Capability College brengt studenten en jongeren met autisme bij elkaar

Jongeren met autisme leren al vroeg dat hun behoeften en ontwikkeling niet aansluit bij de norm van de samenleving en meer concreet, van hun opleiding. Waar alle jongeren geconfronteerd worden met levensvragen als wie ben ik en wat wil ik worden, komt daar voor jongeren met autisme nog iets bij: hoe ik ben, kan en mag ik niet altijd zijn.

Inclusie bevorderen

In 2020 is het lectoraat ‘volwaardig leven met autisme’ aan de HAN het Capability College gestart. Dit is een initiatief om ontmoeting te organiseren tussen studenten Social Work en Pedagogiek en jongeren/studenten met autisme. Dit college heeft als doel om inclusie te bevorderen. Inclusie is, volgens ons, een maatschappelijke houding die twee kanten bevat: het perspectief van de persoon die buitengesloten wordt én het perspectief van de samenleving waarin de persoon mee wil gaan doen. Elkaar leren kennen, met alle dromen en wensen en mogelijkheden, kan alleen als je elkaar ontmoet van mens tot mens.

Betekenisvol leven

Vanuit dit initiatief organiseert het Capability College een cursus over betekenisvol leven. Deze cursus heeft twee doelen: we creëren de mogelijkheid om jongeren met en zonder autisme elkaars verhalen te laten leren kennen om zo te werken aan inclusie en daarnaast biedt deze cursus de mogelijkheid voor iedere deelnemer om te onderzoeken wat zij betekenisvol vinden in hun eigen leven. Inmiddels zijn er drie edities geweest. Deelnemers sluiten de cursus af met een brief aan elkaar en deze reacties zijn heel bijzonder. Deelnemers ervaren dat jongeren met en zonder autisme vanuit dezelfde waarden hun leven vorm kunnen geven, dus dat er gelijkheid is, maar ook dat jongeren met autisme tegen meer belemmeringen aan lopen. Zij hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan rust en regelmaat dan dat het leven van een adolescent gemiddeld genomen biedt. Voor jongeren met autisme is het fijn om te horen dat dat ook voor anderen geldt, terwijl jongeren zonder autisme ervaren hoe jongeren die soms dezelfde dromen hebben, toch een andere weg ernaar toe moeten bewandelen. Deze cursus wordt gegeven door een docent met en een docent zonder autisme, en voor ons is het bijzonder om te zien hoe er een gesprek ontstaat tussen jongeren met en zonder autisme. Hierbij gaat het niet over autisme als probleem, maar over het leven en hoe eenieder dat betekenisvol vorm wil geven, ongeacht of je autisme hebt of niet. Zo streven wij naar inclusie, dat mensen met en zonder autisme naar elkaar willen luisteren, waarbij autisme niet een belemmering blijkt, maar een ander inzicht en net zo waardevol. We zijn altijd op zoek naar deelnemers, dus als je meer informatie wil, neem dan contact op met Judith.Hovius@han.nl, Michel.Koolwaaij@han.nl of janpieter.teunisse@han.nl.