Money Matters

Het project Money Matters gaat over financiële zelfredzaamheid van jongeren met autisme. Hoe gaan zij om met hun geldzaken? Wat komen zij tegen? En hebben zij daar iets bij nodig? Jongeren met een actueel vraagstuk kunnen vanuit het project op weg geholpen worden.

Afbeelding
Munten in spaarpot

 

Verkenning

Financiële zelfredzaamheid is een breed thema. Geld verdienen, een uitkering of toelage aanvragen, online shoppen, abonnementen of leningen afsluiten, belastingen en andere verplichtingen, financieel overzicht, ...

Het is voorstelbaar dat jongeren met autisme moeite hebben met bepaalde dingen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Hoe ervaren jonge mensen met autisme dat zelf? Wat zijn hun eigen behoeften daarin? Op wat voor manier speelt hun levenssituatie een rol?

Het is verleidelijk om in te vullen waar jongeren op dit gebied moeite mee kunnen hebben. En om snel in oplossingen te gaan denken. Maar is er wel behoefte aan ondersteuning? En in wat voor vorm? We gaan eerst eens goed luisteren.

– Jessica Slijpen, projectleider Money Matters

Online vragenlijst

Money Matters startte in de zomer van 2022 met een online vragenlijst waarin jongeren met autisme (tot 30 jaar) werden uitgenodigd om hun ervaringen of vraagstukken te delen. Ook mensen met autisme die inmiddels ouder zijn dan 30, konden een ervaring uit hun jonge jaren delen. Evenals ouders of andere naasten. We vroegen de respondenten of en hoe hun autisme hierin een rol speelt. En wat zou helpen (of hebben geholpen). We hebben maar liefst 85 reacties van 77 respondenten ontvangen.

Interviews voor meer inzicht

In het najaar van 2022 hebben we 11 diepte-interviews gevoerd met respondenten op de vragenlijst. We gingen hier verder in op de ervaring uit de vragenlijst. Daarnaast kwam iemands hele levensloop ter sprake, met de nadruk op omgaan met geld. Het waren stuk voor stuk prachtige en openhartige interviews.

Ondersteuning van deelnemers

Vanuit Money Matters proberen we direct ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen met autisme in relatie tot geldzaken. Diverse respondenten gaven in de vragenlijst aan benieuwd te zijn hoe anderen met geldzaken omgaan. Hier sluiten we onder andere op aan door de interviews uit te werken in ervaringsverhalen. Zodra deze verhalen beschikbaar zijn, maken we dat bekend op deze website.

Desk research en expertinterviews

De ervaringskennis uit de vragenlijst en interviews wordt aangevuld met desk research en expertinterviews. In het desk research kijken we naar Nederlandstalig en Engelstalig onderzoek over financiële zelfredzaamheid bij autisme. We verwachten experts te spreken over executieve functies bij autisme, en over financiële zelfredzaamheid bij jongeren.

Kennisdeling

De inzichten uit het project worden gedeeld in een rapportage en in een themabijeenkomst voor het VAB-netwerk. Op deze pagina plaatsen we nieuwsberichten over het project.

Looptijd van het project

Money Matters loopt van begin 2022 tot medio 2023

Samenwerking Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden maakt het project financieel mogelijk met een bijdrage vanuit haar maatschappelijk programma Future Matters. Ook kunnen medewerkers van Nationale Nederlanden vrijwillig jongeren met een actueel financieel vraagstuk op weg helpen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit project en de andere projecten van Vanuit autisme bekeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.