Landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken.

Meer weten over de pilot Levensloopbegeleiding, georganiseerd door Vanuit autisme bekeken? Op deze pagina vind je onder andere meer informatie over de uitgangspunten en organisatie van de pilot, nieuws en ervaringen en onderzoek.

Deze mensen en organisaties steunen de landelijke invoering van levensloopbegeleiding VAB al:

Organisaties

43 steunbeteugingen
Karol Henke
NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme
Zorg
Als Autisme vereniging weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen. Levensloopbegeleiding werkt!
Aline Molenaar - directeur
Per Saldo
Zorg
Voor optimale ontwikkeling en optimaal functioneren in de samenleving. Zo kan veel leed en escalerende situaties voorkomen worden,
Herman de Neef
iQ Coaches Nederland
Zorg, Werk
iQ Coaches biedt al meer dan 10 jaar levensloopbegeleiding op landelijke schaal met erg goed resultaat. We zien graag dat dit breed wordt overgenomen
Elleke Pompe
Pompe Coaching
Zorg
Adequate begeleiding biedt perspectief dat zich vertaalt op een positieve manier op meerdere levensvlakken. Wat de maatschappij ook ten goede komt!
Angelique van Gogh
Autisme Integraal
Zorg
Wat zal dat een rust geven voor de cliënt en de coach als ook de WMO erkent dat levensloopbegeleiding noodzakelijk is. Wij werken al bijna 10 jaar zo.
Renate Boerop-de Vries
De Waterlelie, Huisartsenpraktijk
Zorg
Er is te weinig aandacht voor mensen met autisme, hulpverlening stopt na een tijd terwijl er vaak levenslang ondersteuning nodig is. Daarom mijn steun
Lidy Derksen
begeleiding en ondersteuning bij Autisme
Zorg, Onderwijs
Binnen de huidige zorgplicht van de gemeentes bestaan geen "productcodes" voor levensloopbegeleiding. Maar het werkt wél!
Dominique Omes
Sociaal onderneming en oerbakkerij Bak'm
Zorg, Omes
Persoonlijke levensloopbegeleiding is van onschatbare waarde om mensen met autisme te helpen hun weg te vinden in het leven en mee te doen.
Frank van de Meent
Stichting De Grasboom
Zorg, Wonen
Werk, wonen, relaties, een positief netwerk en motivatie vormen een goede basis voor te toekomst. Maar wat als ouders niet meer kunnen ondersteunen?
Trudie-vd-toorn
Levenscoach tt
Levensloop begeleider zzp
Ik ervaar door eigen ervaring het effect v levensloop begeleider zijn. Less is more is de slogan.
Yvonne van der Linde
Van der Linde Coaching
Zorg
Levensloopbegeleiding = eigen regie, continuïteit en maatwerk
Claudia Mutsaers
CM.begeleiding
Zorg
De werkwijze zoals omschreven in de levensloopbegeleiding en de visie erachter, is precies hoe ik het altijd gedaan heb en zie dat het aansluit!
Peter Kluitenberg
BOTS Begeleiding
Zorg
Levensloopbegeleiding is een basis om mee te kunnen doen in de maatschappij. Uitgaan van mogelijkheden ipv beperkingen binnen de diverse leefgebieden.
Lian Roovers
stichting En/Of!
Zorg, clientondersteuning
Ik wilde zo graag meedenken in deze pilot maar het was helaas regio gebonden en daar vielen we niet in
Inge Mulder
Time Auti
Zorg
Op dit moment mag ik max 1 jaar begeleiding geven, terwijl er gedurende dag jaar wisselende hulpvragen ontstaan, situatie vraagt mee-evoluatie.
K. de Bie
Houje Thai natuurateliers
Zorg
Het op korte termijn levensloopbegeleiding realiseren is waardevol voor een gelijkwaardig en zo autonoom mogelijke deelname aan de samenleving.
Marieke van Heumen
Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW)
Belangenbehartiger
Levensloopbegeleiding landelijk invoeren pre, zodat kwaliteit en toegankelijkheid landelijk is geborgd. Elke gemeente heeft nu zorg anders ingeregeld.
Anniek Stoutjesdijk
Peridot Duurzaam Management
Werk
Levensloopbegeleiding draagt aantoonbaar bij aan levensgeluk van zowel de deelnemers als diens naasten.
Tanja van der Bent-de Groot
Papilio Trainingen
Zorg
Levensloopbegeleiding is de ideale vorm van (ambulante) begeleiding. Naar behoefte meebewegen in een leven met pieken en dalen.
Marjolein Vermeer
AutiTalent B.V.
Werk
We zien dat onze medewerkers nu meerdere begeleiders hebben. Er is te weinig samenhang tussen werk en privé. Levensloopbegeleiding is de oplossing!
Anita Boekelman-Jansen
PsyMenta
Zorg
Compleet loslaten als het "goed" gaat betekent fragiel. Anders vasthouden en vroeg signalering betekent sterk in het leven voor de persoon in kwestie
Nett Koster
Praktijk BrightSide
Zorg
Zowel in mijn privé situatie als binnen mijn werk kom ik zo vaak de schrijnende werkelijkheid van ASS tegen. Levensbrede begeleiding is nodig!!!
Joke Nauw
Praktijk Amparo
Zorg, Onderwijs
jongeren met ASS met een normale intelligentie noodzakelijk. Omdat hun executieve functies meer tijd nodig hebben om te rijpen. Ervaring heeft bewezen
Hélène Zack
Praktijk Ruggespraak
Zorg
Elke levensfase is een nieuwe uitdaging. Alleen inzetten op begeleiding in iemands jeugd ontneemt die persoon kansen in de volwassenheid.
Judith luchies
Iraeda
Zorg, Werk, Wonen
Het hebben van 1 aanspreekpunt, waarmee je echt een klik hebt is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. En voor organisaties efficiënt.

Professionals

238 steunbeteugingen
Jorike Hoijtink
Leerkracht/mentor VSO
Mijn ervaring: leerlingen met ASS hebben blijvend begeleiding en ondersteuning nodig bij elke (stap op weg naar een) kleine of grote verandering!
Marinke Meima
ambulant begeleider Kentalis
Mensen met autisme hebben behoefte aan begeleiding die dichtbij is, goed bereikbaar, waardoor ze zich geholpen voelen bij hun vragen of zorgen
Katinka Smits
GZ Psycholoog
Omdat ik weet dat het werkt
Evelien
Autismespecialist
Omdat het ernstige crisissen kan voorkomen en het welzijn van veel mensen wordt verbeterd
Wilma van Galen
coördinator autismenetwerk RIAN
Levensloopbegeleiding is de meest logische aanpak voor autisten.
Ruby
Ambulant begeleider normaal begaafd autisme
Efficiëntere en gespecificeerde aansluiting op datgene wat de persoon met autisme nodig heeft, met intentie hier levenslang beroep op te mogen doen.
Mirjam Steverink
Psychiatrisch gezinsbehandelaar autisme
Zo noodzakelijk, een levensloop coach autisme! Een begeleider die samen met cliënt, zoekt en, op weg gaat naar zijn of haar stip op de horizon!
Caroline Scholten
Systeem therapeutisch werker
Een vertrouwd persoon die flexibel in kan spelen op vragen en zo veel stress kan voorkomen en steeds weer het anker kan zijn....dat is wat helpt .
Salvina Matatula
iQ Coach, levenscoach
Ik gun ieder mens begeleiding op hun pad t.b.v. hun levensgeluk, zingeving en benutten van hun potentieel.
M.A. van den Bosch
Zorgcoördinator Voortgezet speciaal onderwijs
Na het verlaten van de school hebben leerlingen nog ondersteuning nodig. In hun latere leven meer en minder. Hoe fijn als dat er zonder voorwaarden is
Elly van der Linden
Coordinerend begeleider ambulant team GGZ
Ik denk dat het een meerwaarde heeft omdat er ervaring is in het begeleiden van mensen met autisme, dat vergt toch wat extra begeleiding en aandacht
Jaco te Morsche
social worker
Mensen met autisme hebben iemand nodig die voor, naast en achter hun loopt als ze het even niet meer weten; ik doe het al jaren zelf
Karin Groenenboom
Coach
De mens zien en van daar uit werken....
Paula Lubberink
gespecialiseerd verpleegkunidge psychiatrie
. Voorkomen ipv genezen.
Goedkoper
structuur, veiligheid, zekerheid: = prettiger leefstijl + betekenis en +++kwaliteiten id maatschappij bv. werk
Jenny Verstegen
Spv/autisme specialist
De persoon met ASS gaat net als ieder ander verschillende levensfasen door. Vaak betekent dit verandering van rol, relaties, school en werk, zorgen.
Denise de Roos
coach
Niets is zo fijn als je niet steeds je situatie, behoefte moet uitleggen , dat iemand je kent en herkent waar je tegenaan loopt (kan lopen).
Ankie Smeenk
ouder en onderwijsondersteuner
Belangrijke ontwikkeling! Als moeder van een dochter met autisme en als professional zie ik de noodzaak. De juiste ondersteuning ,minder kosten.
Janet Hietbrink
contactpersoon studeren met een functiebeperking
Als er een klik is, is er zoveel mogelijk.
De kleine zaken, zijn juist de grote zaken.
Laagdrempelig, vertrouwen, groei.
Hedwig Laoût
Ambulant begeleider cluster 2
Begeleiding & ondersteuning wordt al genoeg in doelen en stukjes gehakt. Autisme is er in al je levensfases en op allerlei momenten, je VAB-maat ook!
Jacqueline Visser
Autismespecialist
Binnen mijn werk als autismespecialist zie ik de noodzaak van levensloopbegeleiding. Een vast aanspreekpunt met kennis van autisme.
Machteld van Ede
ZZP'er / levensloopbegeleider VAB
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de door VAB geboden levensloopbegeleiding zeer waardevol is voor mijn deelnemer.
Tanja van der Bent
Eigenaar ZZP-er
Levensloop-begeleiding maakt dat de professional kan mee bewegen op de hulpvraag en -behoefte. Gaandeweg het leven zijn er pieken en dalen.
LJ Lucas-Hupscher
Psycholoog
De zorg voor mensen met autisme moet holistischer worden. Duidelijkheid, overzichtelijkheid en toegankelijkheid naast de vertrouwelijke band is nodig.
Agnes Nieuwenhuis
ambulant begeleider
Het is zo belangrijk om in verbinding te kunnen blijven met cliënten en hen te kunnen volgen en ondersteuning op maat te bieden op hun levenspad!
Gerrit Hosmar
levensloopbegeleider
ik ben nu een jaar als LLB'er actief met een aantal collega's. Ik zie de resultaten!!! Daar wil ik mee doorgaan!!!

Geïnteresseerden

351 steunbeteugingen
Het is belangrijk dat Clenten met ass goede begeleiding krijgen en niet aan lot worden overgelaten!
Ik vind dat Autisme niet thuishoort in de DSM-V. Wel brengt het bepaalde uitdagingen met zich mee, een leven lang. Levensloopbegeleiding is een must!
Het is voor mensen met autisme belangrijk om bij live events, die zich zeker zullen voordoen in een leven,tijdig vertrouwde ondersteuning te krijgen.
Ik zie met lede ogen hoe mijn eigen jongvolwassen dochter ondanks alle hulp door wisselende zorgverleners niet echt stappen maakt. Frustrerend.
Om mensen met autisme een eerlijke kans te geven in de maatschappij
Bij elke nieuwe levensfase die aanbreekt, raak ik vaak in een depressie. Levensloopbegeleiding kan voorkomen dat ik telkens een GGZ nodig ga hebben
Ik ben laat gediagnosticeerd. Ik heb al veel vormen van therapie gehad. Ik merk dat ik nu vooral behoefte heb aan iemand die met me meekijkt en denkt.
Omdat de meeste vast blijven lopen, zeker in vervolgonderwijs en werk. Het autisme zal nooit veranderen, levenslang, vandaar levenslange begeleiding
Het helpt mensen met autisme om in het leven overeind te blijven en te kunnen deelnemen in de maatschappij en hun unieke krachten/eigenschappen .
Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen, met of zonder autisme, een optimaal lever kan leiden en al zijn mogelijkheden daarbij benut.
In directe omgeving gezien hoe goed het werkt.
Omdat vrouwen met autisme vaak veel te laat (h)erkend door instanties. Vechten voor een normaal leven, daar is dan hulp bij nodig.
Mijn zoon heeft Asperger. Als moeder kom ik in alle fases van zijn leven andere zaken tegen die met Asperger te maken hebben waarin hij vast loopt.
Mijn dochter (19) heeft naast mij (59) andere vertrouwde steun nodig, zodat ze zich van mij kan losmaken en toch begeleid blijft -- ook na mijn dood.
Autisme vraagt om maatwerk; Dat maatwerk kan de bestaande versnipperde zorg helaas niet leveren. Levensloop begeleiding is daar wel op ingericht.
Het is belangrijk dat mensen met autisme iemand anders dan ouders/verzorgers hebben om op terug te vallen
Het kijken vanuit de persoon met ASS, het hebben van 1 aanspreekpunt, de levenslange begeleiding... Mooier kan het niet, lijkt mij!
Autisme heb je niet voor even , maar je hele leven. Iemand om op terug te vallen wanneer je het even niet meer weet. Is van levensbelang.
Het is nu een wirwar aan behandelingen en instellingen met enorm lange wachttijden en behandelplafonds van de zorgverzekeraars.
Omdat het werkt!! Ik gun het mijn zoon en ieder autistisch kind in NL om deze begeleiding te kunnen krijgen zodat ze volwaardig kunnen participeren
Omdat je kind vaak hulp nodig blijft houden om zich te blijven ontwikkelen.
De ervaring is dat je als ouder niet de juiste persoon daarvoor bent
Omdat levensloopbegeleiding het perfecte middel is, om een leven met autisme op de rit te houden.
Het is helpend en ontlast de reguliere GGZ.
Er is nu schooluitval/thuiszitten onder jongeren met ASS. En het besef dat hij zo geen toekomstperspectief heeft. Levensloopbegeleiding als basis
Hulp van een behandelaar is fijn, maar is niet thuis aanwezig. Juist de persoonlijke hulp, dat duwtje in de rug, is erg belangrijk.
levensloopbegeleiding is voor mensen met autisme een gezonde en goede zaak
mijn zoon heeft nog jaren begeleiding nodig vandaar