Maatwerk in Contact

In het schooljaar ’23 – ’24 voert VAB het project ‘Maatwerk in Contact’ uit voor betere afstemming tussen leerlingen met autisme en hun school. We willen leerlingen en leraren in het reguliere voortgezet onderwijs helpen met contactvolle afstemming over wat nodig is en wat de school kan bieden. Zulke afstemming zorgt voor inclusie, verbetert het pedagogisch klimaat en helpt uitstroom naar het speciaal onderwijs beperken.

Mail voor deelname of informatie naar Martin Schravesande via martin.schravesande@vanuitautismebekeken.nl

Waarom Maatwerk in Contact?

Omdat meer leerlingen met autisme passend onderwijs kunnen krijgen op reguliere scholen als er geïnvesteerd wordt in geduldig, warm en aandachtig contact. Autisme-inclusief onderwijs is niet in de eerste plaats een zaak van systeemveranderingen, beleidsplannen of leraren die dikke boeken over autisme lezen. Investeren in contact, niet alleen door de school maar ook door de leerling, kan uitval, thuiszitten, overprikkeling en overspannenheid helpen voorkomen.

Waar bestaat het project uit?

We begeleiden een schooljaar lang vier scholen en (per school) twee leerlingen met autisme. We ontdekken wat we van elkaar moeten weten en begrijpen om goede afspraken te maken, we helpen die afspraken te maken en kijken hoe het gaat met de uitvoering. Ook ontdekken we wat er niet mogelijk is en waar de grenzen van het maatwerk liggen. Aan het eind van het schooljaar helpen we de opgedane kennis en ervaringen te delen met de hele school. De lessen die we uit het project halen deelt VAB met zoveel mogelijk betrokkenen in het onderwijs.

Wie kan er meedoen?

We zoeken vier VO-scholen met elk twee leerlingen met autisme die een schooljaar lang willen oefenen met maatwerk in contact. De leerling en zijn of haar mentor krijgen bij hun onderlinge gesprekken begeleiding van een medewerker van VAB met ervaring en kennis op het gebied van onderwijs en autisme. Maatwerk in Contact richt zich in de eerste plaats op reguliere VO-scholen. Scholen voor PO, SO, SBO, VSO, MBO en HBO die belangstelling hebben voor oefenen met een contactvolle afstemming met leerlingen met autisme kunnen wel contact opnemen om op de hoogte gehouden te worden over dit project.

Belangstelling?

Scholen met belangstelling kunnen zich melden tot uiterlijk 3 juni, ook als ze nog niet weten welke leerlingen er mee kunnen doen. De projectleider neemt dan contact op met het zorgteam van de school. Leerlingen met (vermoeden van) autisme of hun ouders willen we vragen om met behulp van dit nieuwsbericht eerst bij de (toekomstige) school te peilen of deze belangstelling heeft en zich dan te melden. Ook voor scholen die niet kunnen deelnemen aan het project maar wel nieuwsgierig zijn geldt: neem gerust contact op met projectleider Martin Schravesande. martin.schravesande@vanuitautismebekeken.nl

Autisme in het voortgezet onderwijs: afstemmen kunnen we leren!

Afbeelding
kinderen op school

In schooljaar ’23 – ’24 voert VAB het project ‘Maatwerk in Contact’ uit voor betere afstemming tussen leerlingen met autisme en hun school. We willen zowel leerlingen als leraren helpen in de afstemming over wat nodig is en wat de school kan bieden. Zulke afstemming zorgt voor inclusie, verbetert het pedagogisch klimaat en helpt uitstroom naar het speciaal onderwijs beperken.