Masterstudenten Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar interventies bij autisme

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het vormen van hun eigen identiteit. Dat kan grote gevolgen hebben voor de rest van hun ontwikkeling, en in de ergste gevallen leiden tot depressieve klachten. Marieke Vorenholt (47 jaar), masterstudent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en zeven medestudenten deden een kwalitatief onderzoek naar verschillende interventies die kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Van de zestien interventies die de studenten thematisch analyseerden, kwam Levensloopbegeleiding VAB als meest veelzijdige interventie naar voren. Marieke: “Het ontwikkelen van de identiteit kan helpen bij het omgaan met het autisme. Met levensloopbegeleiding kun je heel veel kanten op.”

Marieke werkt naast haar studie vier dagen in de week als webanalist bij DUO, en ze is moeder van een dochter van 6. Terwijl Marieke aan haar scriptie werkte, kreeg haar dochter Noa de diagnose autisme: “Het was heftig om de diagnose te krijgen tijdens het schrijven van mijn scriptie. Als moeder wil je het liefst dat er niks aan de hand is met je kind.”

Marieke Vorenholt
Marieke Vorenholt

Omgaan met (het eigen) autisme

Het onderzoek van Marieke en haar medestudenten is onderdeel van een groter project waarin onderzoek wordt gedaan naar interventies die de identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme kunnen stimuleren: ‘Omgaan met (het eigen) autisme’. Dit project is één van de projecten binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA). Dr. Kirstin Greaves-Lord, de scriptiebegeleider van Marieke, maakte samen met de AWA projectgroep een short list met 16 interventies die hiervoor in aanmerking kwamen. Vervolgens gingen de onderzoekers in gesprek met mensen met autisme, om te bepalen welke thema's raakvlak hebben met identiteitsontwikkeling. Op basis hiervan stelden ze een lijst op met 16 thema's, zoals ‘zingeving’ en ‘zelfbeeld’. De studenten toetsten elk twee interventies aan de themalijst om te onderzoeken welke onderdelen van deze interventies positief kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme.

Collega met autisme

Dat Marieke ervoor koos om haar scriptie over autisme te schrijven was niet geheel toevallig. Ze heeft een achtergrond in communicatie en informatica, maar het idee om psychologie te studeren zat al langer in haar hoofd. “Ik liep een beetje vast op mijn werk, en dankzij een loopbaanadviestraject leerde ik hoe ik mijn functie kon vormgeven zodat die beter bij mij zou passen,” vertelt Marieke. “Toen heb ik bij mijn manager aangegeven dat ik het leuk zou vinden om iemand te begeleiden. Nu begeleid ik een collega met autisme. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in zijn zoektocht naar wat hij wil in zijn werk.” Ook hakte ze de knoop door om psychologie te gaan studeren, en uiteindelijk de master klinische psychologie. Marieke was nog niet bekend met Levensloopbegeleiding VAB, maar de interventie stond wel bovenaan haar wensenlijstje voor haar scriptie. Marieke: “Mijn scriptiebegeleider legde de interventie Levensloopbegeleiding VAB vooral vanwege mijn levenservaring bij mij neer.”

Veelzijdig

“Omdat ik als laatste klaar was met mijn onderzoek, kon ik de resultaten van mijn medestudenten meenemen in mijn scriptie,” vertelt Marieke. Daardoor kon ze een totaalbeeld geven van de manier waarop de verschillende interventies bijdragen aan identiteitsontwikkeling. Van de 16 interventies die de studenten onderzochten raakte Levensloopbegeleiding VAB aan de meeste thema's uit de lijst (14 van de 16 thema's). Marieke: “Levensloopbegeleiding is een heel veelzijdige interventie, je kunt er veel kanten mee op en je kunt het eventueel combineren met andere interventies zoals Levenslijn. Het mooie aan Levensloopbegeleiding VAB vind ik dat het echt maatwerk is, en dat je altijd kunt terugvallen op je levensloopbegeleider als dat nodig is.”

Marieke en Noa
Marieke en haar dochter Noa

"Uiteindelijk viel alles op zijn plek”

De diagnose van haar dochter heeft Marieke ondertussen een plekje kunnen geven. Met wat extra ondersteuning zet haar dochter steeds meer stappen, en ontwikkelt ze zich beter dan een half jaar geleden. Marieke: “Ik heb daardoor wel wat extra tijd moeten nemen voor mijn scriptie. Maar het was ook fijn dat ik me voor het onderzoek moest verdiepen in autisme, waardoor ik ook dingen herkende in mijn dochter. Het kostte veel energie, maar toen mijn scriptie eenmaal af was, viel eigenlijk alles op zijn plek.”

Wil je het onderzoek van Marieke lezen? Download de scriptie (pdf).