Landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken.

Meer weten over de pilot Levensloopbegeleiding, georganiseerd door Vanuit autisme bekeken? Op deze pagina vind je onder andere meer informatie over de uitgangspunten en organisatie van de pilot, nieuws en ervaringen en onderzoek.

Deze mensen en organisaties steunen de landelijke invoering van levensloopbegeleiding VAB al:

Organisaties

32 steunbeteugingen
Karol Henke
NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme
Zorg
Als Autisme vereniging weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen. Levensloopbegeleiding werkt!
Aline Molenaar - directeur
Per Saldo
Zorg
Voor optimale ontwikkeling en optimaal functioneren in de samenleving. Zo kan veel leed en escalerende situaties voorkomen worden,
Herman de Neef
iQ Coaches Nederland
Zorg, Werk
iQ Coaches biedt al meer dan 10 jaar levensloopbegeleiding op landelijke schaal met erg goed resultaat. We zien graag dat dit breed wordt overgenomen
Inge Mulder
Time Auti
Zorg
Op dit moment mag ik max 1 jaar begeleiding geven, terwijl er gedurende dag jaar wisselende hulpvragen ontstaan, situatie vraagt mee-evoluatie.
K. de Bie
Houje Thai natuurateliers
Zorg
Het op korte termijn levensloopbegeleiding realiseren is waardevol voor een gelijkwaardig en zo autonoom mogelijke deelname aan de samenleving.
Marieke van Heumen
Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW)
Belangenbehartiger
Levensloopbegeleiding landelijk invoeren pre, zodat kwaliteit en toegankelijkheid landelijk is geborgd. Elke gemeente heeft nu zorg anders ingeregeld.
Anniek Stoutjesdijk
Peridot Duurzaam Management
Werk
Levensloopbegeleiding draagt aantoonbaar bij aan levensgeluk van zowel de deelnemers als diens naasten.
Tanja van der Bent-de Groot
Papilio Trainingen
Zorg
Levensloopbegeleiding is de ideale vorm van (ambulante) begeleiding. Naar behoefte meebewegen in een leven met pieken en dalen.
Marjolein Vermeer
AutiTalent B.V.
Werk
We zien dat onze medewerkers nu meerdere begeleiders hebben. Er is te weinig samenhang tussen werk en privé. Levensloopbegeleiding is de oplossing!
Anita Boekelman-Jansen
PsyMenta
Zorg
Compleet loslaten als het "goed" gaat betekent fragiel. Anders vasthouden en vroeg signalering betekent sterk in het leven voor de persoon in kwestie
Nett Koster
Praktijk BrightSide
Zorg
Zowel in mijn privé situatie als binnen mijn werk kom ik zo vaak de schrijnende werkelijkheid van ASS tegen. Levensbrede begeleiding is nodig!!!
Joke Nauw
Praktijk Amparo
Zorg, Onderwijs
jongeren met ASS met een normale intelligentie noodzakelijk. Omdat hun executieve functies meer tijd nodig hebben om te rijpen. Ervaring heeft bewezen
Hélène Zack
Praktijk Ruggespraak
Zorg
Elke levensfase is een nieuwe uitdaging. Alleen inzetten op begeleiding in iemands jeugd ontneemt die persoon kansen in de volwassenheid.
Judith luchies
Iraeda
Zorg, Werk, Wonen
Het hebben van 1 aanspreekpunt, waarmee je echt een klik hebt is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. En voor organisaties efficiënt.
Kelsey
Personal MoVe2
Zorg
Mijn moeder werkt voor het vab, de Pilot is een fantastisch idee! Levensloop begeleiding moet zeker landelijk verder gaan het is belangrijk!
José Schilderinck
Ambiq
Zorg
Levensloopbegeleiding geeft op de juiste momenten de steun waarmee mensen met autisme gewoon hun leven kunnen blijven leven.
Miriam Hommes - Eriks
ACB autisme coaching en begeleiding
Zorg, Onderwijs, Werk
Precies zoals al aangegeven wordt op de site, autisme heb je een leven lang, dus ook in de Kop van Noord Holland!! Waar ACB gevestigd is.
Hans Poortier
De LIchtenvoorde
Zorg
In de praktijk is gebleken dat deze cliënten deze specifieke vorm van ondersteuning nodig hebben om hun draai te kunnen vinden in onze maatschappij.
Eveline van de Lagemaat
Stichting Autisme Experience
Welzijn en welbevinden
We moeten investeren in alles wat kan helpen mensen met autisme volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
Saskia Sliepenbeek
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Onderwijs
Het is belangrijk dat er snel iemand, op het moment dat het nodig is, naast je staat om 'hobbels' in het leven te nemen, zodat je weer verder kunt.
Henriette Roos
Stichting mini-maatschappij Gewoon Anders
Zorg, Onderwijs, Werk
iedereen is gewoon anders, De juiste hulp bieden op de momenten in je leven dat het nodig is zonder dat je je steeds moet uitleggen waarom.
Daniël Koper
Autisme Thuis
Zorg
Omdat autisme voor het leven is en levensbrede ondersteuning vraagt.
In alle levensgebieden in tijdspanne
Arjanne Boerendans
SpeelJeWijs Coaching & Begeleiding
Zorg
Als ik zie wat er gebeurt bij deelnemers aan de pilot, dan gun ik dat iedere persoon met ASS!
Frans
Jagerhuis
Zorg
Autisme heb je levenslang. Soms meer, soms minder begeleiding. Maar de samenleving wordt steeds complexer. Dus een persoon als vangne is vaak handig.
Erna Dogger
Erna Dogger Training & Coaching
Zorg
Geef de persoon met autisme en hun naasten een begeleider die er “altijd” is, op cruciale momenten dichtbij en als het stabiel is wat meer op afstand.

Professionals

196 steunbeteugingen
Lisette Raaphorst
Begeleider
Hartstikke nodig!
Anna
Remedial Teacher
Autisme heb je leven lang. Vroeg of laat loop te tegen dingen aan al persoon zelf of als ouder van een kind met ASS.
MBeiboer
Ambulant begeleider
De zorg is nu te veel versnipperd, waardoor de zorg vaak net niet de juisye is op het juiste moment
Tessa Zwanenburg
Gedragswetenschapper Dr Leokannerhuis
Ik zie binnen mijn werk meerdere jongeren die hier veel baat bij zouden kunnen hebben.
Marjolein Zocca
Verpleegkundig specialist GGZ
Begeleiding krijgen zonder maanden te wachten op verschillende gebieden en zonder vaak van hulpverlener te moeten wisselen, wens ik ieder mens toe!
Wim de Lau
Medewerker Informatie & Advieslijn NVA

Langere tijd dezelfde begeleider
Ondersteuning bij (moeilijke) transities
"Tolk / vertaler" in een voor mij moeilijk te begrijpen wereld.
Tonny van Knotsenburg
Financieel Manager
Het is van groot belang dat deze mensen die in het autisme spectrum vallen alle steun en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Leren & Groeien.
Aloys Burgers
Begeleider gehandicaptenzorg
Meer begrip, meer kansen voor mensen met, maar ook zonder autisme! Vanuit mijn eigen werkervaring kan ik zeggen dat ik elke keer een hoop leer van aut
Margareth de Boer
Ambulant begeleider bij het de.Leo kannerhuis
Ik spreek uit meer dan 25 ervaring in hulpverlening aan mensen met ass en denk dat levensloopbegeleiding een toegevoegde waarde is!
Marion Kanters
iQ coach
Levensloopbegeleiding is een recht en geeft vertrouwen dat er altijd iemand is waar je 24/7 op terug kan vallen. Minder stress is meer rust!
Arthur Vriens
Docent
Omdat de huidige zorg niet in staat lijkt om te voorkomen dat hele gezinnen langdurig en bij herhaling lijden onder de problemen van één gezinslid..
J. Huizenga
instructeur HBO ervaringsdeskundigheid autisme
1. Het is in een ieders belang dat cliënten waar nodig een leven lang adequate ondersteuning krijgen.
2. Segmentatie lokaal onhandig.
Manon Minks
coach
Levensloopbegeleiding voorziet in een behoefte die er bestaat in de maatschapij bij mensen met ASS. Zij hebben levenslang behoefte aan ondersteuning.
Els Barnhard
ambulant gezinsulpverleenster
Ik werk al jaren lang met gezinnen waar autisme een rol speelt. Ik zou zo graag hulp bieden voor langere tijd als de werkrelatie met gezin goed is
rob ruijs
ambulant begeleider WMO
Het is belangrijk dat er voor mensen met elke vorm van autisme dat er begeleiding kan komen die bij hen past en die ook kunnen doen.
Lisa Delmee
Adviseur Vilans
Een levensloopbegeleider is erg waardevol voor mensen met autisme om een weg te vinden in de ingewikkelde samenleving die niet is ingericht hiervoor.
David de Neef
Zelfstandige
Levensloopbegeleiding bij ASS is de enige manier om de levenslange en levensdiepe gevolgen te kunnen ondervangen en ondersteunen.
Monique Satony
iQ Coach en levensloopbegeleider
Als levensloopbegeleider zie ik de voordelen van levensloopbegeleiding van dichtbij. Ik ben voorstander van het landelijk invoeren van dit initiatief.
Stephan Even
Onafhankelijk Clientondersteuner Wlz Wmo Jeugdwet
De huidige systematiek werkt niet.
De rol die Gemeente innemen werkt averechts.
Deskundige en duurzame inzet begeleiding geeft een veel betere kans
Janneke Van Woesik
Autisme deskundige
Autisme kleurt bij iedereen anders.Het is een stoornis die levensgeluk in de weg kan staan zonder deskundige begeleiding, dus zo ontzettend van belang
Mascha van Leuven
Gezinsbegeleider
Ik ben betrokken bij een gezin waar ook een levensloopbegeleider is (vanuit Pilot).
Ik zie het resultaat en gun dit iedereen!!
Hanneke Strato
Herstelcoach
Als de klik met een levensloopbegeleider goed is kan iemand met autisme deze begeleiding als zeer waardevol en passend ervaren, wat herstel bevorderd.
Peter van Klaveren
Levensbrede Coach
Autisme werkt levensbreed, levensdiep en levenslang door. Levensloopbegeleiding VAB sluit daar helemaal op aan. Niet meer dan logisch dus.
Caroline van den Sigtenhorst
Eigenaar vd Sigtenhorst Kunst & Coaching
Mijn deelnemers zijn de beste ambassadeurs. Vertrouw hen in weten wat goed voor hen is.
Lia Hoetjes
POH GGZ
Ik ken meerdere jong volwassen clienten die heel graag van deze vorm van ondersteuning gebruik willen maken.

Geïnteresseerden

227 steunbeteugingen
Elke fase in het opgroeien van een kind brengt nieuwe hulpvragen met zich mee. We worden moedeloos van steeds weer opnieuw een andere hulpverlener.
Al jaren loop ik tegen vele problemen aan op veel verschillende gebieden. Therapie gericht op één probleem is niet voldoende.
Ik zie dat veel naasten van mij (ook ikzelf) soms levenslang worstelen met autisme en hoe de maatschappij daar niet op is ingericht.
Mijn kinderen hebben beide autisme en elke keer weer moet ik opnieuw beargumenteren en verdedigen waarom zij hun leven lang begeleiding nodig hebben.
Begeleiding krijgen zonder maanden te wachten op verschillende gebieden en zonder vaak van hulpverlener te moeten wisselen
Op dit moment is de zorg voor onze zoon met autisme versnipperd. Dit heeft vaker tot vertragingen in hulp geleid.
Autisten missen het vermogen om adequaat en tijdig reageren op problemen en tegenslag in hun leven. Daarmee is hun leven helaas een eeuwige strijd.
Wij staan meer op wachtlijsten en zijn meer in gesprek met het wijkteam dan dat we daadwerkelijk hulp krijgen voor onze dochter met ASS en VB.
Te weinig ruimte voor mijn motivatie. Dit zou heel welkom zijn voor gezinnen met autisme. Ik vraag er al jaren om, maar is niet mogelijk. Dit is nodig
Omdat dit voor onze zoon (10) in de toekomst heel prettig zou zijn en voor ons als ouders en enorme geruststelling.
Levensloopbegeleiding, omdat ass levenslang en levensbreed is. Belangrijk: kennis/ervaring, maatwerk, partijen verbinden en financiering regelen.
Eindelijk een vast gezicht en de hulp op de momenten waarop het nodig is.
Het is zo vermoeiend om ieder half jaar een nieuwe indicatie aan te vragen terwijl ASS niet te genezen is. Levensloopbegeleiding geeft rust.
Op dit moment is de zorg voor onze zoon met autisme versnipperd. Dit heeft vaker tot vertragingen in hulp geleid.
Als vader van een 13 jarige zoon met klassiek autisme kan ik mij regelmatig onzeker voelen over z'n toekomst. Hij kan nl. moeilijk keuzes maken.
Als hbo-docent/-coach én als moeder van een hoogbegaafde ass-zoon heb ik gemerkt hoe belangrijk goede begeleiding is. Thuis kan niet alles.
Hoe fijn zou het zijn als mijn zoon niet voor elke transitie opnieuw ergens aan de bel hoeft te trekken?! Hoe meer vastigheid in de zorg hoe beter.
Het scheelt enorm veel tijd om iedere keer opnieuw op zoek te moeten voor passende hulp, omdat elke organisatie maar voor een deel hulp biedt
Mijn zoon is nog klein, en heeft begeleiding nodig, als hij groter is, zal dat zo blijven. Wat ik als ik er niet meer voor hem ben?
Lijkt mij super om hiermee aan de slag te gaan zodat ik eindelijk kan leven vanuit mijn kracht i.p.v. belemmeringen/problemen met diverse mensen.
Mijn ervaring is dat je met een ASS-diagnose één ding zeker weet: er is maatwerkbegeleiding nodig. In het hele leven: én thuis én op school/werk.
Het zou fijn zijn als een vast gezicht mij helpt om op het spoor en op gang te blijven, aangezien ik regelmatig ontregeld raak.
Nu moet ik volwassene bij gemeente elk jaar opnieuw een indicatie aanvragen voor individuele begeleiding alsof het ooit overgaat. Energie verspilling.
Omdat het mijn kwaliteit van leven aanzienlijke zou verbeteren als er voor de rest van mijn leven definitief begeleiding aanwezig zou zijn.
Omdat autisme niet over gaat. Waardevolle kennis over iemands verleden gaat zo niet verloren. Continuïteit van begeleiding schept vertrouwen.