Money Matters

Het project Money Matters gaat over financiële zelfredzaamheid van jongeren met autisme. Hoe gaan zij om met hun geldzaken? Wat komen zij tegen? En hebben zij daar iets bij nodig? Jongeren met een actueel vraagstuk kunnen vanuit het project op weg geholpen worden.

Afbeelding
Munten in spaarpot

 

Verkenning

Financiële zelfredzaamheid is een breed thema. Geld verdienen, een uitkering of toelage aanvragen, online shoppen, abonnementen of leningen afsluiten, belastingen en andere verplichtingen, financieel overzicht, ...

Het is voorstelbaar dat jongeren met autisme moeite hebben met bepaalde dingen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Hoe ervaren jonge mensen met autisme dat zelf? Wat zijn hun eigen behoeften daarin? Op wat voor manier speelt hun levenssituatie een rol?

Het is verleidelijk om in te vullen waar jongeren op dit gebied moeite mee kunnen hebben. En om snel in oplossingen te gaan denken. Maar is er wel behoefte aan ondersteuning? En in wat voor vorm? We gaan eerst eens goed luisteren.

– Jessica Slijpen, projectleider Money Matters

Online vragenlijst

Money Matters start met een online vragenlijst waarin jongeren met autisme (tot 30 jaar) worden uitgenodigd om hun ervaringen of vraagstukken te delen. Ook mensen met autisme die inmiddels ouder zijn dan 30, kunnen een ervaring uit hun jonge jaren delen. Evenals ouders of andere naasten. We vragen de respondenten of en hoe hun autisme hierin een rol speelt. En wat zou helpen (of hebben geholpen).

Meteen de vragenlijst invullen? Doe dat op deze pagina. 

Interviews voor meer inzicht

Als vervolg op de vragenlijst plannen we ongeveer 10 interviews. Hierin hebben we het over de persoonlijke ervaringen. Zo krijgen we nog meer inzicht in het ontstaan van de situatie en de factoren die meespelen.

Ondersteuning van deelnemers

Deelnemers aan de interviews die een actueel vraagstuk hebben, helpen we indien mogelijk op weg. Hoe die ondersteuning eruit ziet hangt af van het betreffende vraagstuk. We denken bijvoorbeeld aan coaching en aan het uitzoeken van relevante instrumenten of (lokale) voorzieningen.

Desk research en expertinterviews

De ervaringskennis uit de vragenlijst en interviews wordt aangevuld met desk research en expertinterviews. In het desk research kijken we naar Nederlandstalig en Engelstalig onderzoek over financiële zelfredzaamheid bij autisme. We verwachten experts te spreken over executieve functies bij autisme, en over financiële zelfredzaamheid bij jongeren.

Kennisdeling

De inzichten uit het project worden gedeeld in een rapportage en in een themabijeenkomst voor het VAB-netwerk. Op deze pagina plaatsen we nieuwsberichten over het project.

Looptijd van het project

Money Matters loopt van begin 2022 tot medio 2023

Samenwerking Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden maakt het project financieel mogelijk met een bijdrage vanuit haar maatschappelijk programma Future Matters. Ook kunnen medewerkers van Nationale Nederlanden vrijwillig jongeren met een actueel financieel vraagstuk op weg helpen.

Deelnemen aan de vragenlijst

De vragenlijst is medio juni 2022 te vinden op de website van VAB. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit project en de andere projecten van Vanuit autisme bekeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.