Actie #ThuiszittersNee groot succes!

Op maandag 2 juli 2018 vroeg én kreeg Vanuit autisme bekeken aandacht voor thuiszitters met autisme met een indrukwekkende schriftenzee van 4.000 lege schriften voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag – een leeg schrift voor ieder kind met autisme dat niet naar school gaat

Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs nam het manifest in ontvangst waarin Vanuit autisme bekeken concrete maatregelen voorstelt om echt álle kinderen in Nederland onderwijs te geven. 'Al die schriftjes, dat hakt er wel in', reageerde de minister. Kamerleden Rudmer Heerema (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Henk Krol (50PLUS), Michel Rog (CDA) en Peter kwint (SP) namen het Manifest eveneens in ontvangst. Zij gingen in gesprek met de vele toegestroomde ouders van kinderen met autisme die tegen hun zin niet naar school gaan. Ook vele kinderen waren erbij.  Een indrukwekkende performance van dansgroep Kazou maakte het beeld compleet.

Dansgroep Kazou bestaat uit mensen met een vorm van autisme. De dans ging over communicatie en hoe het gebrek aan communicatie tot grote problemen kan leiden. De stichting Vanuit autisme bekeken streeft ernaar dat mensen met autisme gewoon naar school kunnen gaan, dat zij werk kunnen vinden dat bij ze past en dat ze gewoon deel kunnen nemen aan het leven. De schoolschriftenactie #ThuiszittersNEE van Vanuit autisme bekeken wordt gesteund door: Per Saldo, AOb, AutiPassend Onderwijs Utrecht, Balans, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), MamaVita en Ieder(in).