Dieuwertje Bleijenberg

Afbeelding
Dieuwertje Bleijenberg
Werkzaam bij
Gemeente Almere
Logo Gemeente Almere
Functie
Opleidingsmarketeer afdeling HRM
Ambassadeur sinds
Waarom ben je ambassadeur geworden?
Mensen hebben vaak beelden over autisme die niet kloppen, eenzijdig zijn of vaak gepaard gaan met negatieve vooroordelen. Vaak is er een kennistekort over autisme in de maatschappij of op het werk. Als ambassadeur wil ik mij actief inzetten om deze beelden te veranderen, de positieve kanten van autisme te laten zien en vooroordelen weg te nemen.
Door het beeld van autisme completer te maken hoop ik dat mensen met autisme en mensen zonder autisme elkaar beter kunnen gaan begrijpen en dat mensen met autisme vaker in hun kracht kunnen worden gezet. Ik hoop door mijn openheid anderen te stimuleren ook opener te worden over hun kwetsbaarheid zodat ook zij daardoor meer lucht, ruimte en mogelijkheden kunnen gaan ervaren.
Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?
• Het gezicht van…
Door mezelf te laten zien, door open te zijn over mijn autisme, door autisme onder de aandacht te brengen wil ik taboes doorbreken en de beeldvorming over autisme completer maken.
• Vraagbaak…
Collega’s die meer willen weten over autisme of willen weten hoe ze beter kunnen omgaan met collega’s of inwoners van de stad met autisme vragen mij om voorlichting te geven, mee te denken en tips te geven.
• Bondgenoot…
Mensen met autisme of mensen die in hun leven te maken hebben met autisme nemen contact met mij op om hier eens samen over te praten.
• Mensen met autisme in hun kracht zetten…
Ik houd mij bezig met het vervullen van de garantiebanen (participatiewet) binnen onze organisatie. Garantiebanen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen jammer genoeg ook vaak mensen met autisme. Door hen te matchen met een goede functie en een fijn team wil ik ervoor zorgen dat meer mensen met autisme een fijne plek binnen onze organisatie krijgen en in hun kracht komen te staan.
• Bijdrage leveren aan meer diversiteit en inclusie binnen gemeente Almere…
Diversiteit in een inclusieve organisatie is erg belangrijk. Gemeente Almere moet een voorbeeld zijn voor het maatschappelijk ondernemen. Als autisme ambassadeur wil ik mij hier extra voor inzetten.