Hugo de Jonge in gesprek met Peter en Rik

Hugo de Jonge heeft op 6 november een gesprek gevoerd met deelnemers en begeleiders van de verschillende pilots die vallen binnen het VWS-programma Volwaardig Leven.

Naast de pilot Levensloopbegeleiding is ook aandacht voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, gezinnen met kind dat zeer ernstig verstandelijke beperkt is, mensen met een verstandelijke beperking en naasten van mensen met een hulpvraag.

Voor de pilot levensloopbegeleiding ging Hugo de Jonge in gesprek met Peter die autisme heeft en zijn levensloopbegeleider Rik. Peter is na een heel moeilijke periode helemaal opgebloeid sinds Rik hem ondersteunt. Soms zijn dat intensieve gesprekken en soms gaan er ook weken voorbij dat dat niet nodig is. Zijn leefwereld staat centraal en alleen al het gevoel dat Rik er is heeft een positief effect op Peter. Rik: “Het was een hele mooie en ook intensieve middag met indrukwekkende verhalen. Leuk om ook de deelnemers van de andere projecten te zien en spreken.” Hugo de Jonge sprak over de zorg als waakvlam. Ook noemde hij levenslang, levensbreed en levensvolgend als belangrijke uitgangspunten voor de ondersteuning en zorg. Uitgangspunten die Vanuit autisme bekeken uiteraard volledig onderstreept.

Lees meer over de pilot Levensloopbegeleiding