Roy Houtkamp

Afbeelding
Roy Houtkamp
Werkzaam bij
Fontys Hogescholen
Logo Fontys
Functie
Student/Docent begeleider en trainer
Ambassadeur sinds
Waarom ben je ambassadeur geworden?
Ik heb inclusie altijd hoog in het vaandel gedragen en ben al langer werkzaam als begeleider en hulpverlener. Daarnaast ben ik ook al langer werkzaam binnen de hele organisatie om een netwerk op te bouwen en inclusie verder te concretiseren. Toen ik hoorde dat de Ambassadeur van Fontys ging stoppen, leek me dit een logische vervolgstap in de rol die ik al vervulde.
Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?
Het ambassadeurschap is voor mij een validatie dat ik op de goede weg ben en veel goed werk aan het verzetten ben. Met een organisatie die inclusie hoog in het vaandel draagt is het hebben van een ambassadeur een natuurlijke zet. In mijn rol hoop ik veel te beteken voor Fontys als bedrijf en de maatschappij als geheel.
Concreet geef ik het vorm door het oprichten van een groep van medewerkers met autisme die elkaar kunnen ondersteunen en geef ik informatie aan delen van de organisatie over autisme om awareness te verhogen. Dit heeft in het vroege stadium al merkbare positieve effecten.