Autisme en levensloopbegeleiding

De pilot Levensloopbegeleiding wordt uitgevoerd door Vanuit autisme bekeken (VAB) in opdracht van het Ministerie van VWS. In het rapport Autisme en levensloopbegeleiding worden de uitdagingen van het huidige systeem en de uitgangspunten voor de pilot levensloopbegeleiding VAB toegelicht.