Landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken.

Meer weten over de pilot Levensloopbegeleiding, georganiseerd door Vanuit autisme bekeken? Op deze pagina vind je onder andere meer informatie over de uitgangspunten en organisatie van de pilot, nieuws en ervaringen en onderzoek.

Deze mensen en organisaties steunen de landelijke invoering van levensloopbegeleiding VAB al:

Organisaties

43 steunbeteugingen
Karol Henke
NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme
Zorg
Als Autisme vereniging weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen. Levensloopbegeleiding werkt!
Aline Molenaar - directeur
Per Saldo
Zorg
Voor optimale ontwikkeling en optimaal functioneren in de samenleving. Zo kan veel leed en escalerende situaties voorkomen worden,
Herman de Neef
iQ Coaches Nederland
Zorg, Werk
iQ Coaches biedt al meer dan 10 jaar levensloopbegeleiding op landelijke schaal met erg goed resultaat. We zien graag dat dit breed wordt overgenomen
Elleke Pompe
Pompe Coaching
Zorg
Adequate begeleiding biedt perspectief dat zich vertaalt op een positieve manier op meerdere levensvlakken. Wat de maatschappij ook ten goede komt!
Angelique van Gogh
Autisme Integraal
Zorg
Wat zal dat een rust geven voor de cliënt en de coach als ook de WMO erkent dat levensloopbegeleiding noodzakelijk is. Wij werken al bijna 10 jaar zo.
Renate Boerop-de Vries
De Waterlelie, Huisartsenpraktijk
Zorg
Er is te weinig aandacht voor mensen met autisme, hulpverlening stopt na een tijd terwijl er vaak levenslang ondersteuning nodig is. Daarom mijn steun
Lidy Derksen
begeleiding en ondersteuning bij Autisme
Zorg, Onderwijs
Binnen de huidige zorgplicht van de gemeentes bestaan geen "productcodes" voor levensloopbegeleiding. Maar het werkt wél!
Dominique Omes
Sociaal onderneming en oerbakkerij Bak'm
Zorg, Omes
Persoonlijke levensloopbegeleiding is van onschatbare waarde om mensen met autisme te helpen hun weg te vinden in het leven en mee te doen.
Frank van de Meent
Stichting De Grasboom
Zorg, Wonen
Werk, wonen, relaties, een positief netwerk en motivatie vormen een goede basis voor te toekomst. Maar wat als ouders niet meer kunnen ondersteunen?
Trudie-vd-toorn
Levenscoach tt
Levensloop begeleider zzp
Ik ervaar door eigen ervaring het effect v levensloop begeleider zijn. Less is more is de slogan.
Yvonne van der Linde
Van der Linde Coaching
Zorg
Levensloopbegeleiding = eigen regie, continuïteit en maatwerk
Claudia Mutsaers
CM.begeleiding
Zorg
De werkwijze zoals omschreven in de levensloopbegeleiding en de visie erachter, is precies hoe ik het altijd gedaan heb en zie dat het aansluit!
Peter Kluitenberg
BOTS Begeleiding
Zorg
Levensloopbegeleiding is een basis om mee te kunnen doen in de maatschappij. Uitgaan van mogelijkheden ipv beperkingen binnen de diverse leefgebieden.
Lian Roovers
stichting En/Of!
Zorg, clientondersteuning
Ik wilde zo graag meedenken in deze pilot maar het was helaas regio gebonden en daar vielen we niet in
Inge Mulder
Time Auti
Zorg
Op dit moment mag ik max 1 jaar begeleiding geven, terwijl er gedurende dag jaar wisselende hulpvragen ontstaan, situatie vraagt mee-evoluatie.
K. de Bie
Houje Thai natuurateliers
Zorg
Het op korte termijn levensloopbegeleiding realiseren is waardevol voor een gelijkwaardig en zo autonoom mogelijke deelname aan de samenleving.
Marieke van Heumen
Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW)
Belangenbehartiger
Levensloopbegeleiding landelijk invoeren pre, zodat kwaliteit en toegankelijkheid landelijk is geborgd. Elke gemeente heeft nu zorg anders ingeregeld.
Anniek Stoutjesdijk
Peridot Duurzaam Management
Werk
Levensloopbegeleiding draagt aantoonbaar bij aan levensgeluk van zowel de deelnemers als diens naasten.
Tanja van der Bent-de Groot
Papilio Trainingen
Zorg
Levensloopbegeleiding is de ideale vorm van (ambulante) begeleiding. Naar behoefte meebewegen in een leven met pieken en dalen.
Marjolein Vermeer
AutiTalent B.V.
Werk
We zien dat onze medewerkers nu meerdere begeleiders hebben. Er is te weinig samenhang tussen werk en privé. Levensloopbegeleiding is de oplossing!
Anita Boekelman-Jansen
PsyMenta
Zorg
Compleet loslaten als het "goed" gaat betekent fragiel. Anders vasthouden en vroeg signalering betekent sterk in het leven voor de persoon in kwestie
Nett Koster
Praktijk BrightSide
Zorg
Zowel in mijn privé situatie als binnen mijn werk kom ik zo vaak de schrijnende werkelijkheid van ASS tegen. Levensbrede begeleiding is nodig!!!
Joke Nauw
Praktijk Amparo
Zorg, Onderwijs
jongeren met ASS met een normale intelligentie noodzakelijk. Omdat hun executieve functies meer tijd nodig hebben om te rijpen. Ervaring heeft bewezen
Hélène Zack
Praktijk Ruggespraak
Zorg
Elke levensfase is een nieuwe uitdaging. Alleen inzetten op begeleiding in iemands jeugd ontneemt die persoon kansen in de volwassenheid.
Judith luchies
Iraeda
Zorg, Werk, Wonen
Het hebben van 1 aanspreekpunt, waarmee je echt een klik hebt is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. En voor organisaties efficiënt.

Professionals

241 steunbeteugingen
Tony Kam
Muziekagoog
Persoonlijke begeleiding in verzorgingshuizen moet verbeterd worden . De werkdruk in de zorg gaat ten koste van de zorgkwaliteit!
Geertje den Oudsten
Ervaringswerker GGZ
Juist mensen met autisme hebben behoefte aan continuïteit en betrouwbare zorg. Dit is daarvoor een goede stap.
Christa Jansen-Dijk
coach, docent, trainer, levensloopbegeleider,
Omdat ieder mens recht heeft op ondersteuning op het moment dat hij dat nodig heeft en niet omdat het de hulpverlening niet/ wel uitkomt.
Jorike Hoijtink
Leerkracht/mentor VSO
Mijn ervaring: leerlingen met ASS hebben blijvend begeleiding en ondersteuning nodig bij elke (stap op weg naar een) kleine of grote verandering!
Marinke Meima
ambulant begeleider Kentalis
Mensen met autisme hebben behoefte aan begeleiding die dichtbij is, goed bereikbaar, waardoor ze zich geholpen voelen bij hun vragen of zorgen
Katinka Smits
GZ Psycholoog
Omdat ik weet dat het werkt
Evelien
Autismespecialist
Omdat het ernstige crisissen kan voorkomen en het welzijn van veel mensen wordt verbeterd
Wilma van Galen
coördinator autismenetwerk RIAN
Levensloopbegeleiding is de meest logische aanpak voor autisten.
Ruby
Ambulant begeleider normaal begaafd autisme
Efficiëntere en gespecificeerde aansluiting op datgene wat de persoon met autisme nodig heeft, met intentie hier levenslang beroep op te mogen doen.
Mirjam Steverink
Psychiatrisch gezinsbehandelaar autisme
Zo noodzakelijk, een levensloop coach autisme! Een begeleider die samen met cliënt, zoekt en, op weg gaat naar zijn of haar stip op de horizon!
Caroline Scholten
Systeem therapeutisch werker
Een vertrouwd persoon die flexibel in kan spelen op vragen en zo veel stress kan voorkomen en steeds weer het anker kan zijn....dat is wat helpt .
Salvina Matatula
iQ Coach, levenscoach
Ik gun ieder mens begeleiding op hun pad t.b.v. hun levensgeluk, zingeving en benutten van hun potentieel.
M.A. van den Bosch
Zorgcoördinator Voortgezet speciaal onderwijs
Na het verlaten van de school hebben leerlingen nog ondersteuning nodig. In hun latere leven meer en minder. Hoe fijn als dat er zonder voorwaarden is
Elly van der Linden
Coordinerend begeleider ambulant team GGZ
Ik denk dat het een meerwaarde heeft omdat er ervaring is in het begeleiden van mensen met autisme, dat vergt toch wat extra begeleiding en aandacht
Jaco te Morsche
social worker
Mensen met autisme hebben iemand nodig die voor, naast en achter hun loopt als ze het even niet meer weten; ik doe het al jaren zelf
Karin Groenenboom
Coach
De mens zien en van daar uit werken....
Paula Lubberink
gespecialiseerd verpleegkunidge psychiatrie
. Voorkomen ipv genezen.
Goedkoper
structuur, veiligheid, zekerheid: = prettiger leefstijl + betekenis en +++kwaliteiten id maatschappij bv. werk
Jenny Verstegen
Spv/autisme specialist
De persoon met ASS gaat net als ieder ander verschillende levensfasen door. Vaak betekent dit verandering van rol, relaties, school en werk, zorgen.
Denise de Roos
coach
Niets is zo fijn als je niet steeds je situatie, behoefte moet uitleggen , dat iemand je kent en herkent waar je tegenaan loopt (kan lopen).
Ankie Smeenk
ouder en onderwijsondersteuner
Belangrijke ontwikkeling! Als moeder van een dochter met autisme en als professional zie ik de noodzaak. De juiste ondersteuning ,minder kosten.
Janet Hietbrink
contactpersoon studeren met een functiebeperking
Als er een klik is, is er zoveel mogelijk.
De kleine zaken, zijn juist de grote zaken.
Laagdrempelig, vertrouwen, groei.
Hedwig Laoût
Ambulant begeleider cluster 2
Begeleiding & ondersteuning wordt al genoeg in doelen en stukjes gehakt. Autisme is er in al je levensfases en op allerlei momenten, je VAB-maat ook!
Jacqueline Visser
Autismespecialist
Binnen mijn werk als autismespecialist zie ik de noodzaak van levensloopbegeleiding. Een vast aanspreekpunt met kennis van autisme.
Machteld van Ede
ZZP'er / levensloopbegeleider VAB
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de door VAB geboden levensloopbegeleiding zeer waardevol is voor mijn deelnemer.
Tanja van der Bent
Eigenaar ZZP-er
Levensloop-begeleiding maakt dat de professional kan mee bewegen op de hulpvraag en -behoefte. Gaandeweg het leven zijn er pieken en dalen.

Geïnteresseerden

375 steunbeteugingen
Omdat je dan niet steeds hoeft aan te tonen dat je autisme hebt en hoeft te wennen aan een nieuwe begeleider, via onzekere tijdelijke indicaties.
omdat inmiddels bewezen is dat dit werkt.
Mijn zoon ( ASS, 21 jaar) zal zich zoveel rustiger voelen als er aandacht is voor het feit dat hij nu al vragen heeft over komende levensfasen.
Dan kunnen ook mensen met autisme floreren naar hun kunnen en een waardevol bestaan hebben. Is ook van waarde voor de maatschappij. Win win!!
Omdat mijn dochter met autisme altijd begeleiding nodig zal hebben in wisselende behoeften en intensiteit. Een vast gezicht betekent dan heel veel!
Het is nodig voor mensen met autisme. Zo voorkomen we onnodige bijstandsuitkeringen en opnames bij psychiatrie, echt waar! en veel leed in families.
Ik zie van dicht bij de opmaat dichtbij geboden ondersteuning waardoor het echt begeleiding bij de levensloop is die soms wat meer en soms wat minder
Wat elk mens met autisme (en/of hun naaste) nodig heeft, kan enorm verschillen. Levensloopbegeleiding is maatwerk en past daarom perfect
Als partner van " klopt het niet" als je begeleidende/coachende taken op je neemt. Je staat te dichtbij.
Omdat volwassenen met ASS pas ruimte krijgen voor zingeving, als de neurotypische omgeving wordt afgestemd op hun wijze van informatieverwerking!
Een spiegel voor het dagelijks leven zou zeer prettig zijn.
Autisme heeft sterke kanten, maar er is niets leuks aan het hebben van autisme. Het dagelijkse leven is een constante en forse uitdaging.
Autisme heb je je leven lang. Hoe fijn is het als je tijdens dat leven altijd iemand hebt als vangnet om de wereld wat overzichtelijk te houden.
Een vaste begeleider is goud waard. Continuïteit is superbelangrijk voor mensen met autisme en een vast persoon nog meer.
Het is een goede methode om mensen met autisme te helpen.
Gewoon hard nodig. Goede zorg wanneer nodig.
Mensen en hun omgeving hebben begeleiden nodig. Zoals leerkracht, werkgever, partner en/of kinderen etc.
Autisme blijft je hele leven bij je en op verschillende momenten in de tijd zul je obstakels tegenkomen. Belangrijk dat je dan niet alleen staat!
Dit is de juiste manier om mensen met autisme een volwaardig leven te kunnen geven. Helpen waar nodig, handjes op de rug en mondje dicht als t kan!
Als moeder en partner van iemand met autisme lijkt levensloopbegeleiding me een ideaal iets voor mensen met autisme. Zeker landelijk inzetten.
Ik heb zelf ASS, loop tegen tal van situaties aan waardoor ik met regelmaat moet terugkeren naar een mijn psychiater. Heb behoefte aan ondersteuning.
Mijn zoon(25) heeft iemand nodig die met hem in gesprek gaat hoe zijn leven vorm te geven en niet allerlei instanties en mensen die om hem heen werken
Mijn dochter van 16 zou van levensloopbegeleiding zo veel baat hebben!! 1 traject in plaats van steeds weer op zoek naar iets anders. Top initiatief
Ik zie bij mijn eigen dochter hoe belangrijk het is om gedurende een langere periode ondersteuning te krijgen van niet continu wisselende personen
Het is belangrijk dat Clenten met ass goede begeleiding krijgen en niet aan lot worden overgelaten!