Landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken.

Meer weten over de pilot Levensloopbegeleiding, georganiseerd door Vanuit autisme bekeken? Op deze pagina vind je onder andere meer informatie over de uitgangspunten en organisatie van de pilot, nieuws en ervaringen en onderzoek.

Deze mensen en organisaties steunen de landelijke invoering van levensloopbegeleiding VAB al:

Organisaties

26 steunbeteugingen
Karol Henke
NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme
Zorg
Als Autisme vereniging weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen. Levensloopbegeleiding werkt!
Aline Molenaar - directeur
Per Saldo
Zorg
Voor optimale ontwikkeling en optimaal functioneren in de samenleving. Zo kan veel leed en escalerende situaties voorkomen worden,
Herman de Neef
iQ Coaches Nederland
Zorg, Werk
iQ Coaches biedt al meer dan 10 jaar levensloopbegeleiding op landelijke schaal met erg goed resultaat. We zien graag dat dit breed wordt overgenomen
Anita Boekelman-Jansen
PsyMenta
Zorg
Compleet loslaten als het "goed" gaat betekent fragiel. Anders vasthouden en vroeg signalering betekent sterk in het leven voor de persoon in kwestie
Nett Koster
Praktijk BrightSide
Zorg
Zowel in mijn privé situatie als binnen mijn werk kom ik zo vaak de schrijnende werkelijkheid van ASS tegen. Levensbrede begeleiding is nodig!!!
Joke Nauw
Praktijk Amparo
Zorg, Onderwijs
jongeren met ASS met een normale intelligentie noodzakelijk. Omdat hun executieve functies meer tijd nodig hebben om te rijpen. Ervaring heeft bewezen
Hélène Zack
Praktijk Ruggespraak
Zorg
Elke levensfase is een nieuwe uitdaging. Alleen inzetten op begeleiding in iemands jeugd ontneemt die persoon kansen in de volwassenheid.
Judith luchies
Iraeda
Zorg, Werk, Wonen
Het hebben van 1 aanspreekpunt, waarmee je echt een klik hebt is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. En voor organisaties efficiënt.
Kelsey
Personal MoVe2
Zorg
Mijn moeder werkt voor het vab, de Pilot is een fantastisch idee! Levensloop begeleiding moet zeker landelijk verder gaan het is belangrijk!
José Schilderinck
Ambiq
Zorg
Levensloopbegeleiding geeft op de juiste momenten de steun waarmee mensen met autisme gewoon hun leven kunnen blijven leven.
Miriam Hommes - Eriks
ACB autisme coaching en begeleiding
Zorg, Onderwijs, Werk
Precies zoals al aangegeven wordt op de site, autisme heb je een leven lang, dus ook in de Kop van Noord Holland!! Waar ACB gevestigd is.
Hans Poortier
De LIchtenvoorde
Zorg
In de praktijk is gebleken dat deze cliënten deze specifieke vorm van ondersteuning nodig hebben om hun draai te kunnen vinden in onze maatschappij.
Eveline van de Lagemaat
Stichting Autisme Experience
Welzijn en welbevinden
We moeten investeren in alles wat kan helpen mensen met autisme volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
Saskia Sliepenbeek
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Onderwijs
Het is belangrijk dat er snel iemand, op het moment dat het nodig is, naast je staat om 'hobbels' in het leven te nemen, zodat je weer verder kunt.
Henriette Roos
Stichting mini-maatschappij Gewoon Anders
Zorg, Onderwijs, Werk
iedereen is gewoon anders, De juiste hulp bieden op de momenten in je leven dat het nodig is zonder dat je je steeds moet uitleggen waarom.
Daniël Koper
Autisme Thuis
Zorg
Omdat autisme voor het leven is en levensbrede ondersteuning vraagt.
In alle levensgebieden in tijdspanne
Arjanne Boerendans
SpeelJeWijs Coaching & Begeleiding
Zorg
Als ik zie wat er gebeurt bij deelnemers aan de pilot, dan gun ik dat iedere persoon met ASS!
Frans
Jagerhuis
Zorg
Autisme heb je levenslang. Soms meer, soms minder begeleiding. Maar de samenleving wordt steeds complexer. Dus een persoon als vangne is vaak handig.
Erna Dogger
Erna Dogger Training & Coaching
Zorg
Geef de persoon met autisme en hun naasten een begeleider die er “altijd” is, op cruciale momenten dichtbij en als het stabiel is wat meer op afstand.
Hilda Bomers
Hilda Bomers Levensloopbegeleiding
Zorg
Levensloopbegeleiding heeft zich bewezen, daardoor moet dit voor iedereen met autisme in Nederland toegankelijk zijn.
Nathalie Bot
Autizorg
Zorg
Wij vinden dit van belang omdat er dan korte lijnen zijn en er zo nodig in meer of mindere mate ondersteuning kan worden ingezet wanneer dit nodig is.
Carla Janssen
Werkenrode School
Onderwijs
Een centrale persoon rondom leerlingen met autisme zou een uitkomst zijn.
Maik Jansen
ZieZicht Intensieve Autisme Begeleiding
Zorg
Wanneer mensen met een vorm van autisme "vast" lopen kan levensloopbegeleiding het antwoord zijn. Daar geloof ik in!
M.L. van der Monde
Autisme Expertise Netwerk Drenthe
Zorg
Al langere tijd is ons het belang van levensloopbegeleiding duidelijk. Mooi dat deze pilot loopt. Nog mooier als het landelijk en structureel wordt!
Rianne Jansen
ELISA^2
Zorg, Onderwijs, Emancipatie
Levensloopbegeleiding biedt op een gelijkwaardige manier betekenisvolle begeleiding. Het waardevolle leven van de persoon met autisme staat voorop!

Professionals

141 steunbeteugingen
Margot van der Maat
GZ-psycholoog
autisme heb je je hele leven en juist bij hen zorgt elke nieuwe levensfase voor veel verandering/aanpassing.
Jeroen Dewinter
klinisch psycholoog
om steun te bieden en mee te denken waar en wanneer nodig, en hopelijk te vermijden dat jongeren en volwassenen vastlopen bij belangrijke overgangen
Hanneke kerkhof
Bedrijfs arts in opleiding
Mensen moeten steeds opnieuw hulpverlening zoeken/hebben verschillende behandelaren voor verschillende domeinen terwijl de problematiek overlappend is
Marije
Pedagogisch behandelaar doof/sh
Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans in de samenleving
Jozias Hillenkamp
Levensloopbegeleider
Wat zullen er veel zonnetjes gaan schijnen als levensloopbegeleiding verankerd wordt in ons zorgsysteem!
Eindelijk ruimte om te gaan leven.
J markhorst
Oma
Heel belangrijk voor mensen met autisme om mee te kunnen doen in de maatschappij
Ernesto Andres Repetur
Begeleider
Omdat elke autist ook weer anders is ...
Vindt ik het een hele goede zaak
Als er meer is op individueel gebied !!
Ter ondersteuning van hun
EA
Selma van Berkel
Orthopedagoog
Steeds terug kunnen vallen op dezelfde instantie/persoon die gespecialiseerd is in levensloopbegeleiding zie ik als een fijne constante
Saskia Sidler
Professional Organizer
Levensloopbegeleiding helpt iemand met autisme zich net zo gehoord en gezien te voelen als anderen omdat de LLB-er beschikbaar is wanneer nodig.
Lea
Assistent Wonen
Iedereen verdient een leven die je volop kan leven. Met begeleiding die je krijgt wanneer je erom vraagt, kom je een stuk verder!
Diana Comello
Mentor Voortgezet Speciaal Onderwijs
Het duurt vaak lang voordat iemand met ASS een band heeft opgebouwd, waarbij ze hulp durven vragen. Juist daarom is dit belangrijk.
Karin Voskuil
Coach
Zeer goede en duurzame vorm van begeleiding en ontwikkeling! Dit is een lange termijn oplossing over alle gefragmenteerde hulp en loketten heen.
JMG Persijn
HBO Studentcoach
Naast autisme studentbegeleider ben ik moeder van een jong volwassene met autisme. Op cruciale levensmomenten is er geen begeleiding.
Ingrid Werink
Ambulant begeleider
Levensloopbegeleiding sluit aan bij hoe autisme en de daarbij komende begeleidingsbehoefte zich kan manifesteren.
Romy de Rijk
Eigenaar Verandercoaching
Het is noodzakelijk dat iemand met autisme op alle gebieden hulp kan krijgen vanuit een holistische kijk op de mens.
Maria van den Akker
mantelzorgconsulent
Grote behoefte eraan die ik zie als initiator/ facilitator van de ontmoetingsgroep ASS bij steunpunt mantelzorg Nieuwegein & maatje van vrouw met ASS
Nicole
Eigenaar en ambulant begeleider
Mensen met ASS zijn gebaat bij een vertrouwd persoon waar zij hele leven lang beroep op kunnen doen. Het is dan ook makkelijker de zorg af te schalen.
Gerda van den Heuvel
Recruiter bij AutiTalent
Levensloopbegeleiding biedt door de levensfasen heen de juiste begeleiding. Of dit nu voor kind, puber, volwassene bij school/werk of privé is.
Lia Turlings
Levensbrede coach voor mensen met autisme / IQcoac
Autisme is levenslang aanwezig en vraagt bij sommige mensen ondersteuning op alle levensgebieden in alle levensfasen. Kort waar kan, lang waar nodig.
Martha Boer
Coordinator netwerk autisme Gooi en Utrecht
Levensloopbegeleiding is belangrijk omdat begeleiding levenslang op bepaalde momenten nodig is.
Jenny Winter
Clientondersteuner MEE Drenthe
Levensloopbegeleiding: levenslang en levensbreed, op- en afschalen naar behoefte en op basis van de persoonlijke klik met regie van de persoon met ASS
Isis Wegman
Psycholoog
Ik ben van mening dat levensloopbegeleiding landelijk ingevoerd moet worden, omdat het de weg naar zorg korter maakt en het risico op vastlopen klein
Elisa Tovmasyan
Maatschappelijk werker
Het is uniek
Levensbreed
Sluit goed aan bij wat een deelnemer nodig heeft
Het geeft rust en duidelijkheid voor deelnemer
Nika Mellor
Autisme Ervaringsdeskundige
Brede steun voor mensen zodat je niet afhankelijk bent van GGZ of WMO dat maximaal een paar jaar duurt terwijl autisme levenslang is.
LP
life coach
Mijn stiefzoon heeft autisme en veel gehad aan ambulante begeleiding
Ondersteun dit van harte dus

Geïnteresseerden

136 steunbeteugingen
Ik ervaar persoonlijk dat individuele begeleiding helpend is. Met name planning en structuur.
Dank voor de professionals van Eddee
Omdat hij, vanwege ASS, meer faalmomenten kent juist omdat hij niet kan voldoen aan de eisen vanuit maatschappij/school of relaties. Niet fijn!
ASS heb je je leven lang. En daarmee behoefte aan extra ondersteuning - soms weinig, soms meer. Liefst van één iemand die je kent en vertrouwt.
LLB zal voor mijn kind met autisme een grote en welkome steun zijn! En voor de overige gezinsleden (brusjes) zal LLB net zo welkom en wenselijk zijn!
Omdat de praktijk uitwijst dat de begeleiding zoals die nu is geregeld ernstig tekort schiet.
Onze zoon (18) heeft nu begeleiding vanuit het Leo Kannerhuis, Na dit schooljaar stopt dit. Een begeleider voor langere tijd is dan erg welkom!
Ik zou mijn zoon een levensloopbegeleider gunnen om een beroep te kunnen doen op een vertrouwd persoon in verschillendefases van zijn leven.
Ik heb niet voldoende ruimte voor mijn motivatie.
Voor onze zoon (13) is het steeds zoeken naar wat werkt, als ouder kun je niet alles (en hij neemt ook niet meer alles aan). Begeleiding is nodig!
Mijn 2 kinderen met Autisme hebben op verschillende momenten in hun leven hulp nodig. Een constante factor om op terug te vallen, is dan heel fijn.
De begeleiding is vaak kortdurend en gericht op een specifiek moment. Het zou beter zijn als deze de levensloop volgt en de juiste partijen betrekt.
De begeleiding is momenteel een verzameling van losse puzzelstukjes. Een geheel met alle partijen samenwerkend zou ideaal zijn!
Omdat autisme niet weggaat. En er in elke levensfase weer nieuwe uitdagingen zijn. En dat daar soms ook begeleiding van buitenaf bij nodig is.
Omdat het fijn is om terug te kunnen vallen op ondersteuning op de momenten dat het jóu uitkomt.
nabijheid en afstand op t juiste moment, zo belangrijk om bij moeilijkheden weer snel verder te komen
In verschillende fases in het leven kun je plotseling hulp en begeleiding nodig hebben. Dan is een bekende hulpverlener heel belangrijk
Autisme gaat niet weg en is gebaat bij ondersteuning in alle levensfasen.
Als vader van een jongen met autisme zie ik dat hij zijn hele leven in verschillende fases steeds meer of minder hulp nodig heeft.
Wij zouden het voor onze puber erg fijn vinden als hij levensloopbegeleiding zou krijgen.
Onzer gemeente (CJG) is het daar niet zo mee eens.
Mensen met autisme roepen snel dat ze het alleen kunnen terwijl ze een beschikking levensloop hebben. Bij dipjes lastig weer in het systeem te komen.
Omdat de zorg, zoals die nu is ingericht, wat mij betreft niet bijdraagt aan een mogelijkheid om op lange termijn goed te functioneren.
Op dit moment hebben wij geen begeleiding nodig. Dat kan elk moment anders zijn. Het lijkt me fijn om indien nodig hulp te kunnen vragen en krijgen.
Snel inzetbaar, flexibel, minder gedoe met wachtlijsten en de gevolgen daarvan.
Ik denk uiteindelijk kostenbesparend!
Omdat hulp als het nodig is anders altijd te laat komt en soms weinig aansluit op de behoefte...
Geem ondersvheid. Er zullen veel minder problemen zijn. Ald iedereen beroep kan doen op begeleiding door levensloop begeleider