Autisme ambassade ASML is actief

ASML is de eerste organisatie die deel heeft genomen aan het project Autisme en inclusief werkgeverschap. De autisme ambassade van ASML bestaat uit 16 medewerkers. Tijdens de 4 trainingsdagen hebben zij een plan ontwikkeld. Dit plan presenteerden zij aan de stakeholders binnen de organisatie.

Samen met de ambassadeurs heeft Vanuit autisme bekeken (VAB) een workshop ontwikkeld. Deze workshop is op 12 oktober uitgevoerd. In verband met Corona vonden zowel de trainingen als de workshop digitaal plaats.

Wat heeft het ASML gebracht?

Erwin Brock en Maartje Damen, beiden deelnemers aan het project geven aan dat er nu meer structuur is binnen de autisme ambassade. De missie en visie van de autisme ambassade zijn aangescherpt, maar de belangrijkste constatering is wel dat de autisme ambassade veel beter geborgd is binnen ASML.

Lees ook het volledige interview met Erwin.

Actieplan

Er is een vast actieplan om de zichtbaarheid van de autisme ambassade te vergroten. Jos Benschop is namens de directie betrokken er wordt budget beschikbaar gesteld voor activiteiten en er worden gesprekken gevoerd om tijd beschikbaar te krijgen voor ambassadeurstaken. Er is inmiddels een vaste organisatiestructuur tussen de ambassadeurs. Er zijn korte-, middellange- en lange termijn activiteiten ingepland. Zowel eenmalige als steeds terugkerende. Hierin speelt elke ambassadeur op zijn/haar eigen manier een rol.

Aandachtspunten

Er waren ook aandachtspunten. De vraag is of het wel echt een training is, of toch meer een begeleidingsprogramma. Er mag meer aandacht zijn voor de persoonlijke rol als ambassadeur. Hoe geef je daar bijvoorbeeld zelf invulling aan? Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en dat is wat lastiger online. Er zou meer inhoud gedeeld mogen worden, nog meer inzicht in hoe een collega te ondersteunen en er mogen meer informele momenten zijn. Ook is er behoefte aan praktijkvoorbeelden, zorgdragen dat iedereen betrokken blijft en antwoord op de vraag hoe een gesprek aan te gaan met de werkgever.

Deze eerste pilot heeft veel input opgeleverd voor de aanscherping van de methodiek die VAB ontwikkelt binnen het project Autisme en inclusief werkgeverschap.