Ervaringsdeskundige ondernemers: ‘’Door te verbinden staan wij sterker.’’

In het afgelopen jaar heeft VAB voor het project Ervaringsdeskundig ondernemen 15 ondernemers geïnterviewd die ervaringskennis toepassen in hun werk. Daaruit kwam veel diversiteit in personen en werkzaamheden naar voren. Ook was er een terugkerend thema: de grote waarde van onderlinge verbinding. Dit voorjaar start de opzet van een ondernemersnetwerk. 

Kennis toepassen in ondernemerschap

Onder de geïnterviewden waren veel ondernemers met autisme. Maar er zijn ook ondernemers op het gebied van hoogbegaafdheid, fysieke beperking, ervaring in de ggz en andere neurodiversiteit geïnterviewd. Wat de geïnterviewden gemeen hebben is dat zij hun ervaring ontwikkeld hebben tot kennis en deze toepassen in hun ondernemerschap: zoals coach, begeleider, trainer, adviseur en soms ook binnen werkzaamheden die je niet verwacht.

Vrijheid en eigen regie

Het ondernemerschap brengt persoonlijk enorm veel, blijkt uit de gesprekken. Voor velen brengt het vrijheid en eigen regie; de mogelijkheid om het werk en de inhoud daarvan zelf in te delen. Voor sommigen zijn er ook praktische voordelen. Het ondernemerschap past bijvoorbeeld het beste bij een uitkeringssituatie waar ze vanuit gestart zijn of het biedt de meeste ruimte om te werken binnen de eigen belastbaarheid.

Ondernemersnetwerk

In de interviews heeft VAB specifiek gevraagd of zij meerwaarde zien in een ondernemersnetwerk. Het antwoord van de geïnterviewde ondernemers is daarop een duidelijk ‘ja’. Om uiteenlopende redenen hebben zij behoefte aan verbinding met anderen die net als zij werken op het unieke raakvlak van ondernemerschap en ervaringsdeskundigheid. Het maakt daarbij minder uit wat de ervaring van de ander is: autisme, een andere vorm van neurodivergentie, fysieke beperking of ggz-ervaring. Juist van die diversiteit denken zij veel van elkaar te kunnen leren.

Ik denk dat het goed is dat het qua achtergronden een gemengd netwerk is. Zoiets (noot: als autisme) is ook maar een hokje en er is heel veel overlap

– geïnterviewde ondernemer

Behoefte aan samenwerking

Sommige ervaringsdeskundige ondernemers hebben vooral behoefte aan samenwerking: om samen grotere projecten te starten, om opdrachten uit te wisselen, om cliënten door te verwijzen of gewoon om elkaar te inspireren. Anderen willen elkaar vooral ontmoeten ten behoeve van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderlinge intervisies: om als persoon sterk te blijven staan in hun onderneming en te blijven leren.

Ik zou heel graag lid willen worden van een ervaringsdeskundig ondernemersnetwerk. Ik voel de behoefte om te connecten met andere mensen. Via Instagram heb ik dat al gedaan. Dat was een veilige vorm. Maar ik heb ook de behoefte om mensen in het echt te leren kennen: eerst connecten, daarna elkaar inspireren en eventueel samenwerken

 – geïnterviewde ondernemer

Aansluiten bij ondernemers

Een andere visie die de geïnterviewden delen is dat zij uitgaan van eigen kracht en regie. Daarom zijn ze ook ondernemer.

Wat ik zie als ik kijk naar neurodivergente mensen die ondernemer zijn: we nemen ons werk heel serieus. (…) We willen heel graag. We doen iets vanuit een passie en zelfs als we er een dagje geen zin in hebben, dan gaan we er nog steeds voor 

– geïnterviewde ondernemer

Voor een ondernemersnetwerk is het dan ook belangrijk dat zij inspraak hebben en dat het niet alleen vóór ervaringsdeskundige ondernemers, maar vooral ook dóór ervaringsdeskundige ondernemers wordt georganiseerd. Zo kan een netwerk écht aansluiten op wat zij nodig hebben.

Meer weten over de aanbevelingen van deze ervaringsdeskundige ondernemers? Klik op de link hieronder om het volledige verslag over de 15 interviews te lezen.

 

Opzet van netwerk

Dit voorjaar wordt het tweede deel van dit project gestart: een ondernemersnetwerk voor ervaringsdeskundigen. Dit netwerk bestaat uit een digitale community, online intervisies en fysieke bijeenkomsten. De initiatiefnemer is Thijs van der Rol, zelf ervaringsdeskundig ondernemer en projectleider van Ervaringsdeskundig ondernemen. Vragen? thijs.vanderrol@vanuitautismebekeken.nl