Landelijk beschikbaar maken van Levensloopbegeleiding VAB

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken.

Deze mensen en organisaties steunen de landelijke invoering van Levensloopbegeleiding VAB al:

Organisaties

55 steunbeteugingen
Lian Roovers
stichting En/Of!
Zorg, clientondersteuning
Ik wilde zo graag meedenken in deze pilot maar het was helaas regio gebonden en daar vielen we niet in
Inge Mulder
Time Auti
Zorg
Op dit moment mag ik max 1 jaar begeleiding geven, terwijl er gedurende dag jaar wisselende hulpvragen ontstaan, situatie vraagt mee-evoluatie.
K. de Bie
Houje Thai natuurateliers
Zorg
Het op korte termijn levensloopbegeleiding realiseren is waardevol voor een gelijkwaardig en zo autonoom mogelijke deelname aan de samenleving.
Marieke van Heumen
Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW)
Belangenbehartiger
Levensloopbegeleiding landelijk invoeren pre, zodat kwaliteit en toegankelijkheid landelijk is geborgd. Elke gemeente heeft nu zorg anders ingeregeld.
Anniek Stoutjesdijk
Peridot Duurzaam Management
Werk
Levensloopbegeleiding draagt aantoonbaar bij aan levensgeluk van zowel de deelnemers als diens naasten.
Tanja van der Bent-de Groot
Papilio Trainingen
Zorg
Levensloopbegeleiding is de ideale vorm van (ambulante) begeleiding. Naar behoefte meebewegen in een leven met pieken en dalen.
Marjolein Vermeer
AutiTalent B.V.
Werk
We zien dat onze medewerkers nu meerdere begeleiders hebben. Er is te weinig samenhang tussen werk en privé. Levensloopbegeleiding is de oplossing!
Anita Boekelman-Jansen
PsyMenta
Zorg
Compleet loslaten als het "goed" gaat betekent fragiel. Anders vasthouden en vroeg signalering betekent sterk in het leven voor de persoon in kwestie
Nett Koster
Praktijk BrightSide
Zorg
Zowel in mijn privé situatie als binnen mijn werk kom ik zo vaak de schrijnende werkelijkheid van ASS tegen. Levensbrede begeleiding is nodig!!!
Joke Nauw
Praktijk Amparo
Zorg, Onderwijs
jongeren met ASS met een normale intelligentie noodzakelijk. Omdat hun executieve functies meer tijd nodig hebben om te rijpen. Ervaring heeft bewezen
Hélène Zack
Praktijk Ruggespraak
Zorg
Elke levensfase is een nieuwe uitdaging. Alleen inzetten op begeleiding in iemands jeugd ontneemt die persoon kansen in de volwassenheid.
Judith luchies
Iraeda
Zorg, Werk, Wonen
Het hebben van 1 aanspreekpunt, waarmee je echt een klik hebt is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. En voor organisaties efficiënt.
Kelsey
Personal MoVe2
Zorg
Mijn moeder werkt voor het vab, de Pilot is een fantastisch idee! Levensloop begeleiding moet zeker landelijk verder gaan het is belangrijk!
José Schilderinck
Ambiq
Zorg
Levensloopbegeleiding geeft op de juiste momenten de steun waarmee mensen met autisme gewoon hun leven kunnen blijven leven.
Miriam Hommes - Eriks
ACB autisme coaching en begeleiding
Zorg, Onderwijs, Werk
Precies zoals al aangegeven wordt op de site, autisme heb je een leven lang, dus ook in de Kop van Noord Holland!! Waar ACB gevestigd is.
Hans Poortier
De LIchtenvoorde
Zorg
In de praktijk is gebleken dat deze cliënten deze specifieke vorm van ondersteuning nodig hebben om hun draai te kunnen vinden in onze maatschappij.
Eveline van de Lagemaat
Stichting Autisme Experience
Welzijn en welbevinden
We moeten investeren in alles wat kan helpen mensen met autisme volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
Saskia Sliepenbeek
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Onderwijs
Het is belangrijk dat er snel iemand, op het moment dat het nodig is, naast je staat om 'hobbels' in het leven te nemen, zodat je weer verder kunt.
Henriette Roos
Stichting mini-maatschappij Gewoon Anders
Zorg, Onderwijs, Werk
iedereen is gewoon anders, De juiste hulp bieden op de momenten in je leven dat het nodig is zonder dat je je steeds moet uitleggen waarom.
Daniël Koper
Autisme Thuis
Zorg
Omdat autisme voor het leven is en levensbrede ondersteuning vraagt.
In alle levensgebieden in tijdspanne
Arjanne Boerendans
SpeelJeWijs Coaching & Begeleiding
Zorg
Als ik zie wat er gebeurt bij deelnemers aan de pilot, dan gun ik dat iedere persoon met ASS!
Frans
Jagerhuis
Zorg
Autisme heb je levenslang. Soms meer, soms minder begeleiding. Maar de samenleving wordt steeds complexer. Dus een persoon als vangne is vaak handig.
Erna Dogger
Erna Dogger Training & Coaching
Zorg
Geef de persoon met autisme en hun naasten een begeleider die er “altijd” is, op cruciale momenten dichtbij en als het stabiel is wat meer op afstand.
Hilda Bomers
Hilda Bomers Levensloopbegeleiding
Zorg
Levensloopbegeleiding heeft zich bewezen, daardoor moet dit voor iedereen met autisme in Nederland toegankelijk zijn.
Nathalie Bot
Autizorg
Zorg
Wij vinden dit van belang omdat er dan korte lijnen zijn en er zo nodig in meer of mindere mate ondersteuning kan worden ingezet wanneer dit nodig is.

Professionals

328 steunbeteugingen
Mirjam Pijpers
levensloopbegeleider ggz agoog
Levensloopbegeleiding : eigen regie, zingeving, geluk, niet langs de zijlijn in de maatschappij, maatwerk en zinvolle inzet van financiele middelen.
Petra
persoonlijk begeleider en PMKT i.o.
autisme heb je je leven lang en het brengt ook levenslang uitdagingen met zich mee, waarbij mensen gesteund en geholpen moeten worden.
Caroline
Systeem therapeutisch werker
Levensloop begeleiding voorkomt co morbide stoornissen, verhoogt kwaliteit van leven en geeft mensen met ASS een gelijkwaardige plek in de maatschappi
Barbara Siebelink-de Leeuw
Autismecoach
Autisme gaat nooit over. Elke nieuwe situatie kan om begeleiding vragen. Per direct, zonder tussenkomst van een wachtlijst.
Hetty
Verpleegkundig specialist NP/autisme coach
Dit moet echt voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar komen. Bijtijds kunnen anticiperen betekent minder kosten in de toekomst en minder ellende
Jenny Verstegen
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Omdat er in het leven van een persoon met ass altijd momenten zijn dat iemand steun/begeleiding nodig heeft. Op tijd handelen voorkomt grotere issues
Angeline Pot
Psychosociaal therapeut
Autisme gaat niet over, dus is het onzinnig om elk jaar opnieuw aanvragen te moeten indienen voor ondersteuning
Jan Overweg
wethouder
Verrassingen en uitdagingen horen bij het leven. Voor sommigen is dat best lastig. Wat fijn om iemand te hebben die even met je kan oplopen.
Joanna van den Bos
Coach/trainer (en psycholoog in opleiding)
Omdat levensloopbegeleiding in het leven van de mens met autisme komt, in plaats van andersom.
Silvia van Gimst
Massage therapeut
Makkelijker, sneller en meer variatie in aanbod. Niet alleen het geijkte.
Jolanda van den Oever
Autisme coach
Een beroep doen op iemand die je kent, die jou kent, en in de levensfase waarin je dit nodig hebt. Met een passend, beschikbaar budget op maat.
Ester Schats
Begeleidster. Master Sen autisme
Omdat vertrouwen en contact de basis zijn voor goede begeleiding.
L'Espoir
wethouder
De menselijke maat moet weer terug in de hulpverlening zonder bureaucratie en protocollen.
Peter Vos
Begeleider / Coach autisme
Als ervaring deskundige weet ik wat levensloop begeleiding kan betekenen. Wat is nu niet fijner dan begrepen te worden zonder uit te leggen.
Wim Leunen
Ondersteuner
Als begeleider zie ik dat zorg vaak is gefragmenteerd:
er zijn verschillende professionals betrokken en
deze wisselen ook in de tijd.
Continuering!
Hanne Ris
Gebiedsbeheerder
Ik zie hoeveel rust en overzicht het kan geven wat ontzettend belangrijk is, helemaal als er kinderen (met of zonder autisme) in het spel zijn.
Maaike Hermans
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Je kan zorg op maat verlenen, opschalen en afschalen wanneer het nodig is zonder steeds opnieuw eerst een indicatie te moeten regelen.
Femke de Moor
Intern begeleider
Autisme gaat niet over, soms worden dingen makkelijker en na verandering toch weer even moeilijk. De behoefte aan ondersteuning is er daardoor altijd.
Sanne
Bws maatschappelijk werk, gastouder
Huidige zorgverlening zet de client onvoldoende centraal. Levensbegeleiding doet dat wel en helpt de client verder in zijn leven en groei.
Iris Lindner
Clientondersteuner MEE
Het brengt rust voor de mensen met autisme en hun netwerk omdat de voortdurende indicatie-aanvragen niet nodig zijn.
Patricia
Pedagogisch Coach
Het zorgt ervoor dat mensen met autisme vertrouwen ontwikkelen en meer zichzelf kunnen zijn.
Voor anderen kan er meer begrip ontstaan.
Eli Kuijper
Kinderfysiotherapeute
Vanwege versnippering van de zorg, onduidelijkheid over hulpaanbod, veel beren op de weg naar zelfstandigheid, ontmoedigde ouders , DAAROM!
Hermen Vlothuizen
begeleider
Het toeval wil, dat ik zelf dit type begeleiding verzorg, waardoor ik dagelijks zie hoe clienten winnen aan regie, autonomie en levensgeluk.
Saskia
Ass. Begeleider
Meer mensen een zinvolle dag te geven door mee te kunnen doen in de maatschappij op hun eigen niveau en zo meer zelfvertrouwen en kracht te geven.
Francis Hage
Adviesraad Sociaal Domein lid
Autisme duurt levenslang, bied ondersteuning op de momenten dat het nodig is, zonder steeds opnieuw maanden op een wachtlijst te moeten staan.

Geïnteresseerden

746 steunbeteugingen
Laagdrempelig en langdurig. Het is een ontwikkelings stoornis, bij elke ontwikkeling nieuwe uitdagingen. Jammer en duur als er eerst een probleem is
Mijn broer is volgens GGZ uitbehandeld, maar hij kan niet zonder hulp. Dit is precies waar we naar op zoek zijn!! Hij start liever vandaag dan morgen.
Levensloopbegeleiding zorgt ervoor dat ik geholpen word voordat ik in een burn out raak. Als je vastloopt is er direct iemand die je kan verder helpen
Autisten hebben meer begeleiding nodig om zich in een niet autistische wereld staande te kunnen houden. Broodnodig in deze ingewikkelde wereld.
Ik merk dat het leven mij vaak "te veel wordt", dit heeft vaak met van alles te maken. Een levensbrede coach zou dan zo fijn zijn.
Omdat iedereen met autisme daar van kan groeien en bloeien
Omdat ik (vrouw 50 sinds 4 jr ASS diagnose) graag steun met klik wil en nodig heb die op de achtergrond meedraait gedurende de rest van mijn leven.
Voor mijn beide zonden (32 en 35) lijkt levensloopbegeleiding me een zeer waardevolle aanvulling op de begeleiding die ze nu al hebben.
We zitten nu 1 jaar in de jeugdhulp molen, hebben al minimaal 10 verschillende hulpverleners gezien en weten eigenlijk nog niet of we oo het goede spo
ASS-ers beginnen in hun leven tig keer opnieuw, omdat het systeem volledig 'verhokt' is. Elke keer in nieuwe hokjes te passen, frustreert en put uit.
Een ASS heb je heel je leven en in iedere levensfase kom je weer nieuwe hobbels tegen. Als je die kunt voorblijven, hoef je niet steeds te struikelen.
Autisme gaat niet over, en om de kwaliteiten die ze hebben te ontdekken en te behouden is begeleiding essentieel!!!
Vanaf het moment van diagnose zou meteen levensloopbegeleiding moeten starten, zodat je gelijk handvatten kunt gebruiken.
Omdat ik als ervaringsdeskundige met levensbrede begeleiding weet, dat dit veel verschil maakt en de zorg en het WMO ontlast. Nu nog draagvlak....
Om te voorkomen dat we steeds op wachtlijsten belanden (deze keer 8 maanden) en weer een nieuwe hulpverlener krijgen (de 6e) voor ons kind (11 jaar).
Ik lees mooie verhalen over jullie. Het is met name de continuïteit, laagdrempeligheid, klik en maatwerk waar ik in geloof. Ga door!!!
LLbegl is noodzakelijk om maatschappelijk (financieel) zelfstandig te functioneren, zo zonder grote fluctuerende extra kosten voor de maatschappij.
Onze 19-jarige worstelt ontzettend met (het behouden) van vriendschappen, vinden van werk, zichzelf ontwikkelen en het ervaren van levensgeluk.
Ik heb zelf ADHD en ASS en mijn GGZ hulp gaat bijna stoppen na 2 jaar. Dit is echter te kort zeker omdat mijn beide kinderen dezelfde diagnoses hebben
Autisme heb je levenslang. In iedere levensfase heb je in meer of mindere mate ondersteuning nodig. Fijn als dit dezelfde coach is met wie je klik heb
Minder bureaucratie en systeemdenken, meer respect en regie voor de mensen met autisme!
Om niet iedere keer opnieuw hulp aan te moeten vragen in verschillende fases van je leven. Vooral overgangen, school, werk, op kamers, wonen etc
Als moeder van kinderen met autisme, spreekt dit mij enorm aan. De zekerheid dat elk kind gepaste begeleiding krijgt is waardevol.
Mensen met autisme (ook zij met een hogere intelligentie) lopen op allerlei levensgebieden tegen problemen aan. Het is van levensbelang.
Flexibiliteit van hoeveelheid uren: meer zelfstandigheid: geen begeleiding als niet nodig, laagdrempelig opschalen.
Geen jaarlijkse indicatiestress