Vleugels biedt mensen met autisme een podium

Met Vleugels biedt theaterwerkplaats De Rode Hoed mensen met autisme een podium. Het is ontstaan vanuit het idee om de creativiteit en ontwikkeling van deze zogenoemde artiesten te stimuleren. Tai Chi, acteerlessen, kunst en muziek zijn onderdeel van het dagprogramma. “We zien de deelnemers genieten en de vreugde toenemen. Dat is geweldig.”

Vleugels is een initiatief van Caroline van den Sigtenhorst. Caroline is levensloopbegeleider binnen de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, georganiseerd door VAB. Zij begeleidt drie deelnemers, waaronder Ella. In de zoektocht naar goede dagbesteding voor Ella werd steeds meer duidelijk dat dagbesteding meestal gericht is op het zo goed mogelijk besteden van de dag, en niet per se op de ontwikkeling van het individu.

Caroline ging op zoek naar dagbesteding voor Ella die beter aansloot, waar rekening gehouden wordt met haar behoeften. “Dat was niet te vinden in Zutphen”, vertelt Caroline. “De plekken in Zutphen zijn wel divers en inclusief, maar sluiten niet altijd aan bij de behoeften van jongeren met autisme. Er wordt niet altijd rekening gehouden met wat mensen met autisme nodig hebben, dat kan bijvoorbeeld een prikkelarme omgeving zijn.”

Zoektocht

“Omdat we niet konden vinden wat het allerbeste aansluit bij Ella, gingen we op zoek”, gaat Caroline verder. “Ik werd geïnspireerd door het Papageno huis, een organisatie die zich richt op ontwikkeling van mensen met autisme en daarvoor creativiteit inzet. Creativiteit ont-prikkelt en laadt op, dat merkte ik bij mijn andere deelnemers.”

Caroline ging in gesprek met verschillende partijen. Dat leverde goede gesprekken op, en leidde ertoe dat Caroline werd gelinkt aan de directeur van theaterwerkplaats De Rode Hoed in Zutphen, Kim Stiekema. “Kim is een jonge, enthousiaste en ambitieuze directeur. We bleken heel erg op één lijn te zitten, en dezelfde ideeën te hebben over hoe je als mens uit je schulp kunt komen en het podium kunt pakken. Haar visie en missie met De Rode Hoed sloten heel erg aan bij wat ik wilde voor jongeren met autisme in Zutphen.” Zo ontstond een mooie samenwerking.

Artiesten

Binnen De Rode Hoed maakten Caroline en Kim een aparte tak, genaamd Vleugels. Iedere vrijdag komen mensen met autisme bij elkaar. Bij Vleugels worden zij artiesten genoemd. De artiesten krijgen Tai Chi en acteerlessen, waarin zij situaties uit het dagelijkse leven met veel humor naspelen. Ook kunst kijken, begeleiding door een muziektherapeut, en zingen, schilderen en tekenen zijn onderdelen. Caroline: “We proberen vooral aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de individuele artiesten. We luisteren naar wat de deelnemers aangeven en vertrouwen erop dat zij zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben. Als we merken dat ze niet durven, helpen we ze. We voeren bijvoorbeeld veel gesprekken over wat er in de artiesten omgaat. Dat is de kracht van Vleugels.”

Afbeelding
Acteerles bij Vleugels

 

Ontwikkeling waarborgen

Volgend jaar loopt de pilot Levensloopbegeleiding af, en het is nog niet bekend of er een vervolg komt. Caroline wilde als levensloopbegeleider graag de ontwikkeling van Ella waarborgen. “Ik heb zoveel kennis mogen opdoen via de trainingen van VAB. Die kennis kan ik nu op mijn manier doorgeven aan de mensen die op de groep staan bij Vleugels. Zo kunnen de docenten bij mij terecht met vragen over autisme. Zij hebben de creatieve ervaring, dus vullen we elkaar aan.”

Op dit moment zit het project in een fase waarin het meer bekendheid krijgt, en onderzoekt het team de financiële mogelijkheden. “Financieel is het spannend, want we willen veel meer dan nu mogelijk is. Daarom kijken we of we fondsen kunnen werven, of subsidie kunnen krijgen. Zo zijn we hard aan het werk om het idee nog beter te maken.” Aan de mensen die het concept interessant vinden, wil Caroline meegeven dat zij welkom zijn om eens te komen kijken en mee te doen.

Afbeelding
Vleugels

 

Vreugde en zingeving

Caroline ziet bij de deelnemers de vreugde toenemen in het sociale contact. Het sociale netwerk groeit, en dat vindt ze fantastisch. “Mijn ervaring is dat het sociale netwerk van mensen met autisme meestal klein is. We zien dat de deelnemers gedeelde interesses hebben, en daardoor een betekenisvol gesprek hebben. Een gevoel van zingeving groeit en je ziet ze genieten. Dat is geweldig.”

Meer weten over het project? Neem dan een kijkje op de website van De Rode Hoed.