Thijs van der Rol

Afbeelding
Thijs van der Rol
Werkzaam bij
Parnassia Groep, Centrum Autisme Haaglanden
Logo Parnassia groep
Functie
Ervaringswerker
Ambassadeur sinds
Waarom ben je ambassadeur geworden?
Ik wil drempels wegnemen voor collega's in de ggz om open te zijn over eigen psychische kwetsbaarheden. Juist in de ggz is dit zó belangrijk! In de ggz helpen we dagelijks cliënten bij het (her)vinden van regie over hun eigen leven. Openheid en acceptatie zijn voor hen vaak essentieel om andere keuzes te maken en zo beter tot hun recht te komen. Door als professional met, bijvoorbeeld, autisme deze principes ook op jezelf toe te passen, kun je uiteindelijk vaak ook meer betekenen voor je cliënten.
Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?
- Ik ben aanspreekpunt voor collega's (onder andere psychologen, artsen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringswerkers) die zichzelf herkennen in autisme of in andere vormen van neurodiversiteit. Bijvoorbeeld over: Laat ik wel geen diagnose stellen? Wie op mijn werk vertel ik over mijn diagnose? Hoe kan ik mijn ervaringen inzetten in het werk?
- Ik geef presentaties en voorlichting in de organisatie over autisme, t.b.v. een neutrale beeldvorming en aandacht voor wat wél kan.
- Ik draag bij aan de ontwikkeling van training en tools voor collega's die de eigen ervaringen professioneel in willen zetten.
- Ik zet mij in voor een actief diversiteitsbeleid in de organisatie.