Autisme ambassade

Autisme bespreekbaar maken op je werk kan heel belangrijk zijn. Dat is precies wat autisme ambassadeurs doen. Ze laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Het resultaat: meer begrip en een betere werksfeer. 

Organisaties weten vaak niet dat ze werknemers met autisme in dienst hebben. Voor mensen met autisme zorgt het verbergen ervan vaak voor stress en onbegrip van collega’s. 

Diversiteit in de werkomgeving

Door openheid over autisme ontstaat er meer bewustwording over de betekenis van diversiteit én ontstaat er ruimte voor praktische aanpassingen en afspraken. In een prettige werkomgeving kunnen mensen met autisme optimaal functioneren en daar hebben ook werknemers zónder autisme baat bij.

Autisme-ambassadeurs

De Autisme Ambassade is een netwerk van autisme ambassadeurs: gerespecteerde, gewone collega’s die in een grote organisatie werken én autisme hebben. Hun zichtbaarheid en openheid zorgt voor positieve beeldvorming over autisme en maakt ook andere (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar.

 • De Autisme Ambassade leidt ambassadeurs op en biedt hen een platform om samen te leren en ervaringen te delen. 
 • De werknemer komt in actie. De werkgever biedt een podium en faciliteert de rol van de ambassadeur. Anders kijken en zo nieuwe manieren vinden om de organisatie te ontwikkelen. 
 • De Autisme Ambassade heeft 22 leden die werken bij 20 verschillende organisaties. Al 14 organisaties steunen de ambassadeursrol openbaar. 
 • De intrinsieke motivatie van ambassadeurs is de drijvende en blijvende kracht van deze beweging. 

Onder andere Shell, ABN AMRO, Ministerie van Defensie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, UWV, de Belastingdienst, Achmea, Pro Persona, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Provincie Gelderland hebben autisme ambassadeurs. 

Wat willen we bereiken met de autisme ambassadeurs?

 • Samenwerking met mensen met autisme 'gewoner' en daardoor makkelijker maken, zowel voor de persoon zelf als voor de collega’s waarmee hij samenwerkt. 
 • Meer bewustzijn in organisaties hoe waardevol verschillen tussen medewerkers zijn. Het gevoel om gezien te worden heeft een positief effect op de organisatie als geheel. 
 • Minder stress en uitval bij werknemers met autisme en andere onzichtbare beperkingen door een betere werksfeer.
 • Steeds meer grote werkgevers (600 fte+) met een autisme ambassadeur. 
 • Duurzame ontwikkeling van de autisme ambassade, het landelijk netwerk van autisme ambassadeurs. In deze community vinden ambassadeurs steun, motivatie en inspiratie, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en blijven zoeken naar mogelijkheden om effectief te zijn in hun eigen organisaties.

Wie kan ambassadeur worden?

Niet iedere werknemer met autisme is een geschikte ambassadeur. Hieronder staan een aantal randvoorwaarden, die belangrijk blijken te zijn. Per organisatie en individu wordt dit apart bekeken.

 • Je hebt autisme.
 • Je diagnose is enige tijd geleden gesteld, zodat de eerste fase van verwerking is doorlopen. 
 • Je weet hoe autisme jouw functioneren beïnvloedt.
 • Je hebt minimaal hbo werk- en/of denkniveau.
 • Je werkt ten minste 3 jaar bij je huidige werkgever.
 • Je werkt in een grote organisatie.
 • Je wilt mensen met en zonder autisme met elkaar verbinden.
 • Je functioneert redelijk of goed op jouw werkplek. 
 • Het is duidelijk dat je collega's je waarderen vanwege je toegevoegde waarde aan de organisatie.
 • Je kunt vertellen over jouw persoonlijke ervaringen met autisme en werk (en je wilt hier verder in groeien).
 • Je hebt de ambitie autisme ambassadeur te worden in je eigen organisatie.
 • Jouw organisatie staat vermoedelijk open voor de rol van een ambassadeur of is bereid om dit traject samen met jou te verkennen.

Wat moet de organisatie doen?

 • Een grote organisatie met een arbeidscultuur die sensitief is voor diversiteit of dit vermogen wil ontwikkelen. 
 • Een open houding en de bereidheid om elkaars verschillen te zien en te waarderen.
 • Geoormerkte werktijd voor de werknemer om actief te zijn in de organisatie als autisme ambassadeur, een budget voor persoonlijke ontwikkeling en praktische ondersteuning van de interne organisatie bij uitvoering van activiteiten.

Meer informatie 

Werknemers met autisme

 • Heb je autisme, werk je in een grote organisatie en wil je verkennen of de rol bij jou past? Of wil je verkennen of je collega’s kan motiveren deze rol op te pakken? Lees dan eerst de informatie onder 'Wat is nodig' en mail ons. 

Informatie over de Opleiding Autisme Ambassadeur.

Werkgevers

Een goed begin is openheid over autisme op de werkvloer.

 • Nodig werknemers uit om open te zijn over hun autisme.
 • Nodig een ambassadeur uit een andere organisatie uit voor een presentatie en uitleg over de Autisme Ambassade (stuur een mail naar info@vanuitautismebekeken.nl). 

Voldoet je organisatie aan de randvoorwaarden? En weet je een medewerker met autisme die geschikt is voor de rol van ambassadeur? Meld je dan aan via info@vanuitautismebekeken.nl

De Autisme Ambassade streeft naar inclusievere werkomstandigheden voor iedereen

Afbeelding
Grace
Sinds januari 2021 heeft de Politie een eigen Autisme Ambassade. Deze bestaat uit medewerkers met verschillende functies die autisme hebben en daar open over zijn. Door in gesprek te gaan met collega’s, leidinggevenden en andere medewerkers met autisme wordt het onderwerp steeds minder taboe en ziet men dat mensen met autisme prima bij de Politie kunnen werken. Het enige dat ze nodig hebben is begrip.

Inclusiviteit op de werkvloer

Afbeelding
Valérie Buijze
Valérie Buijze werkt als verpleegkundige bij Parnassia Groep. Daar is ze ook Autisme Ambassadeur en geeft ze voorlichting aan haar collega’s over omgaan met autisme op de werkvloer. In een interview deelt ze haar ervaringen met autisme en haar ambassadeurschap. “Ik voel nu dat ik mezelf kan zijn.”