiders zijn inmiddels geweest en alle nieuwe deelnemers zijn gematcht aan een levensloopbegeleider. Ria Sijbersma, cliëntondersteuner bij MEE, is procesbegeleider van de groep en zorgt voor een soepel verloop van de pilot.