Achtergrond over de Money Matters vragenlijst

De online vragenlijst van Money Matters stond van 15 juni t/m 31 augustus 2022 open op de website van VAB. Hier is bekendheid aan gegeven via de social media en nieuwsbrieven van VAB en partnerorganisaties zoals NVA. 

Er waren drie inhoudelijke vragen:

  •  Wat is jouw ervaring met geldzaken? 
  • Hoe denk je dat deze ervaring te maken heeft met jouw autisme? 
  • Wat zou jou helpen? 

 Daarnaast waren er vragen over leeftijd, geslacht, woonsituatie, inkomenssituatie, opleidingsniveau, beheer van geldzaken. 

De vragenlijst is gericht op het ophalen van ervaringen van jongeren/jongvolwassenen (tot 30 jaar). Daarnaast kon de vragenlijst ook worden ingevuld door personen met autisme die nu ouder zijn en een ervaring uit het verleden delen, of door naasten van een jongere met autisme.  

De vragenlijst is door 77 personen ingevuld, die gezamenlijk 85 ervaringen deelden. 

Globale responsbeschrijving: 

  • 64 ervaringen betreffen de eigen situatie van iemand met autisme, 19 ervaringen zijn van ouders over hun kind met autisme, 1 ervaring is van een wettelijk vertegenwoordiger, 1 ervaring is van een woonbegeleider ambulant. 
  •  67 ervaringen gaan over een actuele situatie, 18 over een situatie die in het verleden speelde.
  • Leeftijd van de persoon met autisme op het moment dat de ervaring speelt/speelde variëren van 12 – 57 jr.
  •  35 respondenten met autisme wonen momenteel zelfstandig of met hun partner, 31 wonen bij hun ouder(s), 4 hebben een begeleide woonvorm en 4 hebben een andere wooncontext.
  •  Geen van de respondenten is deelnemer aan de VAB-levensloopbegeleiding. 

Autisme en geldzaken

Afbeelding
centen
Hebben mensen met autisme specifieke uitdagingen met geldzaken? Dat hebben we onderzocht in het project Money Matters. Via een online vragenlijst hebben we ervaringen met geldzaken verzameld. Het levert een rijk en gevarieerd beeld op. Lees de ervaringsverhalen.