7-06-2017

Wat kun je doen voor je kind als het op school niet goed gaat?

Sommige kinderen hebben meer dan een standaard aanpak nodig op school. Als een kind vastloopt, is het voor ouders niet altijd duidelijk wat ze kunnen doen. Ouder & Onderwijs ontwikkelde een infographic die ouders inzicht geeft in hun mogelijkheden. In de infographic staan ouder en kind centraal en zijn mogelijke ondersteuningsroutes uitgezet. Ouders krijgen zo een beter beeld bij de stappen ze kunnen zetten, instanties die ze kunnen inschakelen en hulpbronnen die ze kunnen benutten.  Bekijk ook eens de Autismewegwijzer over onderwijs met veel informatie over de invloed van autisme op de schooltijd.