Maatschappelijke businesscase

Uit de Maatschappelijke Businesscase van onderzoeksbureau MAD impact blijkt dat investeren in levensloopbegeleiding VAB loont. Niet alleen omdat deelnemers en hun naasten significante verbeteringen rapporteren op allerlei terreinen, maar ook omdat iedere geïnvesteerde euro in de beschreven casuïstiek zich in veelvoud terugverdient. Het onderzoek geeft een eerste indicatie dat brede invoer van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme de samenleving mogelijk miljoenen euro’s kan besparen.