Pilot: Levensloopbegeleiding 2018-2022

Eind 2018 is Vanuit autisme bekeken (VAB) gestart met de voorbereiding van een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Gedurende vier jaar organiseren we levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. De levensloopbegeleiding is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.), levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk) en levenslang. De leefwereld van de deelnemer staat centraal. Deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider. Deze werkt vraaggericht en stimuleert bij de deelnemers ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving. Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching) en regelen waar nodig maatwerk voor de deelnemer. De pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het programma:
Volwaardig Leven

In deze korte animatiefilm leggen we uit hoe de pilot in zijn werk gaat.

Rapport autisme en levensloopbegeleiding

In het rapport Autisme en levensloopbegeleiding lees je meer over de uitdagingen en uitgangspunten van de pilot.

Waarom deze pilot?

We weten al lang dat levensloopbegeleiding voor mensen met autisme heel belangrijk kan zijn. Deze conclusie werd al in 2009 getrokken door De Gezondheidsraad in het rapport: Een leven lang anders. Toch komt dit in Nederland niet vanzelf van de grond, omdat ons wettelijk stelsel voor zorg en ondersteuning hier niet altijd op aansluit. Dit is waar mensen met autisme in de praktijk vaak tegenaan lopen: 

  1. Als er een probleem ontstaat wordt er een begeleidingstraject gestart voor het oplossen van precies dát probleem. Daarna stopt de begeleiding, ook als er ondertussen nieuwe problemen optreden.
  2. Als er problemen op verschillende levensterreinen optreden die wel met elkaar samenhangen, dan krijgt ieder levensterrein een apart begeleidingstraject.
  3. Als er een goede klik is met een begeleider dan moet deze persoon vaak weer losgelaten worden zodra er minder begeleiding nodig is. 
  4. Als er acuut begeleiding nodig is omdat er iets fout gaat of fout dreigt te gaan, dan moet er eerst een indicatie aangevraagd worden voor begeleiding. Dit kost tijd en levert vaak stress op. Vervolgens komt de persoon die de begeleiding aanvraagt op een wachtlijst en krijgt hij/zij  een nieuwe begeleider toegewezen met wie nog een band moet worden opgebouwd.

In de pilot willen we laten zien hoe goede levensloopbegeleiding eruitziet, zodat het een plek krijgt in ons zorgstelsel en beschikbaar wordt voor alle mensen met autisme en hun naasten die hier baat bij hebben. 

Hoe ziet levensloopbegeleiding eruit?

De leefwereld van de deelnemer staat centraal bij de levensloopbegeleiding. De deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider, zodat de kans op een goede klik groot is. Levensloopbegeleiders gaan vervolgens aan de slag met begeleiding die zich kenmerkt door:

Levensbrede aandacht

 

Levensvolgende aandacht

 

Levenslange aandacht

Wie zijn de deelnemers van de pilot?

Om goed onderzoek te doen hebben we een specifieke groep deelnemers nodig die representatief is voor alle mensen met autisme. Daarom worden deelnemers door ons geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde criteria. Bij aanmelding is er daarom geen garantie dat je ook daadwerkelijk deel kan nemen aan de pilot.

Wie zijn de levensloopbegeleiders van de pilot?

De mensen met autisme die deelnemen kiezen zelf hun levensloopbegeleider. Deze persoon hoeft bij aanvang van de pilot nog geen levensloopbegeleider te zijn, maar dat mag wel. Belangrijk is dat er een klik is tussen de deelnemer en de levensloopbegeleider. Daarnaast zoeken we levensloopbegeleiders die zich committeren aan de pilot en met ons willen bouwen aan goede levensloopbegeleiding.

Wat gaan de levensloopbegeleiders doen?

Levensloopbegeleiders gaan vraaggericht en ontwikkelingsgericht te werk. Ze stimuleren op een respectvolle manier de ontwikkeling, het levensgeluk, de autonomie en deelname van de deelnemers aan de samenleving.  Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching) en regelen maatwerk voor de deelnemers waar dat nodig is. De levensloopbegeleiders kunnen hiervoor gebruik maken van opleidingen en intervisie die de pilot biedt.

Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek

 

Levensloopbegeleiders regelen maatwerk

 

 

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

Alle deelnemers en levensloopbegeleiders zijn gedurende de pilot onderwerp van onderzoek. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is goede levensloopbegeleiding? Deze vraag wordt vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen. Vanuit het perspectief van de deelnemers en hun omgeving, vanuit het perspectief van levensloopbegeleiders en in termen van gevonden effecten. Ook wordt nauwgezet onderzocht wat de financiële kosten en baten van deze vorm van levensloopbegeleiding zijn. Alle resultaten worden samengebracht in een Maatschappelijke Business Case (mBC).

In het rapport Autisme en levensloopbegeleiding lees je meer over de uitdagingen en uitgangspunten van de pilot.

Ervaringen van levensloopbegeleiders en deelnemers

In de vorm van video's en verhalen delen we de ervaringen van levensloopbegeleiders en deelnemers van de pilot levensloopbegeleiding.

Moeder Carla, dochter Ella (autisme) en levensloopbegeleider Caroline

Lees het verhaal van Carla, Ella en levensloopbegeleider Caroline.

Jacqueline (autisme), moeder Gieneke en levensloopbegeleider Miranda

Lees het verhaal van Jacqueline, Gieneke en levensloopbegeleider Miranda. 

Cor (autisme) en levensloopbegeleider Ada 

Lees het verhaal van Cor en levensloopbegeleider Ada. 

Wilt u op de hoogte blijven van de pilot levensloopbegeleiding volg ons dan op Twitter en Facebook. Heeft u een vraag, suggestie of idee dan kun u mailen naar:
levensloopbegeleiding@vanuitautismebekeken.nl

Lees het laatste nieuws over de pilot Levensloopbegeleiding