Dineke Arends

Afbeelding
Dieneke Arends
Werkzaam bij
Provincie Drente
Logo provincie Drenthe
Functie
Medewerker subsidies
Ambassadeur sinds
Waarom ben je ambassadeur geworden?
Ik ben ambassadeur geworden om iets te kunnen betekenen voor mijn autistische collega's. Ik wil neurotypische collega's helpen hun autistische collega's beter te begrijpen en omgekeerd. Zo wil ik bereiken dat iedereen zich thuis voelt op zijn werkplek en dat iedereen zich geaccepteerd voelt in zijn team. Diversiteit maakt teams, en daarmee de organisatie, sterk en gezond.
Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?
Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen, en ik wil vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ik nu nog niet zo veel concreet gedaan heb. Ik heb een presentatie gegeven over autisme op de werkvloer tijdens de 'week van de toegankelijkheid'. Verder heb ik een autistische collega coaching gegeven omdat ze moeite had met plannen en overzicht houden. (Hier was wel de meerwaarde van een autisme ambassadeur zichtbaar. Tot nu toe had ze alleen tips gekregen van neurotypische collega's, die er vooral op neer kwamen dat ze meer met een agenda moest werken. Met als eindresultaat dat ze drie agenda's had, en minder overzicht dan ooit.)

Ik heb een teamleider die binnenkort een autistische medewerker krijgt geholpen met een beeld te krijgen van wat hij ongeveer kan verwachten (dat was lastig, want ik ken die werknemer nog niet, en iedereen met autisme is natuurlijk anders.) Binnenkort komt deze medewerker en dan heb ik ook een kennismakingsgesprek met hem. Dat zijn tot nu toe mijn enige wapenfeiten ;) Dus vraaggericht coachen, meedenken, voorlichting geven... zo zie ik mijn taken.