Handreiking ervaringsdeskundigheid

Een echt inclusieve maatschappij vraagt om te kijken vanuit de leefwereld van mensen. Het betrekken van ervaringsdeskundigen met autisme is mede daarom in opkomst. Dit wordt verder gestimuleerd door mensen met autisme zelf, die zich verzetten tegen het praten ‘over’ hen, maar ook door organisaties en professionals die zien dat betrokkenheid van ervaringsdeskundigen werkelijk bijdraagt aan een inclusievere werkplek, school of wijk.
 
Tegelijkertijd hebben organisaties en professionals veel vragen. Wie zijn ervaringsdeskundig? Waar vind je geschikte mensen? Wat kun je verwachten als je ervaringsdeskundigen met autisme inzet? Wat vraagt het van de organisatie? Wat levert het op? 
 
Vind vele antwoorden in de Handreiking ervaringsdeskundigheid. En bekijk het overzicht van trainingen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid. 

Gedrukt exemplaar? Neem contact met ons op.