Onderzoeken laten zien dat Levensloopbegeleiding VAB werkt

Levensloopbegeleiding VAB werkt. Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van leven en iedere geïnvesteerde euro verdient zich in veelvoud terug. Dat blijkt uit de onderzoeken die onderzoeksbureaus MAD impact en Koerselman Consulting parallel aan de pilot levensloopbegeleiding uit hebben gevoerd.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Mad impact schreef het eindrapport met als titel: Levensloopbegeleiding VAB werkt! Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen erg positief zijn over de aanpak van levensloopbegeleiding VAB. Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van leven. Het cijfer dat zij hun leven geven steeg binnen 9 maanden van een 5,7 naar een 6,2.

Maatschappelijke kosten verdienen zich terug

Niet alleen zijn de betrokkenen erg tevreden over levensloopbegeleiding VAB, de Maatschappelijke Business Case toont aan dat iedere geïnvesteerde euro zich in veelvoud terugverdient (4x in het conservatieve scenario tot 11x in het optimistische scenario). Brede invoer van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme kan de samenleving miljoenen euro’s besparen.

Financiering

Afhankelijk van de behoefte van de deelnemer kan levensloopbegeleiding VAB worden op- en afgeschaald. Daardoor is lastig vooraf in te schatten hoeveel tijd de levensloopbegeleiding zal kosten. Binnen de pilot zijn voor deze bijzondere situatie meerdere contractvormen uitgeprobeerd. Koerselman Consulting heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke contractvormen voor de levensloopbegeleiders. Er is onder andere gekeken naar het effect van de contractvorm op het aantal uren dat wordt besteed aan levensloopbegeleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat de directe kosten voor levensloopbegeleiding binnen de pilot gemiddeld 7.448 euro per deelnemer per jaar bedragen. Bij grootschalige uitrol gaat dit bedrag omlaag, bijvoorbeeld doordat een levensloopbegeleider meerdere deelnemers kan begeleiden.

Levensloopbegeleiding maakt het verschil

Deze resultaten laten zien dat Levensloopbegeleiding VAB voor iemand met autisme hét verschil kan maken. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties. Veel mensen met autisme (en hun naasten) bezwijken onder de problemen die zich opstapelen, en worstelen binnen het huidige versnipperde systeem met bureaucratie om passende ondersteuning te krijgen. Levensloopbegeleiding VAB kan het verschil maken tussen uitvallen of doorontwikkelen, doordat deelnemers samen met een vertrouwd persoon kunnen werken aan hun ontwikkeling en dingen die spelen op allerlei levensgebieden.

Ga naar de onderzoeksresultaten

Of betuig meteen je steun voor landelijke invoering Levensloopbegeleiding VAB.