Money Matters

Het project Money Matters gaat over financiële zelfredzaamheid van jongeren met autisme. Hoe gaan zij om met hun geldzaken? Wat komen zij tegen? En hebben zij daar iets bij nodig? Projectdeelnemers met een actueel vraagstuk konden vanuit het project op weg geholpen worden.

Afbeelding
Munten in spaarpot

 

Verkenning

Financiële zelfredzaamheid is een breed thema. Geld verdienen, een uitkering of toelage aanvragen, online shoppen, abonnementen of leningen afsluiten, belastingen en andere verplichtingen, financieel overzicht, ...

Het is voorstelbaar dat jongeren met autisme moeite hebben met bepaalde dingen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Hoe ervaren jonge mensen met autisme dat zelf? Wat zijn hun eigen behoeften daarin? Op wat voor manier speelt hun levenssituatie een rol?

Het is verleidelijk om in te vullen waar jongeren op dit gebied moeite mee kunnen hebben. En om snel in oplossingen te gaan denken. Maar is er wel behoefte aan ondersteuning? En in wat voor vorm? We gaan eerst eens goed luisteren.

– Jessica Slijpen, projectleider Money Matters

Online vragenlijst

Money Matters startte in de zomer van 2022 met een online vragenlijst waarin jongeren met autisme (tot 30 jaar) werden uitgenodigd om hun ervaringen of vraagstukken te delen. Ook mensen met autisme die inmiddels ouder zijn dan 30, konden een ervaring uit hun jonge jaren delen. Evenals ouders of andere naasten. We vroegen de respondenten of en hoe hun autisme hierin een rol speelt. En wat zou helpen (of hebben geholpen). We hebben maar liefst 85 reacties van 77 respondenten ontvangen.

Interviews voor meer inzicht

In het najaar van 2022 hebben we 11 diepte-interviews gevoerd met respondenten op de vragenlijst. We gingen hier verder in op de ervaring uit de vragenlijst. Daarnaast kwam iemands hele levensloop ter sprake, met de nadruk op omgaan met geld. Het waren stuk voor stuk prachtige en openhartige interviews.

Ondersteuning van deelnemers

Diverse respondenten gaven in de vragenlijst aan benieuwd te zijn hoe anderen met geldzaken omgaan. Daarom hebben we de inzichten uit Money Matters op de website van VAB geplaatst onder het nieuwe thema Geldzaken. Daar staan nu de eerste inzichten uit de vragenlijst en de ervaringsverhalen. We hopen dit in de toekomst verder uit te breiden.

Een geïnterviewde had een concreet financieel vraagstuk. Een adviseur uit het vrijwilligersnetwerk van onze projectsponsor Nationale Nederlanden heeft dit vraagstuk met hem kunnen oplossen.

Desk research en expertinterviews

De ervaringskennis uit de vragenlijst en interviews zijn aangevuld met desk research en expertinterviews. Uit het desk research blijkt dat er nog weinig kennis is over de ervaringen van mensen met autisme met geldzaken. De expertinterviews leverden mooie aanvullende beelden op.

Looptijd en vervolg van het project

Money Matters loopt van begin 2022 tot medio 2023. 

De opgehaalde inzichten zijn zo waardevol dat we inzetten op een vervolg vanaf najaar 2023. Hierin willen we de inzichten verder analyseren en op verschillende manieren beschikbaar en bruikbaar maken voor mensen met autisme, ouders en andere naasten en begeleiders. Mogelijk doen we ook vervolgonderzoek.

Samenwerking Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden maakt het project financieel mogelijk met een bijdrage vanuit haar maatschappelijk programma Future Matters. Ook biedt Nationale Nederlanden ondersteuning met vrijwillige inzet van medewerkers.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit project en de andere projecten van Vanuit autisme bekeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.

Lees de ervaringsverhalen en de gedeelde ervaringen uit de vragenlijst en  expertinterviews op de pagina Geldzaken.

Autisme en geldzaken

Afbeelding
centen
Hebben mensen met autisme specifieke uitdagingen met geldzaken? Dat hebben we onderzocht in het project Money Matters. Via een online vragenlijst hebben we ervaringen met geldzaken verzameld. Het levert een rijk en gevarieerd beeld op. Lees de ervaringsverhalen.