Evaluatie contractvormen Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

De leefwereld van de persoon met autisme staat centraal in de pilot Levensloopbegeleiding. We willen dat levensloopbegeleiders (kunnen) doen wat nodig is. De tijd die wekelijks nodig is om deze ondersteuning te bieden kan in de loop van een jaar of een leven sterk variëren.  Een klassiek financieringsmodel met bv. twee uur per week is niet passend als je de mogelijkheid wil bieden om vrij op- en af te schalen. In het rapport Evaluatie contractvormen levensloopbegeleiding voor mensen met autisme staat de vraag ‘Hoe gaan we levensloopbegeleiders betalen?’ centraal. Het rapport is gebaseerd op onderzoek dat gedurende de pilot is uitgevoerd door Koerselman Consulting. Het biedt een reflectie op de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met de verschillende contractvormen en verschillende typen levensloopbegeleiders.