Elk kind een leerplek

Aandachtspunten rondom de invoering van passend onderwijs om dit ook passend te laten zijn voor kinderen met autisme. De beweging maken van leerplicht naar leerrecht.