Gemeenten, verzekeraars, scholen, etc.

Bent u geboeid door de aanpak binnen de pilot Levensloopbegeleiding en denkt u: daar wil ik ook wat mee? Dat kan! Er zijn grofweg twee dingen die u als gemeente of zorgverzekeraar kan doen:

  1. meedenken en meepraten over hoe we levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar kunnen maken en wettelijk kunnen verankeren. De definitieve onderzoeksresultaten van de pilot zijn eind 2020 beschikbaar, samen met een maatschappelijke businesscase en een studie naar de financieringsmodellen. Verschillende stakeholders denken hierover mee en graag zouden we ook met u van gedachten wisselen in een congres in januari 2021, om te komen tot een door veldpartijen gedragen voorstel ter opname in het coalitieakkoord. 
  2. Het is ook mogelijk om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan met (een deel van) de uitgangspunten van de pilot. Wat kunt u als gemeente, als school, als verzekeraar, etc. nú al doen om ondersteuning voor mensen met autisme beter te maken? Graag gaan we hierover met u in gesprek. 

Neem contact met ons op.