Aandachtspunten voor scholen

Hoe goed is uw school uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen? Met de aandachtspuntenlijst voor scholen bekijkt u het passend onderwijs op uw school met leerlingen met autisme als graadmeter. De lijst geeft inzicht in waar mogelijkheden liggen om nog beter in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en geeft tips om hiermee aan de slag te gaan.