Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken

Het rapport Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken gaat over de invloed van maatschappelijke en culturele normen op autismediagnostiek. De hoofdvraag is of er voor, tijdens en na het diagnosetraject ruimte is om de eigenheid van een persoon te (h)erkennen.

Het rapport vormt de neerslag van een onderzoek dat is uitgevoerd binnen de pilot Levensloopbegeleiding2 van Vanuit autisme bekeken (VAB). In deze pilot staat aansluiting bij de leefwereld van mensen met autisme centraal. Het (h)erkennen van de eigenheid van mensen met autisme – hun subjectiviteit – is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het (h)erkennen van eigenheid is niet vanzelfsprekend in onze samenleving. Mensen met autisme geven regelmatig aan dat zij zich niet voldoende gezien en gehoord voelen, en dat zij druk voelen om zich aan te passen aan de culturele (gedrags)normen van anderen. In het onderzoek zijn die ervaringen in de maatschappelijke context geplaatst; dit rapport vormt het resultaat van dat onderzoek.