Geef je steun aan landelijke invoering Levensloopbegeleiding VAB

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat levensloopbegeleiding VAB werkt: deelnemers, naasten en levensloopbegeleiders zijn erg positief. Levensgeluk en participatie nemen toe.

Als je ook vindt dat levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar zou moeten zijn voor mensen met autisme met een hulpvraag kun je hier je steun betuigen.

Je steun wordt dan gepubliceerd op op de pagina met steunbetuigingen.

Als je als professional of namens een organisatie steunt, worden je naam, beroep, organisatie en motivatie gepubliceerd en zijn voor iedereen zichtbaar, zodat ministeries en politieke partijen kunnen zien welke organisaties en professionals invoering van de aanpak levensloopbegeleiding zeer waardevol achten en graag op korte termijn geregeld zien.

Als je zelf autisme hebt (of een naaste) en zou willen dat de aanpak levensloopbegeleiding landelijk wordt ingevoerd, zodat jij (of je naaste) hier gebruik van kan maken, wordt je stem meegeteld en alleen je motivatie gepubliceerd.

Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om te verifiëren of jij wel bent wie je aangeeft. Daarna wordt het samen met jouw gegevens opgeslagen in de website en is het alleen toegankelijk voor beheerders. We gebruiken je e-mail adres alleen om met je in contact te komen als we een vraag hebben over de door jou opgegeven gegevens. Je gegevens worden verwijderd zodra deze campagne eindigt. Maximaal over drie jaar.
 
Dit geldt voor mij als het gaat om landelijke invoering van levensloopbegeleiding VAB:
Wil je namens jouw organisatie van gedachten wisselen over implementatievragen in een congres in januari 2021, om te komen tot een door veldpartijen gedragen voorstel ter opname in het coalitieakkoord?
Branche
Je verificatie is geslaagd. Je kunt je steunbetuiging nu indienen.
Gegevens bewaren
Ik geef Vanuit autisme bekeken (VAB) toestemming mijn gegevens te bewaren zodat VAB contact met mij kan opnemen op het moment dat levensloopbegeleiding voor mij beschikbaar is. Ik stem ermee in dat het bewaren van deze gegevens geen enkele garantie biedt tot het verkrijgen van levensloopbegeleiding.