Aandachtspunten voor werkgevers

Diversiteit is de realiteit, ook in uw organisatie. Ieder mens is immers anders. Maar ziet u die verschillen tussen mensen wel? Biedt u een werkomgeving waarin iedereen gezien wordt en tot bloei kan komen, ook als dat wat extra’s vraagt?

Diversiteitsbeleid gaat vaak over sekse, cultuurverschillen en over (fysieke) beperkingen. Met deze aandachtspuntenlijst kunt u nagaan of uw organisatie ook open staat voor werknemers met onzichtbare beperkingen, waarbij autisme als graadmeter wordt genomen. Versie december 2018.