Martine Delfos: een andere kijk op autisme

Vanuit autisme bekeken organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en de levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. Tijdens een van die bijeenkomsten deelde gastspreker Martine Delfos haar visie op autisme. De bijeenkomst vond online plaats en werd geleid door procesbegeleider Kim Scheerder.

Afbeelding
Foto (2018): Céline Kronenburg-van Spaendonk
Martine Delfos (2018), door: Céline Kronenburg-van Spaendonk

Martine Delfos is opgeleid als onderzoeker en klinisch psychologe, en is vervolgens in de praktijk gaan werken en als onderzoeker. Daar heeft ze ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in autisme. “Autisme is geen stoornis en geen defect”, vindt Martine. “Mensen met een typische ontwikkeling hebben eerst een focus op sociaal-emotioneel, daarna cognitief. Kinderen met autisme ontwikkelen zich eerst cognitief, daarna sociaal-emotioneel. Een a-typische ontwikkeling. Dit zijn we niet gewend, dus vinden we het gek.”

Niet begrepen

Martine vertelt onder andere over haar boek ‘Autisme ontrafelen’. Martine geeft aan dat mensen vaak twijfelen of ze autisme hebben, omdat ze zichzelf niet herkennen in de karaktereigenschappen die worden toegekend aan autisme. Maar ze hebben wel een diagnose, en stoppen hun twijfels daardoor weg. Ook hoorde Martine van veel mensen met autisme dat zij zich niet begrepen voelen. Martine: “Als mensen aangeven het gevoel hebben niet begrepen te worden, worden ze niet begrepen. Het zou fijn zijn als mensen zeggen: het klopt, ik begrijp je niet. Dat is geen schande. Je begrijpt jezelf als mens niet eens, laat staan een ander. ”

Meer weten over Martine Delfos en haar visie op autisme? Neem een kijkje op haar website of lees het boek Autisme ontrafelen.

Een regenboog aan leeftijden

Een theorie die volgens Martine als enige recht doet aan de fundamentele diversiteit van autismespectrumstoornissen is de theorie van het Socioschema met de MAS1P, de Mental Age Spectrum within 1 Person. De theorie gaat uit van een versnelde en een vertraagde ontwikkeling vergeleken met wat we gewend zijn. Vertraagd op specifieke gebieden, vooral de sociale interactie en de rijping van de zintuigen.Tegelijkertijd is de ontwikkeling op cognitief gebied versneld, wat niet altijd manifest is, waardoor de intelligentie verborgen blijft. De ontwikkeling kan daardoor vooruitlopen op leeftijdsgenoten. Dat zorgt voor een regenboog aan leeftijden (ouder en jonger dan hun kalenderleeftijd) binnen een mens met autisme vergeleken met een mens zonder autisme. Daarom moet gekeken worden naar hoe iemand met autisme zich verder kan ontwikkelen, zonder dingen op te leggen.

Meer weten? In dit artikel gaat Martine in op het ‘Mental Age Spectrum within 1 Person’.

Afbeelding
Kind-autisme

 

Waardevol

Levensloopbegeleider Ary vond de themabijeenkomst heel erg waardevol. “Martine gaf zoveel informatie, inzichten en statements. Goed luisteren, kernpunten noteren en achteraf nog even Googelen waren wel noodzakelijk om haar verhaal te kunnen volgen. Ik denk dat we elkaar én mensen met autisme sowieso te veel opleggen. Werk je vanuit wat nodig is voor de persoon met autisme, en waar diegene lol aan heeft, dan heeft dat veel meer zin. Als je dat uitbouwt, komt de rest vanzelf wel.”

Nieuwe ideeën

De visie die Martine Delfos heeft op autisme past bij de manier waarop Levensloopbegeleider Jozias naar autisme kijkt. “De themabijeenkomst maakte me erg enthousiast. Ik schaamde me zelfs een beetje dat ik nog nooit een boek van Martine heb gelezen, maar ik had wel óver Martine gelezen. Ze heeft veel nieuwe ideeën en visies. Sommige deelnemers aan de bijeenkomst vonden haar stellig, maar ik denk dat ze een goede reden heeft om het zo te brengen. Ik denk bovendien dat haar ervaring en theorieën van enorm grote waarde zijn voor onze beroepspraktijk en opvoeders in het algemeen. Het past in ieder geval binnen mijn werkwijze en ik ga zeker meer van haar lezen of volgen.”

Vanuit autisme bekeken organiseert de themabijeenkomsten in aanvulling op de trainingen van de regionale groepen die deelnemen aan de pilot Levensloopbegeleiding. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor levensloopbegeleiders, deelnemers en hun naasten. Het doel van deze themabijeenkomsten is de levensloopbegeleiders extra kennis en inspiratie te bieden over specifieke domeinen of doelgroepen, die misschien niet voor iedereen relevant zijn. Daarnaast bieden de themabijeenkomsten levensloopbegeleiders, deelnemers en naasten de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.